Rejstřík českých názvů druhů a čeledí motýlů

Kurzívou označena běžně uváděná synonyma.
 

A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

A

adéla dubová
adéla chrastavcová
adéla ohnicová
adéla pestrá
adéla rozrazilová
adéla třezalková
adéla zelená
adéla (Cauchas rufimitrella)
adéla (Nematopogon schwarziellus)
adélovití

Bnahoru

babočka admirál
babočka bílé C
babočka bodláková
babočka jilmová
babočka kopřivová
babočka osiková
babočka paví oko
babočka síťkovaná
babočka vrbová
babočkovití
batolec červený
batolec duhový
bekyně černé L
bekyně mniška
bekyně pižmová
bekyně rákosová
bekyně sosnová
bekyně velkohlavá
bekyně vrbová
bekyně zlatořitná
bekyňovití
bělásek horský
bělásek hrachorový
bělásek luční
bělásek ovocný
bělásek Realův
bělásek rezedkový
bělásek rezedový
bělásek řepkový
bělásek řepový
bělásek řeřichový
bělásek zelný
běláskovití
bělavka rdesnová
běločárník bukový
běločárník habrový
běločárník smrkový
bělokřídlec březový
bělokřídlec luční
bělokřídlec třešňový
bělokřídlec vrbový
bělokřídlec zahradní
bělopásek dvouřadý
bělopásek tavolníkový
bělopásek topolový
bělopáska dubová
běloskvrnáč lišejníkový
běloskvrnáč pampeliškový
běloskvrnka hlohová
běloskvrnka jarní
běloskvrnka lísková
běloskvrnka pozdní
běloskvrnka smrková
běloskvrnka trnková
běloskvrnka zelená
bezbarvec jívový
blýskavka černopásá
blýskavka čtyřtečná
blýskavka doubravní
blýskavka dravá
blýskavka dřišťálová
blýskavka dubová
blýskavka dvouoká
blýskavka hasivková
blýskavka hnědoskvrnná
blýskavka horská
blýskavka hrušňová
blýskavka jilmová
blýskavka jitrocelová
blýskavka kropenatá
blýskavka lebedová
blýskavka lesklá
blýskavka lužní
blýskavka mramorovaná
blýskavka narůžovělá
blýskavka nivní
blýskavka obecná
blýskavka opencová
blýskavka ořešáková
blýskavka ostružiníková
blýskavka pampelišková
blýskavka panenská
blýskavka paprsčitá
blýskavka plachá
blýskavka plicníková
blýskavka ptačincová
blýskavka půvabná
blýskavka rdesnová
blýskavka rožcová
blýskavka šťovíková
blýskavka tmavá
blýskavka topolová
blýskavka travní
blýskavka trojčárná
blýskavka třezalková
blýskavka vrbová
blýskavka vřesovištní
blýskavka žlutá
bourovcovití
bourovčík toulavý
bourovčíkovití
bourovec borový
bourovec borůvkový
bourovec březový
bourovec cesmínový
bourovec dubový
bourovec jetelový
bourovec měsíčitý
bourovec ostružiníkový
bourovec ovocný
bourovec prsténčivý
bourovec pryšcový
bourovec švestkový
bourovec topolový
bourovec trávový
bourovec trnkový
bourovec zejkovaný
brkorožec dubový
brvorožec malý

Cnahoru

cípokřídlec bezový

Čnahoru

černavka tmavá
černokřídlec rudokrký
černokřídlec smuteční
černopáska bavlníková
černopáska kakostová
černopáska štětková
černoproužka březová
černoproužka osiková
černoproužka topolová
člunkovcovití
člunkovec bělavý
člunkovec dřevobarvý
člunkovec lesní

Dnahoru

dlouhozobka chrastavcová
dlouhozobka svízelová
dlouhozobka zimolezová
drobnička pcháčová
drobnuška bělavá
drobnuška brusnicová
drobnuška buková
drobnuška mátová
drobnuška ostružiníková
drobnuška trnková
drobnuškovití
drsnohřbetka (Blastobasis sp.)
drsnohřbetka (Hypatopa binotella)
drsnohřbetkovití
drsnokřídlec bělopásný
drsnokřídlec březový
drsnokřídlec dubový
drsnokřídlec hrušňový
drsnokřídlec lipový
drsnokřídlec modřínový
drsnokřídlec ovocný
drsnokřídlec třešňový
drvopleň cibulový
drvopleň hrušňový
drvopleň chřestový
drvopleň obecný
drvopleň rákosový
drvopleň topolový
drvopleň vrbový
drvopleňovití
dřeňovka diviznová
dřeňovka polní
dřeňovka šťovíková
dřevobarvec bolševníkový
dřevobarvec brusnicový
dřevobarvec březový
dřevobarvec dubový
dřevobarvec jarní
dřevobarvec lesní
dřevobarvec luční
dřevobarvec pozdní
dřevobarvec stromový
dřevobarvec šťovíkový
dřevobarvec trávový
dřevobarvec trnkový
dvojtečník bělavý

