Management

V aplikované ekologii se pojmem management označuje způsob péče o určité území.

Společenstva na každé lokalitě podléhají samovolnému vývoji, sukcesi. Průběh sukcese je ovlivňován mnoha faktory, mimo jiné právě managementem. V chráněných územích je žádoucí aplikovat takový management, aby byla zachována společenstva, která jsou v daném území předmětem ochrany. Kupříkladu travnaté plochy bez vhodné péče zarůstají a stávají se pro druhy raných sukcesních stádií neobyvatelnými. Příliš intenzivní a celoplošná seč naopak decimuje naráz celé populace bezobratlých a může vést až k vyhubení mnoha druhů.

Ochranářský management v 21. století nahrazuje dnes již neexistující vlivy přírodní (stáda velkých savců, například zubrů) a působení člověka (malorolnické hospodaření, extenzivní pastva, výmladkové hospodaření v lesích). Moderní přístupy managementu kombinují prvky tradiční (kosení, řízená pastva, prosvětlování lesních porostů) s alternativními, jako je motokros, pojezdy těžké vojenské techniky nebo tvorba nových biotopů oséváním dálničních a železničních náspů směsí původních bylin namísto druhově chudých zelených trávníků.

modrásek ligrusový
Modrásek ligrusový - na rozdíl od mnoha ostatních druhů stepních lokalit je pro něj fatální pastva ovcí, které s vičencem zkonzumují i jeho vajíčka a housenky. Při plánování péče o lokality s výskytem tohoto kriticky ohroženého modráska je tedy nutné toto specifické riziko zohlednit a volit jiný vhodný způsob managementu, případně plochy s vičencem před pastvou ochránit dočasným oplocením. Totéž platí pro další druhy motýlů vázané na vičenec ligrus, modrásek vičencový nebo vřetenuška ligrusová.
okáč skalní
Okáč skalní - řada populací tohoto motýla se stala obětí zarůstání biotopů, a to především v chráněných územích, kde nebyl uplatňován vhodný management. Paradoxně přežil v Českém středohoří, kde o lokalitu nevědomky "pečovali" rogalisté a paraglidisté, kteří cestou na vrchol kopce sešlapávali trávu a udržovali tak vhodné podmínky pro vývoj housenek okáče. Právě skloubení outdoorových sportů a dalších volnočasových aktivit moderního člověka s potřebami ochrany přírody může být cestou, jak dlouhodobě zajistit přežití řady ohrožených druhů motýlů.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Bělásek řeřichový
Bělásek řeřichový - Anthocharis cardamines

Oblíbené druhy motýlů
babočka bodlákováostruháček jilmovýstužkonoska olšová
bourovčík toulavýokáč bojínkový
žluťásek borůvkový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 9. 6. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.