Rejstřík českých názvů druhů a čeledí motýlů

Kurzívou označena běžně uváděná synonyma.
 

A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

A

adéla (Cauchas rufimitrella)
adéla (Nematopogon schwarziellus)
adéla dubová
adéla chrastavcová
adéla ohnicová
adéla pestrá
adéla rozrazilová
adéla třezalková
adéla zelená
adélovití

Bnahoru

babočka admirál
babočka bílé C
babočka bodláková
babočka jilmová
babočka kopřivová
babočka osiková
babočka paví oko
babočka síťkovaná
babočka vrbová
babočkovití
batolec červený
batolec duhový
bekyně černé L
bekyně mniška
bekyně pižmová
bekyně rákosová
bekyně sosnová
bekyně velkohlavá
bekyně vrbová
bekyně zlatořitná
bekyňovití
bělásek horský
bělásek hrachorový
bělásek luční
bělásek ovocný
bělásek Realův
bělásek rezedkový
bělásek rezedový
bělásek řepkový
bělásek řepový
bělásek řeřichový
bělásek zelný
běláskovití
bělavka rdesnová
běločárník bukový
běločárník habrový
běločárník smrkový
bělokřídlec březový
bělokřídlec luční
bělokřídlec vrbový
bělokřídlec zahradní
bělopásek dvouřadý
bělopásek tavolníkový
bělopásek topolový
bělopáska dubová
běloskvrnáč lišejníkový
běloskvrnáč pampeliškový
běloskvrnka hlohová
běloskvrnka jarní
běloskvrnka lísková
běloskvrnka pozdní
běloskvrnka smrková
běloskvrnka trnková
běloskvrnka zelená
bezbarvec jívový
blýskavka černopásá
blýskavka doubravní
blýskavka dravá
blýskavka dřišťálová
blýskavka dvouoká
blýskavka hnědoskvrnná
blýskavka horská
blýskavka jilmová
blýskavka jitrocelová
blýskavka lebedová
blýskavka lužní
blýskavka mramorovaná
blýskavka narůžovělá
blýskavka nivní
blýskavka obecná
blýskavka opencová
blýskavka ořešáková
blýskavka ostružiníková
blýskavka pampelišková
blýskavka paprsčitá
blýskavka ptačincová
blýskavka půvabná
blýskavka rdesnová
blýskavka rožcová
blýskavka šťovíková
blýskavka travní
blýskavka trojčárná
blýskavka třezalková
blýskavka vrbová
blýskavka žlutá
bourovcovití
bourovčík toulavý
bourovčíkovití
bourovec borový
bourovec borůvkový
bourovec březový
bourovec cesmínový
bourovec dubový
bourovec jetelový
bourovec měsíčitý
bourovec ostružiníkový
bourovec ovocný
bourovec prsténčivý
bourovec pryšcový
bourovec švestkový
bourovec topolový
bourovec trávový
bourovec zejkovaný
brkorožec dubový
brvorožec malý

Čnahoru

černavka tmavá
černokřídlec rudokrký
černokřídlec smuteční
černopáska bavlníková
černopáska kakostová
černopáska štětková
černoproužka březová
černoproužka osiková
černoproužka topolová
člunkovcovití
člunkovec lesní

Dnahoru

dlouhozobka chrastavcová
dlouhozobka svízelová
dlouhozobka zimolezová
drobnička pcháčová
drobnuška bělavá
drobnuška brusnicová
drobnuška buková
drobnuška ostružiníková
drobnuškovití
drsnohřbetka (Hypatopa binotella)
drsnohřbetkovití
drsnokřídlec březový
drsnokřídlec dubový
drsnokřídlec hrušňový
drsnokřídlec lipový
drsnokřídlec ovocný
drsnokřídlec třešňový
drvopleň cibulový
drvopleň hrušňový
drvopleň chřestový
drvopleň obecný
drvopleň rákosový
drvopleň topolový
drvopleň vrbový
drvopleňovití
dřeňovka diviznová
dřeňovka polní
dřevobarvec brusnicový
dřevobarvec dubový
dřevobarvec jarní
dřevobarvec pozdní
dřevobarvec stromový
dřevobarvec šťovíkový
dřevobarvec trnkový
dvojtečník bělavý