Hnahoru

hedvábnice jarní
hedvábnice podzimní
hnědásek černýšový
hnědásek chrastavcový
hnědásek jitrocelový
hnědásek kostkovaný
hnědásek květelový
hnědásek osikový
hnědásek rozrazilový
hnědavka drobná
hnědavka jívová
hnědavka tmavá
hnědopáska alchymista
hnědopáska dubová
hnědopáska lišejníková
hnědopáska největší
hnědopáska obecná
hnědopáska opletníková
hnědopáska vikvicová
hnědopásník janovcový
hnědoskvrnka kozincová
hnědoskvrnka největší
hnědoskvrnka vikvicová
hranostajník bílý
hranostajník březový
hranostajník bukový
hranostajník dubový
hranostajník jilmový
hranostajník osikový
hranostajník vrbový
hrotnokřídlec chmelový
hrotnokřídlec kapradinový
hrotnokřídlec lesní
hrotnokřídlec salátový
hrotnokřídlec zahradní
hrotnokřídlecovití
hřbetozubcovití
hřbetozubec běloskvrnný
hřbetozubec břekový
hřbetozubec březový
hřbetozubec drnákový
hřbetozubec dubový
hřbetozubec dvoubarvý
hřbetozubec dvouzubý
hřbetozubec hnědý
hřbetozubec javorový
hřbetozubec jilmový
hřbetozubec Milhauserův
hřbetozubec mniší
hřbetozubec nepravý
hřbetozubec olšový
hřbetozubec osikový
hřbetozubec plachý
hřbetozubec stříbroskvrnný
hřbetozubec tmavoúhlý
hřbetozubec tmavý
hřbetozubec topolový
hřbetozubec vrbový
huňatec alpínský
huňatec alpský
huňatec žlutopásný

Jnahoru

jarnice březnová
jarnice černoskvrnná
jarnice kručinková
jarnice lipová
jarnice menší
jarnice ovocná
jarnice stepní
jarnice topolová
jarnice zardělá
jasnobarvec hledíkový
jasnobarvec květelový
jasnobarvec vrbový
jasnobarvec západní
jasnokřídlec západní
jasoň červenooký
jasoň dymnivkový
jetelovka hnědá
jetelovka menší

Knahoru

kapraďovka hasivková
klikočárnice borůvková
klikočárnice hrachová
klikočárnice jitrocelová
klikočárnice blešníková
klikočárnice zelná
klíněnka jírovcová
klíněnka (Phyllonorycter sp.)
kosočárnice březová
kosočárnice dubová
kosočárnice dvouoká
kosočárnice jasanová
kosočárnice javorová
kosočárnice jilmová
kosočárnice ovocná
kosočárnice topolová
kosočárnice trnková
kosočárnice vrbová
kovolesklec brusnicový
kovolesklec černočárný
kovolesklec gama
kovolesklec kostřavový
kovolesklec podvojný
kovolesklec plicníkový
kovolesklec řebříčkový
kovolesklec šedivkový
kovolesklec tolitový
kovolesklec žahavkový
kovovníček hojný
kovovníčkovití
krásněnka dlouhorohá
krásněnka dvoulemá
krásněnka jarní
krásněnka olšová
krásněnka pařezová
krásněnka skvostná
krásněnka (Crassa tinctella)
krásněnka (Denisia similella)
krásněnka (Denisia stipella)
krásněnka (Deuterogonia pudorina)
krásněnka (Bisigna procerella)
krásněnka (Schiffermuelleria schaefferella)
krásněnkovití
kropenatec borový
kropenatec brusnicový
kropenatec březový
kropenatec čičorkový
kropenatec dubový
kropenatec hasivkový
kropenatec jedlový
kropenatec jetelový
kropenatec lískový
kropenatec pelyňkový
kropenatec rybízový
kropenatec smrkový
kropenatec sosnový
kropenatec topolový
kropenatec vičencový
kropenatec zdobený
kropenatec žlutavý
kropenatec žíhaný
křivokřídlec lišejníkový
kukléřka diviznová
kukléřka krtičníková
kukléřka mléčová
kukléřka vratičová

