Hrotnokřídlecovití - Hepialidae
viz samostatná stránka
Vakonošovití - Psychidae
viz samostatná stránka

Drvopleňovití - Cossidae
viz samostatná stránka

Nesytkovití - Sesiidae
Nesytka sršňová Sesia apiformis Nesytka sršňová Sesia apiformis  
Nesytka šovíková Pyropteron triannuliformis Nesytka šovíková Pyropteron triannuliformis  
Nesytka pryšcová Chamaesphecia empiformis Nesytka pryšcová Chamaesphecia empiformis  

Slimákovcovití - Limacodidae
Slimákovec dubový Apoda limacodes Slimákovec dubový Apoda limacodes Slimákovec dubový Apoda limacodes
Slimákovec malý Heterogenea asella Slimákovec malý Heterogenea asella  

Okenáčovití - Thyrididae
Okenáč plaménkový Thyris fenestrella Okenáč plaménkový Thyris fenestrella Okenáč plaménkový Thyris fenestrella

Martináčovití - Saturniidae
viz samostatná stránka

Pabourovcovití - Lemoniidae
Pabourovec jestřábníkový Lemonia dumi - samec Pabourovec jestřábníkový Lemonia dumi - samec Pabourovec jestřábníkový Lemonia dumi - samec

Strakáčovití - Endromidae
Strakáč březový Endromis versicolora - samec Strakáč březový Endromis versicolora - samec Strakáč březový Endromis versicolora - kopulace

Bourovčíkovití - Thaumetopoeidae
Bourovčík toulavý Thaumetopoea processionea - samec Bourovčík toulavý Thaumetopoea processionea - samec Bourovčík toulavý Thaumetopoea processionea - samec

Drobnuškovití - Nolidae
viz samostatná stránka

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Mapa lokalit
Vybraný motýl

Osenice žlutoskvrnná
Osenice žlutoskvrnná - Xestia xanthographa

Oblíbené druhy motýlů
modrásek černolemýotakárek fenyklovýbabočka síkovaná
bělásek řepovýbourovec borový
okáč zední
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 28. 5. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.