Hnahoru

hedvábnice jarní
hedvábnice podzimní
hnědásek černýšový
hnědásek chrastavcový
hnědásek jitrocelový
hnědásek kostkovaný
hnědásek květelový
hnědásek osikový
hnědásek rozrazilový
hnědavka drobná
hnědavka jívová
hnědavka tmavá
hnědopáska alchymista
hnědopáska dubová
hnědopáska lišejníková
hnědopáska největší
hnědopáska obecná
hnědopáska opletníková
hnědopáska vikvicová
hnědoskvrnka kozincová
hnědoskvrnka největší
hnědoskvrnka vikvicová
hranostajník bílý
hranostajník březový
hranostajník bukový
hranostajník dubový
hranostajník osikový
hranostajník vrbový
hrotnokřídlec chmelový
hrotnokřídlec kapradinový
hrotnokřídlecovití
hrotnokřídlec salátový
hrotnokřídlec zahradní
hřbetozubcovití
hřbetozubec běloskvrnný
hřbetozubec břekový
hřbetozubec březový
hřbetozubec drnákový
hřbetozubec dubový
hřbetozubec dvoubarvý
hřbetozubec dvouzubý
hřbetozubec hnědý
hřbetozubec javorový
hřbetozubec Milhauserův
hřbetozubec mniší
hřbetozubec nepravý
hřbetozubec olšový
hřbetozubec osikový
hřbetozubec plachý
hřbetozubec stříbroskvrnný
hřbetozubec tmavoúhlý
hřbetozubec tmavý
hřbetozubec topolový
hřbetozubec vrbový
huňatec alpínský
huňatec alpský
huňatec žlutopásný

Jnahoru

jarnice březnová
jarnice černoskvrnná
jarnice lipová
jarnice menší
jarnice ovocná
jarnice zardělá
jasnobarvec hledíkový
jasnobarvec květelový
jasnobarvec vrbový
jasnobarvec západní
jasnokřídlec západní
jasoň červenooký
jasoň dymnivkový
jetelovka hnědá
jetelovka menší

Knahoru

klikočárnice borůvková
klikočárnice hrachová
klikočárnice zelná
klíněnka jírovcová
kosočárnice březová
kosočárnice dvouoká
kosočárnice jasanová
kosočárnice javorová
kosočárnice jilmová
kosočárnice vrbová
kovolesklec brusnicový
kovolesklec černočárný
kovolesklec gama
kovolesklec kostřavový
kovolesklec podvojný
kovolesklec plicníkový
kovolesklec řebříčkový
kovolesklec šedivkový
kovolesklec tolitový
kovolesklec žahavkový
kovovníček hojný
kovovníčkovití
krásněnka (Deuterogonia pudorina)
krásněnka (Bisigna procerella)
krásněnka dlouhorohá
krásněnka dvoulemá
krásněnka jarní
krásněnka pařezová
krásněnka skvostná
krásněnkovití
kropenatec borový
kropenatec brusnicový
kropenatec dubový
kropenatec hasivkový
kropenatec jedlový
kropenatec jetelový
kropenatec pelyňkový
kropenatec smrkový
kropenatec sosnový
kropenatec vičencový
kropenatec žlutavý
kropenatec žíhaný
křivokřídlec lišejníkový
kukléřka diviznová
kukléřka krtičníková
kukléřka mléčová
kukléřka vratičová

Lnahoru

lalokokřídlec vrbový
lesknačka černá
lesknačka doubravní
lesknačka rudokřídlá
leskančka trojskvrnná
lesknička narůžovělá
lískovnice šedá
lišaj borový
lišaj kyprejový
lišaj lipový
lišaj paví oko
lišaj pryšcový
lišaj svízelový
lišaj svlačcový
lišaj šeříkový
lišaj topolový
lišaj vrbkový
lišaj vrbový
lišajovití
lišejnice šedá
lišejníkovec bělavý
lišejníkovec černý
lišejníkovec čtveroskvrnný
lišejníkovec hlínožlutý
lišejníkovec malý
lišejníkovec mokřadní
lišejníkovec obecný
lišejníkovec popelavý
lišejníkovec průsvitný
lišejníkovec půvabný
lišejníkovec šedavý
lišejníkovec vroubený
lišejníkovec žlutohrdlý
lišejníkovec žlutokrajný
lišejníkovec žlutý