Lnahoru

lalokokřídlec vrbový
lesknačka černá
lesknačka doubravní
lesknačka rudokřídlá
leskančka trojskvrnná
lesknička narůžovělá
lískovnice šedá
lišaj borový
lišaj kyprejový
lišaj lipový
lišaj paví oko
lišaj pryšcový
lišaj pupalkový
lišaj svízelový
lišaj svlačcový
lišaj šeříkový
lišaj topolový
lišaj vrbkový
lišaj vrbový
lišajovití
lišejnice šedá
lišejníkovec bažinný
lišejníkovec bělavý
lišejníkovec běločelný
lišejníkovec černý
lišejníkovec čtveroskvrnný
lišejníkovec hlínožlutý
lišejníkovec malý
lišejníkovec mokřadní
lišejníkovec obecný
lišejníkovec popelavý
lišejníkovec průsvitný
lišejníkovec půvabný
lišejníkovec šedavý
lišejníkovec šedý
lišejníkovec vroubený
lišejníkovec žlutohrdlý
lišejníkovec žlutokrajný
lišejníkovec žlutý

Mnahoru

makadlovka buková
makadlovka lišejníková
makadlovka (Anacampsis blattariella)
makadlovka (Anarsia innoxiella)
makadlovka (Aroga velocella)
makadlovka (Caryocolum kroesmanniella)
makadlovka (Dichomeris derasella)
makadlovka (Metzneria neuropterella)
makadlovka (Stenolechiodes pseudogemmellus)
makadlovkovití
malinovník bělopásný
malinovník očkovaný
martináč bukový
martináč habrový
martináč hrušňový
martináč podobný
martináček bukový
martináček habrový
martináčovití
mechovnice domácí
mechovnice lipová
mechovnice skalní
modrásek bahenní
modrásek bělopásný
modrásek černočárný
modrásek černolemý
modrásek černoskvrnný
modrásek čičorkový
modrásek hnědoskvrnný
modrásek hořcový
modrásek jehlicový
modrásek jetelový
modrásek komonicový
modrásek kozincový
modrásek krušinový
modrásek lesní
modrásek ligrusový
modrásek nejmenší
modrásek obecný
modrásek očkovaný
modrásek podobný
modrásek rebelův
modrásek rozchodníkový
modrásek stříbroskvrnný
modrásek štírovníkový
modrásek tmavohnědý
modrásek tolicový
modrásek ušlechtilý
modrásek vičencový
modrásek vikvicový
modrásek východní
modráskovití
modrohlávek ovocný
mol hnízdový
mol ozdobný
mol šatní
mol (Nemapogon sp.)
mol (Neurothaumasia ankerella)
mol (Triaxomera fulvimitrella)
molovenka hnědá
molovenka kopřivová
molovenka pupavová
molovenka (Prochoreutis sehestediana)
molovenka (Tebenna sp.)
molovenkovití
molovití
molovka olšová
molovka (Argyresthia spinosella)
mramorovka smrková
můra bedrníková
můra borůvková
můra březová
můra černá
můra gama
můra hrachová
můra jarní
můra jestřábníková
můra jetelová
můra jílková
můra jitrocelová
můra kapustová
můra kručinková
můra luční
můra malá
můra metlicová
můra mydlicová
můra ovocná
můra ozdobná
můra pampelišková
můra podivná
můra řebříčková
můra silenková
můra sivá
můra sklepní
můra sosnokaz
můra tobolková
můra trávová
můra ušnicová
můra vřesová
můra zelná
můra žlutavá
můrka buková
můrka dubová
můrka listová
můrka vrbová
můrovití
můrovka panenská
můřice bělopásná
můřice březová
můřice dubová
můřice dvojtečná
můřice jarní
můřice obecná
můřice očkovaná
můřice trojtečná
můřička rašelinná

