Modrásek bahenní
Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779)

Modrásek bahenní Modrásek bahenní -  ilustrace
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Fotografie modráska bahenního Maculinea nausithous:

Modrásek bahenní - kladoucí samice, Přelouč, červenec 2013 Modrásek bahenní - samec, Přelouč, červenec 2013 Modrásek bahenní, Přelouč, červenec 2013 Modrásek bahenní, Přelouč, červenec 2013 Modrásek bahenní, Přelouč, červenec 2013 Modrásek bahenní, Přelouč, červenec 2013 Modrásek bahenní, Přelouč, červenec 2013 Modrásek bahenní, Příbram, červenec 2011 Modrásek bahenní, Příbram, červenec 2011 Modrásek bahenní, Příbram, srpen 2010 Modrásek bahenní - samice, Údolí ticha, srpen 2007 Modrásek bahenní - samec, Přelouč, červenec 2006 Modrásek bahenní - samice, Přelouč, červenec 2006 Modrásek bahenní, Přelouč, červenec 2006 Modrásek bahenní - samice, Brloh, červenec 2006 Modrásek bahenní - samec, Údolí ticha, červenec 2006 Modrásek bahenní, Údolí ticha, srpen 2005 Modrásek bahenní - samec, Údolí ticha, srpen 2005 Modrásek bahenní, Údolí ticha, srpen 2005 Modrásek bahenní, Údolí ticha, srpen 2005 Modrásek bahenní - samice, Údolí ticha, srpen 2004 Modrásek bahenní - samice, Údolí ticha, srpen 2004

Modrásek bahenní - vejce, Přelouč, červenec 2013

Synonyma a další názvy:
Phengaris nausithous

Vzhled a rozlišovací znaky

Líc křídel tmavý, modré zbarvení má spíše formu poprášení, u samců výraznější než u samic. Obě pohlaví na rubu světle hnědá s jednou řadou černých, světle ohraničených oček. U některých jedinců může být jejich počet redukován, viz například tato samice.

Modráska bahenního lze snadno identifikovat podle rubu křídel a místa a času výskytu. Vzdáleně podobný modrásek lesní má základní barvu rubu více šedavou, především ale létá o měsíc dříve.

Výskyt

Modrásek bahenní je druh celoevropsky chráněný v rámci soustavy Natura 2000, v České republice ale není bezprostředně ohrožen. Vyskytuje se na vlhkých loukách s porosty živné rostliny, malé populace mohou přežívat i v příkopech podél cest a na podobných lehce zanedbaných místech. Největší nebezpečí pro modráska bahenního představuje úbytek vhodných biotopů. Totenové louky v okolí měst padají za oběť developerským projektům, nekosené vlhké louky rychle zarůstají dřevinami a fatální může být i nevhodně načasovaná seč, po níž modrásci v době letu nenajdou dostatek kvetoucích totenů.

Životní cyklus

Jednogenerační, dospělci létají od poloviny července do poloviny srpna, často sedají na květy krvavce totenu, který je jedinou živnou rostlinou monofágních housenek. Vejce kladena dovnitř květních hlávek.

Tak jako všichni modrásci rodu Maculinea (Phengaris) je modrásek bahenní obligátně myrmekofilní, housenky po krátkém žíru v květech totenu parazitují v mraveništích hostitelských druhů mravenců, kde se následující rok kuklí.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Mapa lokalit
Vybraný motýl

Lišaj pryšcový - housenka
Lišaj pryšcový - Hyles euphorbiae

Oblíbené druhy motýlů
bělásek zelnýpestrokřídlec podražcovýslimákovec dubový
babočka jilmovámodrásek rozchodníkový
vřetenuška ligrusová
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 16. 7. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.