Drobní motýli - systematický přehled čeledí a druhů

Adélovití - Adelidae

Adéla ohnicová - Adela mazzolella
Adéla zelená - Adela reaumurella
Adéla třezalková - Adela violella
Adéla rozrazilová - Cauchas fibulella
Adéla - Cauchas rufimitrella
Adéla - Nematopogon schwarziellus
Adéla dubová - Nematopogon swammerdamellus
Adéla pestrá - Nemophora degeerella
Adéla chrastavcová - Nemophora metallica

Kovovníčkovití - Incurvariidae

Kovovníček hojný - Incurvaria pectinea

Molovití - Tineidae

Mol ozdobný - Euplocamus anthracinalis
Mol - Nemapogon sp.
Mol šatní - Tineola bisselliella

Vzpřímenkovití - Gracillariidae

Vzpřímenka pětitečná - Callisto denticulella
Vzpřímenka dubová - Caloptilia alchimiella
Klíněnka jírovcová - Cameraria ohridella
Vzpřímenka - Parornix sp.

Předivkovití - Yponomeutidaenahoru

Předivka - Yponomeuta sp.
Předivka zhoubná - Yponomeuta evonymella
Předivka velká - Yponomeuta irrorella
Předivka ovocná - Yponomeuta padella
Předivka menší - Yponomeuta plumbella
Molovka olšová - Argyresthia goedartella
Molovka - Argyresthia spinosella

Člunkovcovití - Ypsolophidae

Člunkovec lesní - Ypsolopha sequella

Zápředníčkovití - Plutellidae

Zápředníček polní - Plutella xylostella

Krásněnkovití - Oecophoridae

Krásněnka - Deuterogonia pudorina
Krásněnka - Bisigna procerella
Krásněnka skvostná - Oecophora bractella
Krásněnka jarní - Alabonia staintoniella
Krásněnka pařezová - Harpella forficella
Krásněnka dlouhorohá - Carcina quercana
Krásněnka dvoulemá - Pleurota bicostella

Chimabachidae

Šedivěnka jarní - Diurnea fagella

Batrachedridae

Batrachedra praeangusta

Plochuškovití - Depressariidae

Plochuška lopuchová - Agonopterix arenella
Plochuška třemdavová - Agonopterix furvella
Plochuška - Luquetia lobella
Plochuška lísková - Semioscopis avellanella

Pouzdrovníčkovití - Coleophoridaenahoru

Pouzdrovníček - Coleophora sp.
Pouzdrovníček šalvějový - Coleophora ornatipennella
Pouzdrovníček - Metriotes lutarea

Trávníčkovití - Elachistidae

Trávníček - Elachista heringi

Skvrnuškovití - Ethmiidae

Skvrnuška - Ethmia dodecea

Drsnohřbetkovití - Blastobasidae

Drsnohřbetka - Hypatopa binotella

Makadlovkovití - Gelechiidae

Makadlovka - Anacampsis blattariella
Makadlovka - Aroga velocella
Makadlovka - Caryocolum kroesmanniella
Makadlovka - Dichomeris derasella
Makadlovka - Metzneria neuropterella
Makadlovka - Stenolechiodes pseudogemmellus

Smutníčkovití - Scythrididae

Smutníček - Scythris scopolella
Smutníček - Scythris seliniella

Molovenkovití - Choreutidae

Molovenka kopřivová - Anthophila fabriciana
Molovenka - Prochoreutis sehestediana
Molovenka - Tebenna sp.

Zoubkovníčkovití - Epermeniidaenahoru

Zoubkovníček - Epermenia pontificella

Pernatěnkovití - Alucitidae

Pernatěnka hlaváčová - Alucita grammodactyla

Pernatuškovití - Pterophoridae

Pernatuška šípková - Cnaemidophorus rhododactylus
Pernatuška vratičová - Gillmeria ochrodactyla
Pernatuška škardová - Oxyptilus distans
Pernatuška - Platyptilia sp.
Pernatuška trnková - Pterophorus pentadactylus
Pernatuška lomikamenová - Stenoptilia pelidnodactyla
Pernatuška rezekvítková - Stenoptilia pterodactyla

Obalečovití - Tortricidaenahoru

Olethreutinae

Obaleč vikvový - Ancylis badiana
Obaleč - Ancylis unculana
Obaleč jahodníkový - Celypha lacunana
Obaleč skobovitý - Epiblema foenella
Obaleč - Epiblema hepaticana
Obaleč - Epiblema scutulana
Obaleč smrkový - Epinotia tedella
Obaleč bodlákový - Eucosma cana
Obaleč jabloňový - Hedya nubiferana
Obaleč střemchový - Hedya pruniana
Obaleč vrbový - Hedya salicella
Obaleč třezalkový - Lathronympha strigana
Obaleč - Lobesia reliquana
Obaleč ostružníkový - Notocelia uddmanniana
Obaleč zdobený - Olethreutes arcuella
Obaleč sosnový - Rhyacionia pinicolana