Nnahoru

nesytka pryšcová
nesytka sršňová
nesytka šťovíková
nesytka včelová
nesytkovití

Onahoru

obaleč bodlákový
obaleč bojínkový
obaleč borový
obaleč borůvkový
obaleč dubinový
obaleč dubový
obaleč dvoutečný
obaleč hlohový
obaleč jabloňový
obaleč jahodníkový
obaleč javorový
obaleč kručinkový
obaleč lískový
obaleč ostružníkový
obaleč pelyňkový
obaleč poupatový
obaleč prýtový
obaleč předjarní
obaleč skobovitý
obaleč skvrnitý
obaleč smrkový
obaleč sosnový
obaleč stínovaný
obaleč střemchový
obaleč stříbročarý
obaleč šípkový
obaleč třešňový
obaleč třezalkový
obaleč vikvový
obaleč vrbový
obaleč všežravý
obaleč zahradní
obaleč zdobený
obaleč žlabatkový
obaleč (Acleris cristana)
obaleč (Ancylis unculana)
obaleč (Cnephasia pasiuana)
obaleč (Epagoge grotiana)
obaleč (Epiblema hepaticana)
obaleč (Epiblema scutulana)
obaleč (Lobesia reliquana)
obaleč (Phiaris schulziana)
obaleč (Pseudargyrotoza conwagana)
obaleč (Rhyacionia pinivorana)
obaleč (Xerocnephasia rigana)
obalečík hlaváčový
obalečík jestřábníkový
obalečík kroužkovaný
obalečík pestrý
obalečík žlutý
obalečovití
očkovec březový
očkovec březový
očkovec bukový
očkovec dubinový
očkovec dubový
očkovec javorový
očkovec kropenatý
očkovec olšový
očkovec tmavý
ohniváček celíkový
ohniváček černočárný
ohniváček černokřídlý
ohniváček černoskvrnný
ohniváček modrolemý
ohniváček modrolesklý
ohniváček rdesnový
okáč bělopásný
okáč bojínkový
okáč černohnědý
okáč horský
okáč ječmínkový
okáč jílkový
okáč kluběnkový
okáč kostřavový
okáč luční
okáč medyňkový
okáč menší
okáč metlicový
okáč ovsový
okáč písečný
okáč poháňkový
okáč prosíčkový
okáč pýrový
okáč rosičkový
okáč rudopásný
okáč skalní
okáč strdivkový
okáč stříbrooký
okáč šedohnědý
okáč třeslicový
okáč voňavkový
okáč zední
okáčovití
okenáč plaménkový
okenáčovití
osenice bělopásná
osenice čekanková
osenice černé C
osenice černolemá
osenice hajní
osenice hnědá
osenice jarní
osenice jívová
osenice lesní
osenice mnohoskvrnná
osenice mramorovaná
osenice obecná
osenice obilní
osenice paprsčitá
osenice petrklíčová
osenice polní
osenice popelavá
osenice pruhovaná
osenice prvosenková
osenice pšeničná
osenice půvabná
osenice rašelinná
osenice rulíková
osenice skvrnkatá
osenice stepní
osenice širokřídlá
osenice šťovíková
osenice tečkovaná
osenice travní
osenice trnková
osenice trojúhlá
osenice třezalková
osenice velká
osenice vrbovková
osenice vřesová
osenice vykřičníková
osenice ypsilonová
osenice západní
osenice zemáková
osenice žlutavá
osenice žlutoskvrnná
osenice žlutošedá
ostruháček březový
ostruháček česvinový
ostruháček dubový
ostruháček jilmový
ostruháček kapinicový
ostruháček ostružinový
ostruháček švestkový
ostruháček trnkový
otakárek fenyklový
otakárek ovocný
otakárkovití

Pnahoru

pabourovcovití
pabourovec jestřábníkový
páskokřídlec běloskvrnný
páskokřídlec borový
páskokřídlec borůvkový
páskokřídlec hálkový
páskokřídlec jarní
páskokřídlec knotovkový
páskokřídlec květelový
páskokřídlec kýchavicový
páskokřídlec náprstníkový
páskokřídlec ovocný
páskokřídlec půvabný
páskokřídlec smrkový
páskokřídlec srpkový
páskokřídlec zelený
paví oko bukové
paví oko habrové
paví oko hruškové

