Babočka síkovaná
Araschnia levana (Linnaeus, 1758)

Babočka síkovaná Babočka síkovaná -  ilustrace
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Fotografie babočky síkované Araschnia levana:

Babočka síkovaná f. levana, Radotín, květen 2014 Babočka síkovaná f. levana, Trója, březen 2014 Babočka síkovaná f. prorsa, Milovice, červen 2012 Babočka síkovaná f. prorsa, údolí Bubovického potoka, červenec 2011 Babočka síkovaná f. levana, Drnholec, květen 2011 Babočka síkovaná f. levana, Drnholec, květen 2011 Babočka síkovaná f. prorsa, Údolí ticha, červenec 2010 Babočka síkovaná f. levana, Radotín, květen 2010 Babočka síkovaná f. prorsa, Strážnice, červen 2008 Babočka síkovaná f. prorsa, Solvayovy lomy, červenec 2007 Babočka síkovaná f. prorsa, Údolí ticha, červenec 2006 Babočka síkovaná f. prorsa, CHKO Blaník, červenec 2006 Babočka síkovaná - samice f. levana, Horní Šárka, květen 2006 Babočka síkovaná f. prorsa, Únětice, srpen 2005 Babočka síkovaná f. prorsa, Údolí ticha, srpen 2005 Babočka síkovaná f. prorsa, Radotín, červenec 2005 Babočka síkovaná f. prorsa, Drnholecký luh, červenec 2005 Babočka síkovaná - samice f. levana, NP Podyjí, květen 2005 Babočka síkovaná, Průhonice, květen 2005 Babočka síkovaná f. levana, Koda, květen 2005 Babočka síkovaná f. prorsa, Hředle, srpen 2004 Babočka síkovaná f. prorsa, Únětice, červenec 2003 Babočka síkovaná f. prorsa, Únětice, červenec 2003 Babočka síkovaná f. prorsa, Únětice, červenec 2003 Babočka síkovaná f. levana, Čimice, květen 2003 Babočka síkovaná f. levana, Lysolaje, duben 2003 Babočka síkovaná f. prorsa, Slatiňany, srpen 2002 Babočka síkovaná f. prorsa, Kunětická hora, srpen 2002 Babočka síkovaná f. prorsa, Kunětická hora, srpen 2002 Babočka síkovaná f. prorsa, Pardubice, srpen 2002 Babočka síkovaná f. prorsa, Divoká Šárka, červenec 2002 Babočka síkovaná f. levana, Lednické rybníky, květen 2002 Babočka síkovaná f. prorsa, Janské Lázně, srpen 2001

Babočka síkovaná - vajíčka, Radotín, květen 2012 Babočka síkovaná - vejce, Radotín, květen 2012 Babočka síkovaná - housenky, Janatov, červen 2014

Vzhled a rozlišovací znaky

Nejmenší z našich baboček. Zbarvení jarní a letní generace se výrazně odlišuje, jde o známý příklad polyfenismu.

Jarní generace, označovaná jako forma levana, má křídla oranžová s černými skvrnami, kterých je nejvíce u kořenů, směrem k vnějšímu okraji převažuje základní barva.

Letní generace, forma prorsa, je černá, s bílou páskou táhnoucí se středem předních i zadních křídel a různým počtem bílých a oranžových skvrn.

Rub křídel u obou generací hnědý se světlými žilkami, středem obou párů křídel se táhne světlý pás, u letní formy výraznější. Tělo obou generací černé, s hnědými chlupy na hrudi, zadeček s jasně bílými příčnými proužky.

Výskyt

Jedince jarní generace najdeme obvykle na okrajích lesů a luk (ekotony) prakticky celoplošně, vyjma oblastí s intenzivním zemědělstvím. Dospělci početnější letní generace se rozlétají po krajině a obsazují vhodné biotopy v širším okolí, nezřídka zalétají i na ruderály a zpustlé plochy v okolí sídel porostlé kopřivami.

Životní cyklus

Dvougenerační, forma levana od konce března do počátku června, forma prorsa od konce června do září. Dříve byla popisována částečná třetí generace, forma porima, zbarvením na pomezí forem levana a prorsa. Podle nejnovějších poznatků však jde o opožděné jedince formy prorsa. Přezimuje kukla jarní generace. Vajíčka klade babočka síkovaná na spodní stranu listů kopřiv do charakteristických snůšek sestávajících z několika sloupců.

Odlišné zbarvení jarní a letní generace je dáno rozdílnou fotoperiodou (délkou dne) během vývoje, vliv může mít i teplota během stádia kukly.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Mapa lokalit
Vybraný motýl

Drvopleň hrušňový - samec
Drvopleň hrušňový - Zeuzera pyrina

Oblíbené druhy motýlů
soumračník máčkovýmodrásek jetelovýžluásek borůvkový
přástevník medvědíhnědásek jitrocelový
bělopásek topolový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2022 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 4. 1. 2022
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.