Hnědásek chrastavcový
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)

Hnědásek chrastavcový Hnědásek chrastavcový -  ilustrace
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Fotografie hnědáska chrastavcového Euphydryas aurinia:

Hnědásek chrastavcový - kopulace, Hranice, červen 2014 Hnědásek chrastavcový - kladoucí samice, Hranice, červen 2014 Hnědásek chrastavcový - kopulace, Hranice, červen 2014 Hnědásek chrastavcový - samice, Hranice, červen 2014 Hnědásek chrastavcový - samec, Hranice, červen 2014 Hnědásek chrastavcový - samec, Hranice, červen 2014 Hnědásek chrastavcový - samice, Hranice, červen 2014 Hnědásek chrastavcový - samice, Hranice, červen 2014 Hnědásek chrastavcový - samice, Hranice, červen 2014 Hnědásek chrastavcový - samice, Hranice, červen 2014 Hnědásek chrastavcový, Hranice, červen 2014 Hnědásek chrastavcový, Drmoul, květen 2014 Hnědásek chrastavcový, Drmoul, květen 2014 Hnědásek chrastavcový - samice, Drmoul, květen 2014 Hnědásek chrastavcový - samice, Drmoul, květen 2014 Hnědásek chrastavcový - samec, Drmoul, květen 2014 Hnědásek chrastavcový - samec, Drmoul, květen 2014 Hnědásek chrastavcový - kopulace, Drmoul, květen 2014 Hnědásek chrastavcový - samec, Drmoul, květen 2014 Hnědásek chrastavcový - samec, Drmoul, květen 2014 Hnědásek chrastavcový - samec, Tepelsko, květen 2014 Hnědásek chrastavcový - samec, Tepelsko, květen 2014 Hnědásek chrastavcový - samec, Tepelsko, květen 2014 Hnědásek chrastavcový - samec, Tepelsko, květen 2014 Hnědásek chrastavcový, Tepelsko, květen 2014 Hnědásek chrastavcový, Tepelsko, květen 2014 Hnědásek chrastavcový - kopulace, Tepelsko, květen 2011 Hnědásek chrastavcový - samec, Tepelsko, květen 2011 Hnědásek chrastavcový - samice, Tepelsko, květen 2011 Hnědásek chrastavcový - samice, Tepelsko, květen 2011 Hnědásek chrastavcový - samice, Tepelsko, květen 2011 Hnědásek chrastavcový - samec, Tepelsko, květen 2011 Hnědásek chrastavcový, Tepelsko, květen 2011 Hnědásek chrastavcový, Tepelsko, květen 2011 Hnědásek chrastavcový, Tepelsko, květen 2011 Hnědásek chrastavcový - kopulace, Tepelsko, květen 2011 Hnědásek chrastavcový - kopulace, Tepelsko, květen 2011 Hnědásek chrastavcový - samec, Tepelsko, květen 2011 Hnědásek chrastavcový - samice, Dlouhá Lomnice, květen 2011 Hnědásek chrastavcový, Dlouhá Lomnice, červen 2010 Hnědásek chrastavcový, Dlouhá Lomnice, červen 2010 Hnědásek chrastavcový - samice, Dlouhá Lomnice, červen 2010 Hnědásek chrastavcový, Dlouhá Lomnice, červen 2010

Hnědásek chrastavcový - vejce, Hranice, červen 2014 Hnědásek chrastavcový - vejce, Hranice, červen 2014 Hnědásek chrastavcový - vejce, Hranice, červen 2014 Hnědásek chrastavcový - housenka, Tepelsko, srpen 2011 Hnědásek chrastavcový - housenky, Tepelsko, srpen 2011 Hnědásek chrastavcový - housenka, Dlouhá Lomnice, srpen 2011 Hnědásek chrastavcový - housenka, Tepelsko, duben 2012 Hnědásek chrastavcový - housenka, Tepelsko, duben 2012 Hnědásek chrastavcový - housenka, Tepelsko, duben 2012 Hnědásek chrastavcový - housenka, Hranice, červen 2014

Vzhled a rozlišovací znaky

Světlé plochy na líci křídel jsou u většiny jedinců vybarveny v několika různých odstínech, u vnějšího okraje křídel tvoří tmavými žilkami rozčleněnou pásku. Na zadních křídlech jsou v polích této pásky navíc černé tečky, rezavá páska s řadou černých teček je i na rubu zadních křídel. Jako u většiny hnědásků jsou tvary a plochy světlých skvrn proměnlivé, vlivem teploty a vlhkosti ve stádiu kukly mohou vzniknout i zajímavé individuální aberace.

Vzdáleně podobný hnědásek osikový žije ve světlých lesích, v ČR v současnosti pouze v Polabí, tedy nemůže být s hnědáskem chrastavcovým zaměněn. Někteří jedinci hnědáska chrastavcového mají světlou kresbu na líci vyvedenu celou v jednom rezavě hnědém odstínu a mohou připomínat hnědáska kostkovaného, který však dává přednost sušším biotopům a od konce 20. století je v západních Čechách nezvěstný.

Výskyt

Hnědásek chrastavcový, u nás monofág na čertkusu lučním (Succia pratensis), žije na vlhkých až rašelinných loukách s výskytem živné rostliny. V České republice je jeho areál omezen na několik oblastí v Karlovarském kraji. Jednotlivé místní populace mají velmi kolísavou početnost a jsou náchylné k vymírání, proto je pro dlouhodobé přežití druhu nezbytné udržení funkční metapopulační struktury umožňující znovuosídlení opuštěných ploch. V systému Natura 2000 je pro hnědáska chrastavcového vyžadována stanovištní ochrana. Motýl potřebuje citlivý management, ideálně mozaikovou nebo alespoň pásovou seč, absence hospodaření jakož i celoplošná seč jsou pro něj fatální.

Dospělé hnědásky chrastavcové lze pozorovat při sání nektaru z kvetoucích bylin a při slunění na čertkusových loukách a v jejich blízkém okolí, vyhledávají především místa chráněná před větrem.

Životní cyklus

Jedna generace od konce května do druhé poloviny června, v závislosti na místních podmínkách může být doba letu vzájemně posunuta i mezi nepříliš vzdálenými koloniemi. Vajíčka kladena na spodní stranu listů čertkusu v početných snůškách, po nakladení jasně žlutá, časem hnědnou. Vykladení jedné snůšky trvá samici hodinu i déle. Mladé housenky spřádají hnízda na trsech čertkusu, po přezimování žijí solitérně. Slunící se housenky lze na jaře pozorovat již krátce po roztátí sněhu.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Mapa lokalit
Vybraný motýl

Blýskavka šťovíková
Blýskavka šťovíková - Dypterygia scabriuscula

Oblíbené druhy motýlů
babočka bílé clišaj borovýmodrásek černoskvrnný
okáč kluběnkovýotakárek fenyklový
hnědásek jitrocelový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 21. 4. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.