Mnahoru

makadlovka (Anacampsis blattariella)
makadlovka (Aroga velocella)
makadlovka (Caryocolum kroesmanniella)
makadlovka (Dichomeris derasella)
makadlovka (Metzneria neuropterella)
makadlovka (Stenolechiodes pseudogemmellus)
makadlovkovití
malinovník bělopásný
malinovník očkovaný
martináč bukový
martináč habrový
martináč hrušňový

martináč podobný martináček bukový
martináček habrový
martináčovití
mechovnice domácí
mechovnice lipová
mechovnice skalní
modrásek bahenní
modrásek bělopásný
modrásek černočárný
modrásek černolemý
modrásek černoskvrnný
modrásek čičorkový
modrásek hnědoskvrnný
modrásek hořcový
modrásek jehlicový
modrásek jetelový
modrásek komonicový
modrásek kozincový
modrásek krušinový
modrásek lesní
modrásek ligrusový
modrásek nejmenší
modrásek obecný
modrásek očkovaný
modrásek podobný
modrásek rebelův
modrásek rozchodníkový
modrásek stříbroskvrnný
modrásek štírovníkový
modrásek tmavohnědý
modrásek tolicový
modrásek ušlechtilý
modrásek vičencový
modrásek vikvicový
modrásek východní
modráskovití
modrohlávek ovocný
mol (Nemapogon sp.)
mol ozdobný
mol šatní
molovenka (Prochoreutis sehestediana)
molovenka (Tebenna sp.)
molovenka kopřivová
molovenka pupavová
molovenkovití
molovití
molovka (Argyresthia spinosella)
molovka olšová
mramorovka smrková
můra bedrníková
můra borůvková
můra březová
můra gama
můra hrachová
můra jarní
můra jestřábníková
můra jetelová
můra jílková
můra kapustová
můra kručinková
můra luční
můra malá
můra metlicová
můra mydlicová
můra ovocná
můra podivná
můra řebříčková
můra silenková
můra sivá
můra sklepní
můra sosnokaz
můra tobolková
můra ušnicová
můra zelná
můrka buková
můrka dubová
můrka listová
můrka vrbová
můrovití
můřice bělopásná
můřice březová
můřice dubová
můřice dvojtečná
můřice jarní
můřice obecná
můřice očkovaná
můřice trojtečná

Nnahoru

nesytka pryšcová
nesytka sršňová
nesytka šťovíková
nesytka včelová
nesytkovití

onahoru

obaleč (Ancylis unculana)
obaleč (Cnephasia pasiuana)
obaleč (Epiblema hepaticana)
obaleč (Epiblema scutulana)
obaleč (Lobesia reliquana)
obaleč (Pseudargyrotoza conwagana)
obaleč (Xerocnephasia rigana)
obaleč bodlákový
obaleč bojínkový
obaleč dubinový
obaleč dubový
obaleč hlohový
obaleč jabloňový
obaleč jahodníkový
obaleč javorový
obaleč kručinkový
obaleč lískový
obaleč ostružníkový
obaleč poupatový
obaleč skobovitý
obaleč smrkový
obaleč sosnový
obaleč stínovaný
obaleč střemchový
obaleč stříbročarý
obaleč šípkový
obaleč třešňový
obaleč třezalkový
obaleč vikvový
obaleč vrbový
obaleč všežravý
obaleč zahradní
obaleč zdobený
obalečík hlaváčový
obalečík kroužkovaný
obalečík žlutý
obalečovití
očkovec březový
očkovec dubový
očkovec javorový
očkovec olšový
očkovec tmavý
ohniváček celíkový
ohniváček černočárný
ohniváček černokřídlý
ohniváček černoskvrnný
ohniváček modrolemý
ohniváček modrolesklý
ohniváček rdesnový
okáč bělopásný
okáč bojínkový
okáč černohnědý
okáč horský
okáč ječmínkový
okáč jílkový
okáč kluběnkový
okáč kostřavový
okáč luční
okáč medyňkový
okáč menší
okáč metlicový
okáč ovsový
okáč písečný
okáč poháňkový
okáč prosíčkový
okáč pýrový
okáč rosičkový
okáč rudopásný
okáč skalní
okáč strdivkový
okáč stříbrooký
okáč šedohnědý
okáč třeslicový
okáč voňavkový
okáč zední
okáčovití
okenáč plaménkový
okenáčovití
osenice čekanková
osenice černé C
osenice černolemá
osenice hajní
osenice hnědá
osenice jarní
osenice lesní
osenice mnohoskvrnná
osenice mramorovaná
osenice obecná
osenice obilní
osenice paprsčitá
osenice petrklíčová
osenice polní
osenice popelavá
osenice pruhovaná
osenice prvosenková
osenice půvabná
osenice rulíková
osenice širokřídlá
osenice šťovíková
osenice tečkovaná
osenice travní
osenice trojúhlá
osenice třezalková
osenice velká
osenice vrbovková
osenice vykřičníková
osenice ypsilonová
osenice západní
osenice zemáková
osenice žlutoskvrnná
osenice žlutošedá
ostruháček březový
ostruháček česvinový
ostruháček dubový
ostruháček jilmový
ostruháček kapinicový
ostruháček ostružinový
ostruháček švestkový
ostruháček trnkový
otakárek fenyklový
otakárek ovocný
otakárkovití

