Vajíčka motýlů - relativní velikost

Vajíčka denních motýlů

Vajíčka osmi druhů denních motýlů, uprostřed pro srovnání zrnko máku, vše v jednotném měřítku.

Nahoře uprostřed otakárek ovocný, dále po směru hodinových ručiček babočka síťkovaná, soumračník čárečkovaný, okáč třeslicový, perleťovec malý, modrásek hořcový, bělásek řepový (v rohu) a žluťásek jižní.

Z obrázku je zřejmé, že ne vždy velikost vajíček odpovídá relativní velikosti dospělého motýla. Příkladem jsou relativně velká vejce soumračníků oproti relativně malým vejcím perleťovců. K absolutně nejmenším patří vajíčka modrásků.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Perleťovec stříbropásek - samec
Perleťovec stříbropásek - Argynnis paphia

Oblíbené druhy motýlů
modrásek stříbroskvrnnýbělásek lučníbělopásek topolový
bourovec topolovýhnědásek květelový
hranostajník bílý
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2023 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 1. 5. 2023
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.