perleťovec dvanáctitečný
perleťovec dvouřadý
perleťovec fialkový
perleťovec kopřivový
perleťovec maceškový
perleťovec malý
perleťovec menší
perleťovec mokřadní
perleťovec nejmenší
perleťovec ostružinový
perleťovec prostřední
perleťovec severní
perleťovec stříbropásek
perleťovec velký
pernatěnka hlaváčová
pernatěnkovití
pernatuška lomikamenová
pernatuška rezekvítková
pernatuška šípková
pernatuška škardová
pernatuška trnková
pernatuška vratičová
pernatuška (Platyptilia sp.)
pernatuškovití
pestrobarvcovití
pestrobarvec dubový
pestrobarvec petrklíčový
pestrokřídlec podražcový
pestroskvrnka bolševníková
pestroskvrnka březnová
pestroskvrnka dubová
pestroskvrnka hlohová
pestroskvrnka hnědoskvrnná
pestroskvrnka hnědošedá
pestroskvrnka orlíčková
pestroskvrnka ozdobná
pestroskvrnka podzimní
pestroskvrnka šedá
pestroskvrnka zelenavá
pestroskvrnka zimolezová
píďalička běloskvrnná
píďalička borová
píďalička borůvková
píďalička hálková
píďalička jarní
píďalička jedlová
píďalička knotovková
píďalička květelová
píďalička kýchavicová
píďalička náprstníková
píďalička ovocná
píďalička půvabná
píďalička smrková
píďalička srpková
píďalička zelená
píďalka angreštová
píďalka borovicová
píďalka borůvková
píďalka buková
píďalka černočárná
píďalka černopruhá
píďalka doubravní
píďalka dřínová
píďalka dřišťálová
píďalka dvoubarvá
píďalka dvouskvrnná
píďalka hnědohlavá
píďalka hnědoskvrnná
píďalka horská
píďalka janovcová
píďalka jarní
píďalka jednozubá
píďalka jeskynní
píďalka jilmová (Abraxas sylvata)
píďalka jilmová (Venusia blomeri)
píďalka jitrocelová
píďalka jívová
píďalka knotovková
píďalka kohoutková
píďalka kokrhelová
píďalka konopicová
píďalka kopřivová
píďalka krušinová
píďalka křenová
píďalka lesní
píďalka lípová
píďalka lísková
píďalka malebná
píďalka maliníková
píďalka mařinková
píďalka mochnová
píďalka mokřadní
píďalka netýkavková
píďalka obecná
píďalka očkovaná
píďalka ohnivá
píďalka olivová
píďalka olšinová
píďalka olšová
píďalka osiková
píďalka plaménková
píďalka podzimní
píďalka povázková
píďalka pruhovaná
píďalka prvosenková
píďalka skvrnitá
píďalka světlíková
píďalka syřišťová
píďalka šípková
píďalka šťovíková
píďalka švestková
píďalka tečkovaná
píďalka trnková
píďalka úhorová
píďalka úzkopruhá
píďalka vlnkovaná
píďalka zahořanková
píďalka zakouřená
píďalka zdobená
píďalka zelená
píďalka zhoubná
píďalka zimní
píďalka žlutá
píďalka žlutopásná
píďalka žlutozelená
píďalkovití
plamenoskvrnka cviklová
plamenoskvrnka ostružiníková
plavokřídlec běloskvrnný
plavokřídlec bělotečný
plavokřídlec bílé L
plavokřídlec bledoskvrnný
plavokřídlec bledý
plavokřídlec čárkovaný
plavokřídlec luční
plavokřídlec mokřadní
plavokřídlec ostřicový
plavokřídlec pobřežní
plavokřídlec skořicový
plavokřídlec stepní
plavokřídlec západní
plavokřídlec žloutkový
plochuška lísková
plochuška lopuchová
plochuška třemdavová
plochuška (Luquetia lobella)
plochuška (Semioscopis oculella)
plochuška (Semioscopis strigulana)
plochuškovití
polnice buková
polnice hnědá
polnice jilmová
polnice rozrazilová
polnice střemchová
polnice šedá
polnice šťovíková
polnice vrbková

pouzdrovníček šalvějový
pouzdrovníček (Coleophora sp.)
pouzdrovníček (Metriotes lutarea)
pouzdrovníčkovití
přástevník angreštový
přástevník bezový
přástevník fialkový
přástevník hluchavkový
přástevník chrastavcový
přástevník jestřábníkový
přástevník jitrocelový
přástevník kostivalový
přástevník mařinkový
přástevník mátový
přástevník medvědí
přástevník starčkový
přástevník špenátový
přástevník šťovíkový
přástevník užankový
přástevník vratičový
přástevníkovití
předivka menší
předivka ovocná
předivka švestková
předivka velká
předivka zhoubná
předivka (Yponomeuta sp.)
předivkovití
přímočárnice barvoměnná
přímočárnice březová
přímočárnice buková
přímočárnice hnědá
přímočárnice jilmová
přímočárnice jívová
přímočárnice lužní
přímočárnice plicníková
přímočárnice rozrazilová
přímočárnice střemchová
přímočárnice šťovíková
přímočárnice vrbková
přímočárnice zimolezová
přímočárník bukový

Rnahoru

rákosnice běloskvrnná
rákosnice rákosní
rákosnice velká
rákosnice zevarová
rákosovec bažinný
roznoženka olšová
rudokřídlec brusnicový
rudokřídlec dubový
rudokřídlec klikočárný
rudokřídlec půvabný
rudokřídlec rezavý
rudokřídlec rudohlavý
rudopásek šťovíkový
rudopásek polní
rudopásník janovcový
rudopásník kručinkový
rudopásník menší
rudopásník šťovíkový
rudopásník truskavcový
různorožec borůvkový
různorožec černopásý
různorožec čilimníkový
různorožec dubový
různorožec jalovcový
různorožec janovcový
různorožec jedlový
různorožec lipový
různorožec lískový
různorožec olšový
různorožec orlíčkový
různorožec ovocný
různorožec pelyňkový
různorožec štírovníkový
různorožec trnkový
různorožec vlochyňový
různorožec vrbový
různorožec vřesový

