Monofág

Živočich specializovaný na konzumaci jediného druhu potravy, potravní specialista. Vlastnost se označuje termínem monofagie.

Mezi denními motýly najdeme řadu monofágů, druhů, jejichž larvy konzumují pouze jediný rostlinný druh. Vyhraněnost některých druhů jde až tak daleko, že se živí pouze určitou částí živné rostliny. Pokud housenky přijímají za potravu několik málo druhů rostlin, obvykle vzájemně příbuzných, označuje se takový druh jako oligofág.

Potravní vazba u monofágů často představuje limitující faktor jejich rozšíření, výskyt motýla pak víceméně kopíruje výskyt živné rostliny, jako v případě pestrokřídlece podražcového. Mnohé druhy však potřebují více příznivých faktorů, než jen výskyt živné rostliny, ten je tedy nutnou, ale nikoli postačující podmínkou jejich výskytu. Kupříkladu pro myrmekofilního modráska hořcového je vedle hořce hořepníku klíčový rovněž výskyt hostitelských druhů mravenců, jasoň dymnivkový jakožto oligofág na dymnivkách k vývoji potřebuje, aby trsy živných rostlin byly částečně osluněné.

Opakem monofága je polyfág.

pestrokřídlec podražcový
Pestrokřídlec podražcový - monofág na podražci křovištním. Motýl od konce 20. století následuje expanzi živné rostliny a šíří se, zejména podél silničních a železničních náspů a vodních toků.
perleťovec mokřadní - samice
Perleťovec mokřadní - monofág na rdesnu hadím kořenu, stejně jako ohniváček rdesnový. Oba druhy však k přežití vyžadují příznivou kombinaci dalších faktorů, proto je areál jejich výskytu podstatně menší než u živné rostliny.
modrásek rozchodníkový - samec
Modrásek rozchodníkový - oligofág vázaný na rozchodníky, podobně jako například jasoň červenooký.
modrásek bahenní
Modrásek bahenní - stejně jako u příbuzného modráska očkovaného jsou housenky monofágní na krvavci totenu, živí se dokonce pouze květy této rostliny. Vývoj dokončují v hnízdech hostitelských druhů mravenců.
babočka kopřivová
Babočka kopřivová - příklad monofága, pro nějž potravní specializace nepředstavuje omezení výskytu. Živnou rostlinou je prakticky všudypřítomná kopřiva dvoudomá.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Různorožec lipový - samice
Různorožec lipový - Paradarisa consonaria

Oblíbené druhy motýlů
bělopásek tavolníkovýmodrásek jetelovýdlouhozobka chrastavcová
okáč lučníotakárek ovocný
perleťovec prostřední
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 16. 7. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.