Pnahoru

pabourovcovití
pabourovec jestřábníkový
páskokřídlec běloskvrnný
páskokřídlec jarní
páskokřídlec knotovkový
páskokřídlec květelový
páskokřídlec náprstníkový
páskokřídlec půvabný
páskokřídlec srpkový
paví oko bukové
paví oko habrové
paví oko hruškové

perleťovec dvanáctitečný
perleťovec dvouřadý
perleťovec fialkový
perleťovec kopřivový
perleťovec maceškový
perleťovec malý
perleťovec menší
perleťovec mokřadní
perleťovec nejmenší
perleťovec ostružinový
perleťovec prostřední
perleťovec severní
perleťovec stříbropásek
perleťovec velký
pernatěnka hlaváčová
pernatěnkovití
pernatuška (Platyptilia sp.)
pernatuška lomikamenová
pernatuška rezekvítková
pernatuška šípková
pernatuška škardová
pernatuška trnková
pernatuška vratičová
pernatuškovití
pestrobarvcovití
pestrobarvec dubový
pestrobarvec petrklíčový
pestrokřídlec podražcový
pestroskvrnka březnová
pestroskvrnka dubová
pestroskvrnka hlohová
pestroskvrnka hnědoskvrnná
pestroskvrnka orlíčková
pestroskvrnka ozdobná
pestroskvrnka podzimní
pestroskvrnka šedá
pestroskvrnka zelenavá
pestroskvrnka zimolezová
píďalička běloskvrnná
píďalička jarní
píďalička knotovková
píďalička květelová
píďalička náprstníková
píďalička půvabná
píďalička srpková
píďalka borůvková
píďalka černočárná
píďalka černopruhá
píďalka doubravní
píďalka hnědohlavá
píďalka hnědoskvrnná
píďalka horská
píďalka jeskynní
píďalka jilmová
píďalka jitrocelová
píďalka jívová
píďalka konopicová
píďalka kopřivová
píďalka křenová
píďalka lípová
píďalka lísková
píďalka maliníková
píďalka mařinková
píďalka obecná
píďalka očkovaná
píďalka ohnivá
píďalka olivová
píďalka osiková
píďalka plaménková
píďalka podzimní
píďalka povázková
píďalka skvrnitá
píďalka šťovíková
píďalka švestková
píďalka tečkovaná
píďalka úhorová
píďalka úzkopruhá
píďalka vlnkovaná
píďalka zahořanková
píďalka zdobená
píďalka zelená
píďalka zimní
píďalka žlutá
píďalka žlutopásná
píďalka žlutozelená
píďalkovití
plamenoskvrnka cviklová
plamenoskvrnka ostružiníková
plavokřídlec běloskvrnný
plavokřídlec bělotečný
plavokřídlec bílé L
plavokřídlec bledoskvrnný
plavokřídlec bledý
plavokřídlec čárkovaný
plavokřídlec luční
plavokřídlec mokřadní
plavokřídlec ostřicový
plavokřídlec skořicový
plavokřídlec stepní
plochuška (Luquetia lobella)
plochuška lísková
plochuška lopuchová
plochuška třemdavová
plochuškovití
polnice hnědá
polnice jilmová
polnice rozrazilová
polnice šedá
polnice vrbková

