Okáč luční
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)

Okáč luční Okáč luční -  ilustrace
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Fotografie okáče lučního Maniola jurtina:

Okáč luční - samec, PP Hajnice, červen 2016 Okáč luční - samec, Petrovice, červenec 2014 Okáč luční - kopulace, údolí Bubovického potoka, červenec 2012 Okáč luční - kopulace, Šumava, červen 2011 Okáč luční - samec, Kašperské Hory, červen 2011 Okáč luční - samice, Příbram, srpen 2010 Okáč luční - samec, Loužná, červenec 2010 Okáč luční - samice, Loužná, červenec 2010 Okáč luční - samice, Příbram, červenec 2010 Okáč luční - samice, Zahrady pod Hájem, srpen 2009 Okáč luční - samice, Velká Pleš, srpen 2009 Okáč luční - samice, Úhošť, červenec 2009 Okáč luční - samice, Úhošť, červenec 2009 Okáč luční - samec, Úhošť, červenec 2009 Okáč luční - samice, Boršov, červenec 2009 Okáč luční - samec, Halenkov, červenec 2009 Okáč luční - samice, Kotýz, srpen 2008 Okáč luční, Údolí ticha, červenec 2008 Okáč luční, Zahrady pod Hájem, srpen 2007 Okáč luční, Pavlovské vrchy, červenec 2005 Okáč luční - samec, Pavlovské vrchy, červenec 2005 Okáč luční, NP Podyjí, červenec 2005 Okáč luční, Milovický les, červenec 2005 Okáč luční - samice, Horní Šárka, srpen 2004 Okáč luční, Hředle, srpen 2004 Okáč luční, Koda, srpen 2004 Okáč luční, Koda, srpen 2004 Okáč luční, Koda, srpen 2004 Okáč luční - samice, Koda, srpen 2004 Okáč luční - samec, údolí Bubovického potoka, červenec 2004 Okáč luční - samice, údolí Bubovického potoka, červenec 2004 Okáč luční, Koda, červenec 2004 Okáč luční, Stará Boleslav, červenec 2004 Okáč luční, Únětice, červenec 2004 Okáč luční, Únětice, červenec 2004 Okáč luční - samice, Únětice, červenec 2003 Okáč luční - samice, Únětice, červenec 2003 Okáč luční - samec, Divoká Šárka, červenec 2002 Okáč luční, Divoká Šárka, červenec 2002

Okáč luční - vejce, Příbramsko, srpen 2013

Vzhled a rozlišovací znaky

Zbarvení okáče lučního je, podobně jako u většiny okáčů, velmi nenápadné. Samci na líci celí hnědí, pouze s drobným černým okem v apexu předního křídla, někdy doplněným o bílou středovou tečku. Samice celkově mohutnější, s výraznějším okem, navíc doplněným světle hnědým až hnědooranžovým polem. Rub křídel u samců jednolitě hnědý až šedohnědý, se dvěma drobnými očky u vnějšího okraje. Samice mají podél lehce vykrajovaného vnějšího okraje světlejší pás, očka zcela chybí. Rub předního křídla u obou pohlaví hnědooranžový s výjimkou apexu, který kopíruje nenápadné zbarvení křídel zadních. V apexu černé oko, u samic výrazně větší a s bílým středem.

Okáč luční je podle vzhledu spolehlivě odlišitelný od ostatních našich druhů okáčů, s výjimkou extrémně vzácného, možná již vyhynulého okáče šedohnědého Hyponephele lycaon (Kühn, 1774).

Výskyt

Okáč luční obývá všechny typy travnatých biotopů, včetně stepí, leostepí, zahrad a světlých lesů. Dospělce lze během dne nejčastěji nalézt sající na vydatných zdrojích nektaru, včetně například rozkvetlých lip. Do korun nízkých stromů zaletují okáči luční poměrně často i za účelem slunění.

Životní cyklus

Jednogenerační, doba letu roztažená od června do září, ačkoli jednotliví motýli nežijí déle než jeden až dva týdny. Dlouhá doba letu populace je dána různou rychlostí vývoje housenek a postupným líhnutím imág. Na rozdíl například od okáče bojínkového nebo okáče ovsového nejsou vejce vypouštěna volně do podrostu, ale kladena na podklad. Přezimuje housenka.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Mapa lokalit
Vybraný motýl

Stužkonoska topolová
Stužkonoska topolová - Catocala elocata

Oblíbené druhy motýlů
modrásek bahennídrvopleň hrušňovýperleťovec dvouřadý
babočka paví okookáč skalní
bělásek ovocný
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 21. 4. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.