Snahoru

skelnokřídlec mokřadní
skelnokřídlec šedavý
skelnokřídlec žlutavý
sklepnice obecná
skvrnopásník angreštový
skvrnopásník brslenový
skvrnopásník jilmový
skvrnopásník lískový
skvrnuška pomněnková
skvrnuška stepní
skvrnuška (Ethmia dodecea)
skvrnuškovití
slimákovcovití
slimákovec dubový
slimákovec malý
smutníček (Scythris scopolella)
smutníček (Scythris seliniella)
smutníčkovití
smutník jílkový
sosnokaz borový
soumračník bělopásný
soumračník čárečkovaný
soumračník čárkovaný
soumračník černohnědý
soumračník jahodníkový
soumračník jitrocelový
soumračník máčkový
soumračník metlicový
soumračník mochnový
soumračník podobný
soumračník proskurníkový
soumračník rezavý
soumračník skořicový
soumračník slézový
soumračník žlutoskvrnný
soumračníkovití
srpokřídlec březový
srpokřídlec bukový
srpokřídlec dubový
srpokřídlec lipový
srpokřídlec olšový
srpokřídlec trnkový
srpokřídlec vrbový
srpokřídlecovití
strakáč březový
strakáčovití
stužkonoska dubová
stužkonoska modrá
stužkonoska olšová
stužkonoska švestková
stužkonoska topolová
stužkonoska úzkopásá
stužkonoska úzkopásná
stužkonoska vrbová
stužkonoska vzácná
stužkonoska žlutá
světlokřídlec obecný
světlokřídlec osikový
světlopáska bahenní
světlopáska bělavá
světlopáska ostružiníková
světlopáska ostřicová
světlopáska pelyňková
světlopáska pcháčová
světlopáska slézová
světlopáska stříbřitá
světlopáska svlačcová
světloskvrnka slézová
světloskvrnka svlačcová

Šnahoru

šedavka diviznová
šedavka drobná
šedavka dřišťálová
šedavka dvoubarvá
šedavka horská
šedavka jižní
šedavka kroužkovaná
šedavka lemovaná
šedavka luční
šedavka menší
šedavka obilná
šedavka polní
šedavka přehlížená
šedavka rezavá
šedavka rudá
šedavka syrská
šedavka temná
šedavka trávová
šedavka třeslicová
šedavka znamenaná
šedavka žitná
šedavka žlutá
šedavka žlutavá
šedice jívová
šedivěnka jarní
šedivěnka podzimní
šedobarvec hnědý
šedobarvec lebedový
šedobarvec malý
šedobarvec orlíčkový
šedobarvec silenkový
šedobarvec šedožlutý
šedobarvec trávový
šedokřídlec dřínový
šedokřídlec dubový
šedokřídlec habrový
šedokřídlec jilmový
šedokřídlec jívový
šedokřídlec lískový
šedokřídlec ohnivý
šedokřídlec olšinový
šedokřídlec osikový
šedokřídlec pryšcový
šedokřídlec ptačízobový
šedokřídlec trnkový
šedokřídlec vrbový
šedokřídlec zelenavý
šedokřídlec zimolezový
šedovníček luční
šedovníček rašelinový
šerokřídlec jitrocelový
šerokřídlec květelový
šerokřídlec skvrnopásný
šerokřídlec tmavý
šerokřídlec tymiánový
šípověnka bahenní
šípověnka dubová
šípověnka hojná
šípověnka jasanová
šípověnka jívová
šípověnka lipová
šípověnka maďalová
šípověnka olšová
šípověnka perlová
šípověnka ptačízobová
šípověnka skalní
šípověnka šťovíková
šípověnka trnková
šípověnka vachtová
šípověnka velkohlavá
šípověnka vrbová
štětconoh žlutý
štětconoš jetelový
štětconoš ořechový
štětconoš rákosový
štětconoš smrkový
štětconoš trnkový