pouzdrovníček (Coleophora sp.)
pouzdrovníček (Metriotes lutarea)
pouzdrovníček šalvějový
pouzdrovníčkovití
přástevník angreštový
přástevník bezový
přástevník fialkový
přástevník hluchavkový
přástevník chrastavcový
přástevník jestřábníkový
přástevník jitrocelový
přástevník kostivalový
přástevník mařinkový
přástevník mátový
přástevník medvědí
přástevník starčkový
přástevník špenátový
přástevník šťovíkový
přástevník vratičový
přástevníkovití
předivka (Yponomeuta sp.)
předivka menší
předivka ovocná
předivka švestková
předivka velká
předivka zhoubná
předivkovití
přímočárnice barvoměnná
přímočárnice březová
přímočárnice hnědá
přímočárnice jilmová
přímočárnice jívová
přímočárnice lužní
přímočárnice rozrazilová
přímočárnice vrbková
přímočárnice zimolezová
přímočárník bukový

Rnahoru

rákosnice velká
rákosovec bažinný
rudokřídlec brusnicový
rudokřídlec dubový
rudokřídlec klikočárný
rudokřídlec půvabný
rudokřídlec rezavý
rudokřídlec rudohlavý
rudopásek šťovíkový
rudopásek polní
rudopásník janovcový
rudopásník kručinkový
rudopásník menší
rudopásník šťovíkový
rudopásník truskavcový
různorožec černopásý
různorožec dubový
různorožec jedlový
různorožec lipový
různorožec lískový
různorožec olšový
různorožec orlíčkový
různorožec ovocný
různorožec štírovníkový
různorožec trnkový
různorožec vlochyňový
různorožec vrbový
různorožec vřesový

Snahoru

skelnokřídlec mokřadní
skelnokřídlec šedavý
skelnokřídlec žlutavý
sklepnice obecná
skvrnopásník brslenový
skvrnopásník jilmový
skvrnopásník lískový
skvrnuška (Ethmia dodecea)
skvrnuškovití
slimákovcovití
slimákovec dubový
slimákovec malý
smutníček (Scythris scopolella)
smutníček (Scythris seliniella)
smutníčkovití
smutník jílkový
sosnokaz borový
soumračník bělopásný
soumračník čárečkovaný
soumračník čárkovaný
soumračník černohnědý
soumračník jahodníkový
soumračník jitrocelový
soumračník máčkový
soumračník metlicový
soumračník mochnový
soumračník podobný
soumračník proskurníkový
soumračník rezavý
soumračník skořicový
soumračník slézový
soumračník žlutoskvrnný
soumračníkovití
srpokřídlec březový
srpokřídlec bukový
srpokřídlec dubový
srpokřídlec lipový
srpokřídlec olšový
srpokřídlec trnkový
srpokřídlec vrbový
srpokřídlecovití
strakáč březový
strakáčovití
stužkonoska dubová
stužkonoska modrá
stužkonoska olšová
stužkonoska švestková
stužkonoska topolová
stužkonoska úzkopásá
stužkonoska úzkopásná
stužkonoska vrbová
stužkonoska vzácná
stužkonoska žlutá
světlokřídlec obecný
světlokřídlec osikový
světlopáska bahenní
světlopáska ostružiníková
světlopáska ostřicová
světlopáska pcháčová
světlopáska slézová
světlopáska stříbřitá
světlopáska svlačcová
světloskvrnka slézová
světloskvrnka svlačcová

Šnahoru

šedavka diviznová
šedavka dřišťálová
šedavka dvoubarvá
šedavka horská
šedavka kroužkovaná
šedavka menší
šedavka obilná
šedavka polní
šedavka přehlížená
šedavka rudá
šedavka trávová
šedavka třeslicová
šedavka žitná
šedavka žlutá
šedavka žlutavá
šedice jívová
šedivěnka jarní
šedobarvec hnědý
šedobarvec lebedový
šedobarvec malý
šedobarvec orlíčkový
šedobarvec silenkový
šedobarvec šedožlutý
šedobarvec trávový
šedokřídlec lískový
šedokřídlec ohnivý
šedokřídlec osikový
šedokřídlec pryšcový
šedokřídlec ptačízobový
šedokřídlec zimolezový
šedovníček luční
šedovníček rašelinový
šerokřídlec jitrocelový
šerokřídlec květelový
šípověnka dubová
šípověnka hojná
šípověnka jasanová
šípověnka jívová
šípověnka lipová
šípověnka maďalová
šípověnka perlová
šípověnka ptačízobová
šípověnka skalní
šípověnka šťovíková
šípověnka velkohlavá
šípověnka vrbová
štětconoh žlutý
štětconoš jetelový
štětconoš ořechový
štětconoš rákosový
štětconoš smrkový
štětconoš trnkový

