Vejce

Též ovum, první vývojové stadium v životě motýla.

Samice denních motýlů kladou vejce jednotlivě nebo do různě početných snůšek, obvykle na pečlivě vybrané místo, buď přímo na živnou rostlinu housenek, nebo do její blízkosti. Vejce bývají nalepena k podkladu. Jedna samice obvykle naklade několik desítek až několik stovek vajíček.

Některé druhy, například okáč bojínkový nebo okáč ovsový, vypouštějí vejce volně do podrostu. To souvisí s tím, že jejich housenky se živí trávami, které jsou v biotopech okáčů dominantními druhy.

Čerstvě nakladená vajíčka bývají světlá, bílé, zelené nebo žluté barvy. U některých druhů na vzduchu během několika hodin nebo dnů tmavnou. Velikost vajec se u našich denních motýlů pohybuje od několika desetin do jednoho milimetru, u otakárků i více, viz obrázek s vajíčky osmi druhů motýlů ve stejném měřítku.

Housenka se z vajíčka líhne obvykle po několika dnech, výjimkou jsou ty druhy motýlů, které ve stadiu vajíčka přezimují, například někteří ostruháčci nebo jasoň dymnivkový.

ostruháček březový - vejce
Ostruháček březový - dospělci létají v pozdním létě, velká bílá vajíčka kladená na větvičky trnek a ovocných stromů přezimují. Housenky se líhnou časně zjara a krmí se čerstvě rašícími listy.
babočka admirál - vejce
Babočka admirál - samostatně nakladené vajíčko na vrchní straně listu kopřivy.
babočka síťkovaná - snůška vajíček
Babočka síťkovaná - typická snůška s vajíčky nalepenými do sloupečků na spodní straně listu kopřivy.
hnědásek osikový - snůška vajíček
Hnědásek osikový - snůška na spodní straně listu jasanu. Vajíčka jsou po nakladení světle žlutá, během dvou dnů ztmavnou do hněda. Snůška na fotografii je přibližně den stará, vejce částečně zhnědlá.
>> Snímek čerstvě nakladených vajec
>> Snímek několik dní starých vajec
modrásek rozchodníkový - vejce
Modrásek rozchodníkový - vajíčko na listu rozchodníku.
pabourovec jestřábníkový - vejce
Pabourovec jestřábníkový - samice tohoto nočního motýla s denní aktivitou klade menší snůšky relativně velkých vajec na stonky a listy bylin.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Zeleněnka buková
Zeleněnka buková - Pseudoips prasinana

Oblíbené druhy motýlů
babočka kopřivovájasoň dymnivkovýostruháček trnkový
běloskvrnáč pampeliškovývztyčnořitka lipová
okáč prosíčkový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 9. 6. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.