Tortricinaenahoru

Obaleč šípkový - Acleris bergmanniana
Obaleč javorový - Acleris forsskaleana
Obalečík hlaváčový - Aethes hartmanniana
Obalečík žlutý - Agapeta hamana
Obalečík kroužkovaný - Agapeta zoegana
Obaleč dubinový - Aleimma loeflingiana
Obaleč bojínkový - Aphelia paleana
Obaleč hlohový - Archips crataegana
Obaleč zahradní - Archips podana
Obaleč třešňový - Archips xylosteana
Obaleč - Cnephasia pasiuana
Obaleč stínovaný - Eulia ministrana
Obaleč lískový - Pandemis corylana
Obaleč kručinkový - Periclepsis cinctana
Obaleč - Pseudargyrotoza conwagana
Obaleč stříbročarý - Ptycholoma lecheana
Obaleč dubový - Tortrix viridana
Obaleč - Xerocnephasia rigana

Travaříkovití - Crambidaenahoru

Acentropinae (vílenky)

Vílenka okřehková - Cataclysta lemnata
Vílenka leknínová - Elophila nymphaeata
Vílenka řezanová - Paraponyx stratiotata

Crambinae (travaříci)

Travařík - Agriphila inquinatella
Travařík travní - Agriphila tristella
Travařík bělopruhý - Catoptria margaritella
Travařík metlicový - Catoptria pinella
Travařík stepní - Chrysocrambus craterellus
Travařík zahradní - Chrysoteuchia culmella
Travařík obecný - Crambus lathoniellus
Travařík kostřavový - Thisanotia chrysonuchella

Evergestinae

Zavíječ šešulový - Evergestis extimalis
Zavíječ zdobený - Evergestis frumentalis

Odontiinae

Zavíječ hadincový - Cynaeda dentalis
Zavíječ skvrnitý - Eurrhypis pollinalis

Pyraustinaenahoru

Zavíječ osmitečný - Anania funebris
Zavíječ zahradní - Eurrhypara hortulata
Zavíječ řepný - Loxostege sticticalis
Zavíječ - Nascia cilialis
Zavíječ bahenní - Ostrinia palustralis
Zavíječ zlatoskvrnný - Pyrausta aurata
Zavíječ běločárný - Pyrausta cingulata
Zavíječ - Pyrausta despicata
Zavíječ černavý - Pyrausta nigrata
Zavíječ purpurový - Pyrausta purpuralis
Zavíječ zelenavý - Sitochroa palealis
Zavíječ slámový - Sitochroa verticalis
Zavíječ žlutavý - Udea lutealis

Scopariinae (šedovníčci)

Šedovníček rašelinový - Scoparia ambigualis
Šedovníček luční - Scoparia pyralella

Spilomelinae

Zavíječ zimostrázový - Cydalima perspectalis
Zavíječ okrasný - Diasemia reticularis
Zavíječ - Mecyna flavalis
Zavíječ stěhovavý - Nomophila noctuella
Zavíječ kopřivový - Pleuroptya ruralis

Zavíječovití - Pyralidaenahoru

Galleriinae

Zavíječ cizopasný - Aphomia sociella

Phycitinae (zavíječi)

Zavíječ - Ancylosis cinnamomella
Zavíječ - Conobathra tumidana
Zavíječ - Ematheudes punctella
Zavíječ - Episcythrastis tetricella
Zavíječ zardělý - Eurhodope rosella
Zavíječ - Hypochalcia decorella
Zavíječ tečkovaný - Myelois circumvoluta
Zavíječ červenožlutý - Oncocera semirubella
Zavíječ - Pempeliella ornatella
Zavíječ paprikový - Plodia interpunctella
Zavíječ - Selagia spadicella

Pyralinae (zavíječi)

Zavíječ červenavý - Endotricha flammealis
Zavíječ senomilný - Hypsopygia costalis
Zavíječ domácí - Pyralis farinalis
Zavíječ nádherný - Pyralis regalis
Zavíječ - Synaphe antennalis
Zavíječ - Synaphe punctalis

 


Denní motýlinahoru
Noční motýli
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Mapa lokalit
Vybraný motýl

Bourovec borový - samec
Bourovec borový - Dendrolimus pini

Oblíbené druhy motýlů
hnědásek chrastavcovýbabočka admirálžluťásek tolicový
soumračník čárkovanýpřástevník kostivalový
stužkonoska topolová
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2021 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 18. 10. 2021
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.