Tnahoru

temnoskvrnáč javorový
temnoskvrnáč maďalový
tmavopáska opletníková
tmavoskvrnáč borový
tmavoskvrnáč březnový
tmavoskvrnáč březový
tmavoskvrnáč dubový
tmavoskvrnáč habrový
tmavoskvrnáč javorový
tmavoskvrnáč maďalový
tmavoskvrnáč sosnový
tmavoskvrnáč štírovníkový
tmavoskvrnáč tečkovaný
tmavoskvrnáč třešňový
tmavoskvrnáč vřesový
tmavoskvrnáč zahradní
tmavoskvrnáč zlatavý
tmavoskvrnka slézová
tmavoskvrnka svlačcová
travařík (Agriphila inquinatella)
travařík bělopruhý
travařík kostřavový
travařík metlicový
travařík obecný
travařík stepní
travařík travní
travařík zahradní
travaříkovití
travařka hlínožlutá
travařka Nickerlova
travařka okrová
travařka ozdobná
travařka pestrá
travařka polní
travařka rákosní
travařka zelená
trávnice jílková
trávnice luční
trávnice metlicová
trávníček (Elachista heringi)
trávnička luční
trávníčkovití

Vnahoru

vakonoš (Rebelia sp.)
vakonoš stromový
vakonoš tmavý
vakonoš trávový
vakonoš všežravý
vakonošovití
vílenka leknínová
vílenka okřehková
vílenka řezanová
vlnočárník černopásný
vlnočárník janovcový
vlnočárník mařinkový
vlnočárník podobný
vlnočárník sveřepový
vlnočárník vřesový
vlnočárník žlutorohý
vlnopásník černotečný
vlnopásník hlínožlutý
vlnopásník hnědonachový
vlnopásník jitrocelový
vlnopásník kostkovaný
vlnopásník okrášlený
vlnopásník ozdobný
vlnopásník pětipásný
vlnopásník sveřepový
vlnopásník tečkovaný
vřetenuška čičorková
vřetenuška čtverotečná
vřetenuška chrastavcová
vřetenuška komonicová
vřetenuška kozincová
vřetenuška ligrusová
vřetenuška mateřídoušková
vřetenuška mokřadní
vřetenuška obecná
vřetenuška pětitečná
vřetenuška pozdní
vřetenuška přehlížená
vřetenuška štírovníková
vřetenuška tužebníková
vřetenuškovití
vzpřímenka (Parornix sp.)
vzpřímenka dubová
vzpřímenka pětitečná
vzpřímenkovití
vztyčnořitka lipová
vztyčnořitka osiková
vztyčnořitka rudoskvrnná
vztyčnořitka šedá
vztyčnořitka topolová
vztyčnořitka vrbová