Tnahoru

temnoskvrnáč javorový
temnoskvrnáč maďalový
tmavěnka (Agnoea sp.)
tmavěnkovití
tmavopáska jižní
tmavopáska opletníková
tmavoskvrnáč borový
tmavoskvrnáč březnový
tmavoskvrnáč březový
tmavoskvrnáč čilimníkový
tmavoskvrnáč dubový
tmavoskvrnáč dvouskvrnný
tmavoskvrnáč habrový
tmavoskvrnáč javorový
tmavoskvrnáč lipový
tmavoskvrnáč maďalový
tmavoskvrnáč sosnový
tmavoskvrnáč štírovníkový
tmavoskvrnáč tečkovaný
tmavoskvrnáč trnkový
tmavoskvrnáč třešňový
tmavoskvrnáč vřesový
tmavoskvrnáč zahradní
tmavoskvrnáč zhoubný
tmavoskvrnáč zlatavý
tmavoskvrnka slézová
tmavoskvrnka svlačcová
travařík bělopruhý
travařík hnědý
travařík kostřavový
travařík metlicový
travařík obecný
travařík rákosový
travařík stepní
travařík travní
travařík velký
travařík zahradní
travařík (Agriphila inquinatella)
travařík (Catoptria falsella)
travařík (Xanthocrambus saxonellus)
travaříkovití
travařka bělavá
travařka hlínožlutá
travařka Nickerlova
travařka okrová
travařka ozdobná
travařka pestrá
travařka polní
travařka rákosní
travařka stepní
travařka třtinová
travařka zelená
trávnice jílková
trávnice luční
trávnice metlicová
trávníček (Elachista heringi)
trávnička luční
trávníčkovití

Vnahoru

vakonoš stromový
vakonoš tmavý
vakonoš trávový
vakonoš všežravý
vakonoš (Rebelia sp.)
vakonošovití
vílenka leknínová
vílenka okřehková
vílenka řezanová
vlnočárník černopásný
vlnočárník janovcový
vlnočárník mařinkový
vlnočárník ožankový
vlnočárník podobný
vlnočárník pruhovaný
vlnočárník sveřepový
vlnočárník vřesový
vlnočárník žlutorohý
vlnopásník černotečný
vlnopásník hlínožlutý
vlnopásník hnědonachový
vlnopásník jitrocelový
vlnopásník kostkovaný
vlnopásník okrášlený
vlnopásník ozdobný
vlnopásník pětipásný
vlnopásník pruhovaný
vlnopásník sveřepový
vlnopásník tečkovaný
vlnopásník vikvový
vřetenuška čičorková
vřetenuška čtverotečná
vřetenuška chrastavcová
vřetenuška komonicová
vřetenuška kozincová
vřetenuška ligrusová
vřetenuška mateřídoušková
vřetenuška mokřadní
vřetenuška obecná
vřetenuška pětitečná
vřetenuška pozdní
vřetenuška přehlížená
vřetenuška štírovníková
vřetenuška tužebníková
vřetenuškovití
vzpřímenka dubová
vzpřímenka pětitečná
vzpřímenka (Paronix sp.)
vzpřímenkovití
vztyčnořitka lipová
vztyčnořitka osiková
vztyčnořitka rudoskvrnná
vztyčnořitka šedá
vztyčnořitka topolová
vztyčnořitka vrbová

