Ekoton

Rozhraní dvou nebo více společenstev nebo biotopů. Někdy též definován jako samostatné, tzv. přechodové nebo okrajové společenstvo.

Ekotony se obvykle vyznačují vysokou biodiverzitou, neboť se v nich vyskytuje jak směsice druhů z přilehlých společenstev, tak navíc i organismy přímo vázané na daný ekoton. Pro zachování biodiverzity a ekologické stability krajiny je důležité ponechání pozvolných, širokých ekotonů, například křovinatých pásů a nesečených okrajů na rozhraní luk a lesů.

Motýli, vzhledem k různorodým nárokům na stanoviště v průběhu životního cyklu, často patří k druhům, které v ekotonech nacházejí ideální podmínky.

okáč strdivkový
Okáč strdivkový - typický obyvatel křovinatých ekotonů louka-les, les-step a podobně. Druhů vázaných na ekotony najdeme mezi denními motýly mnohem více, jde například o mnohé druhy perleťovců, hnědáska osikového, jasoně dymnivkového, otakárka ovocného...
perleťovec stříbropásek - samec
Perleťovec stříbropásek - vejce klade na kůru stromů, pod nimiž rostou violky. Dospělci nocují v korunách, přes den sají nektar z rozkvetlých bylin a keřů. Motýl k životu potřebuje celou škálu stanovišť, kterou nachází především v krajině s mozaikou luk, lesů a jejich ekotonů.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Martináč hrušňový - samec
Martináč hrušňový - Saturnia pyri

Oblíbené druhy motýlů
babočka bodlákováostruháček jilmovýstužkonoska olšová
bourovčík toulavýokáč bojínkový
žluťásek borůvkový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 12. 2. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.