Znahoru

zápředníček polní
zápředníčkovití
zavíječ (Ancylosis cinnamomella)
zavíječ (Conobathra tumidana)
zavíječ (Ematheudes punctella)
zavíječ (Episcythrastis tetricella)
zavíječ (Hypochalcia decorella)
zavíječ (Mecyna flavalis)
Zavíječ (Nascia cilialis)
zavíječ (Pempeliella ornatella)
zavíječ (Pyrausta despicata)
zavíječ (Selagia spadicella)
zavíječ (Synaphe antennalis)
zavíječ (Synaphe punctalis)
zavíječ bahenní
zavíječ běločárný
zavíječ cizopasný
zavíječ černavý
zavíječ červenavý
zavíječ červenožlutý
zavíječ domácí
zavíječ hadincový
zavíječ kopřivový
zavíječ nádherný
zavíječ okrasný
zavíječ osmitečný
zavíječ paprikový
zavíječ purpurový
zavíječ řepný
zavíječ senomilný
zavíječ skvrnitý
zavíječ slámový
zavíječ stěhovavý
zavíječ šešulový
zavíječ tečkovaný
zavíječ zahradní
zavíječ zardělý
zavíječ zdobený
zavíječ zelenavý
zavíječ zimostrázový
zavíječ zlatoskvrnný
zavíječ žlutavý
zavíječovití
zejkokřídlec březový
zejkovec čtyřměsíčný
zejkovec dubový
zejkovec dvouzubý
zejkovec hlohový
zejkovec hluchavkový
zejkovec jasanový
zejkovec lesní
zejkovec lipový
zejkovec olšový
zejkovec podzimní
zejkovec pozdní
zejkovec řešetlákový
zejkovec šeříkový
zejkovec topolový
zejkovec trnkový
zelenáček (Jordanita sp.)
zelenáček koulenkový
zelenáček devaterníkový
zelenáček šťovíkový
zelenáček trnkový
zelenavka vítodová
zeleněnka buková
zeleněnka dubová
zeleněnka vrbová
zelenice buková
zelenice dubová
zelenopláštník březový
zelenopláštník dubový
zelenopláštník hlohový
zelenopláštník janovcový
zelenopláštník lískový
zelenopláštník mateřídouškový
zelenopláštník plaménkový
zelenopláštník řebříčkový
zelenopláštník trnkový
zelenopláštník vřesový
zimovnice brusnicová
zimovnice dravá
zimovnice hojná
zimovnice rezavá
zimovnice rudohlavá
zimovnice trnková
zimovnice zlatá
zlatokřídlec bukový
zlatokřídlec jasanový
zlatokřídlec lipový
zlatokřídlec topolový
zlatokřídlec vrbový
zlatokřídlec vzácný
zobonosec chmelový
zobonosec kopřivový
zobonosec zelenavý
zoubkovníček (Epermenia pontificella)
zoubkovníčkovití
zubočárník borůvkový
zubočárník brusnicový
zubočárník černočárný
zubočárník hnědoskvrnný
zubočárník jeskynní
zubočárník konopicový
zubočárník kopřivový
zubočárník lípový
zubočárník lískový
zubočárník maliníkový
zubočárník mařinkový
zubočárník obecný
zubočárník očkovaný
zubočárník olivový
zubočárník osikový
zubočárník plaménkový
zubočárník plotní
zubočárník pokřovní
zubočárník povázkový
zubočárník růžový
zubočárník šedavý
zubočárník švestkový
zubočárník vlnkovaný
zubočárník zahořankový
zubočárník žlutopásný
zubočárník žlutozelený
zubočárník žlutý
zubokřídlec lipový
zubokřídlec paví oko
zubokřídlec topolový
zubopásník žlutý

Žnahoru

žlutavka dlouhonosá
žlutavka dubová
žlutavka hnědočárná
žlutavka šedavá
žlutavka vějířová
žlutokřídlec běloskvrnný
žlutokřídlec čtverotečný
žlutokřídlec domácí
žlutokřídlec hlínožlutý
žlutokřídlec hnědočárný
žlutokřídlec janovcový
žlutokřídlec kručinkový
žlutokřídlec lesklý
žlutokřídlec měsíčkový
žlutokřídlec proměnlivý
žlutokřídlec rudoskvrnný
žlutokřídlec šťovíkový
žlutokřídlec zejkovaný
žlutokřídlec zlatožlutý
žluťásek borůvkový
žluťásek čičorečkový
žluťásek čilimníkový
žluťásek jižní
žluťásek řešetlákový
žluťásek tolicový

 


Systematický přehled druhů:nahoru
- denní motýli
- noční motýli
- drobní motýli
Rejstřík vědeckých názvů
Slovenské mená denných motýľov

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Mapa lokalit
Vybraný motýl

Modrásek hnědoskvrnný - samice
Modrásek hnědoskvrnný - Polyommatus daphnis

Oblíbené druhy motýlů
dlouhozobka svízelovásoumračník žlutoskvrnnýmodrásek ušlechtilý
bělopásek dvouřadýhnědásek chrastavcový
žluťásek čilimníkový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2021 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 18. 10. 2021
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.