Znahoru

zápředníček polní
zápředníčkovití
zavíječ bahenní
zavíječ běločárný
zavíječ bezový
zavíječ cizopasný
zavíječ černavý
zavíječ červenavý
zavíječ červenožlutý
zavíječ diviznový
zavíječ domácí
zavíječ hadincový
zavíječ kopřivový
zavíječ krvavý
zavíječ kukuřičný
zavíječ nádherný
zavíječ okrasný
zavíječ osmitečný
zavíječ paprikový
zavíječ purpurový
zavíječ řepný
zavíječ senomilný
zavíječ skvrnitý
zavíječ slámový
zavíječ sojový
zavíječ stěhovavý
zavíječ šešulový
zavíječ tečkovaný
zavíječ úzkokřídlý
zavíječ zahradní
zavíječ zardělý
zavíječ zdobený
zavíječ zelenavý
zavíječ zimostrázový
zavíječ zlatoskvrnný
zavíječ žlutavý
zavíječ žlutočárný
zavíječ (Anania fuscalis)
zavíječ (Ancylosis cinnamomella)
zavíječ (Conobathra tumidana)
zavíječ (Ecpyrrhorrhoe rubiginalis)
zavíječ (Elegia similella)
zavíječ (Ematheudes punctella)
zavíječ (Episcythrastis tetricella)
zavíječ (Hypochalcia decorella)
zavíječ (Hypsopygia rubidalis)
zavíječ (Mecyna flavalis)
zavíječ (Mecyna lutealis)
Zavíječ (Nascia cilialis)
zavíječ (Pempeliella ornatella)
zavíječ (Pyrausta despicata)
zavíječ (Selagia argyrella)
zavíječ (Selagia spadicella)
zavíječ (Synaphe antennalis)
zavíječ (Synaphe punctalis)
zavíječovití
zejkovec bezový
zejkovec brslenový
zejkokřídlec březový
zejkovec čtyřměsíčný
zejkovec dubový
zejkovec dvouzubý
zejkovec hlohový
zejkovec hluchavkový
zejkovec jasanový
zejkovec lesní
zejkovec lipový
zejkovec olšový
zejkovec podzimní
zejkovec pozdní
zejkovec řešetlákový
zejkovec šeříkový
zejkovec topolový
zejkovec trnkový
zelenáček koulenkový
zelenáček devaterníkový
zelenáček šťovíkový
zelenáček trnkový
zelenáček (Jordanita sp.)
zelenavka dubová
zelenavka vítodová
zeleněnka buková
zeleněnka dubová
zeleněnka vrbová
zelenice buková
zelenice dubová
zelenopláštník borůvkový
zelenopláštník březový
zelenopláštník dubový
zelenopláštník hlohový
zelenopláštník janovcový
zelenopláštník lískový
zelenopláštník mateřídouškový
zelenopláštník osikový
zelenopláštník plaménkový
zelenopláštník řebříčkový
zelenopláštník smldníkový
zelenopláštník trnkový
zelenopláštník vřesový
zimovnice brusnicová
zimovnice dravá
zimovnice hojná
zimovnice rezavá
zimovnice rudohlavá
zimovnice trnková
zimovnice zlatá
zlatokřídlec bukový
zlatokřídlec jasanový
zlatokřídlec lipový
zlatokřídlec topolový
zlatokřídlec vrbový
zlatokřídlec vzácný
zobonosec chmelový
zobonosec kopřivový
zobonosec zelenavý
zoubkovníček (Epermenia pontificella)
zoubkovníčkovití
zubočárník borovicový
zubočárník borůvkový
zubočárník brusnicový
zubočárník černočárný
zubočárník dřišťálový
zubočárník dvoubarvý
zubočárník dvouskvrnný
zubočárník hnědohlavý
zubočárník hnědoskvrnný
zubočárník jarní
zubočárník jeskynní
zubočárník knotovkový
zubočárník kokrhelový
zubočárník konopicový
zubočárník kopřivový
zubočárník krušinový
zubočárník lípový
zubočárník lískový
zubočárník maliníkový
zubočárník mařinkový
zubočárník mochnový
zubočárník netýkavkový
zubočárník obecný
zubočárník očkovaný
zubočárník olivový
zubočárník olšový
zubočárník osikový
zubočárník plaménkový
zubočárník plotní
zubočárník pokřovní
zubočárník povázkový
zubočárník prvosenkový
zubočárník pryskyřníkový
zubočárník rožcový
zubočárník růžový
zubočárník světlíkový
zubočárník syřišťový
zubočárník šedavý
zubočárník šípkový
zubočárník švestkový
zubočárník vlnkovaný
zubočárník vřesový
zubočárník zahořankový
zubočárník zakouřený
zubočárník žlutopásný
zubočárník žlutozelený
zubočárník žlutý
zubokřídlec lipový
zubokřídlec paví oko
zubokřídlec topolový
zubopásník habrový
zubopásník jilmový
zubopásník olšinový
zubopásník svídový
zubopásník žlutý

Žnahoru

žlutavka běločárná
žlutavka dlouhonosá
žlutavka dubová
žlutavka hnědočárná
žlutavka šedavá
žlutavka vějířová
žlutavka Zellerova
žlutokřídlec běloskvrnný
žlutokřídlec červenočárný
žlutokřídlec čtverotečný
žlutokřídlec domácí
žlutokřídlec hedvábitý
žlutokřídlec hlínožlutý
žlutokřídlec hnědočárný
žlutokřídlec janovcový
žlutokřídlec kručinkový
žlutokřídlec lesklý
žlutokřídlec lesní
žlutokřídlec mateřídouškový
žlutokřídlec měsíčkový
žlutokřídlec proměnlivý
žlutokřídlec rudoskvrnný
žlutokřídlec šťovíkový
žlutokřídlec zejkovaný
žlutokřídlec zlatožlutý
žluťásek borůvkový
žluťásek čičorečkový
žluťásek čilimníkový
žluťásek jižní
žluťásek řešetlákový
žluťásek tolicový

 


Systematický přehled druhů:nahoru
- denní motýli
- noční motýli
- drobní motýli
Rejstřík vědeckých názvů
Slovenské mená denných motýľov

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Mapa lokalit
Vybraný motýl

Štětconoš ořechový - samec
Štětconoš ořechový - Calliteara pudibunda

Oblíbené druhy motýlů
babočka kopřivoválišaj topolovýmodrásek hořcový
okáč medyňkovýperleťovec fialkový
bělásek ovocný
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 9. 6. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.