Můrovití - Noctuidae
 
Rivulinae (trávničky)
Trávnička luční Rivula sericealis (hnědavka drobná) Trávnička luční Rivula sericealis (hnědavka drobná)  
 
Boletobiinae (černavky)
Černavka tmavá Parascotia fuliginaria (hnědavka tmavá)    
 
Hypenodinae (můřičky)
Můřička rašelinná Hypenodes humidalis Můřička rašelinná Hypenodes humidalis  
 
Eubleminae (drobničky)
Drobnička pcháčová Eublemma purpurina (světlopáska pcháčová) Drobnička pcháčová Eublemma purpurina (světlopáska pcháčová)  
 
Herminiinae (žlutavky)
Žlutavka hnědočárná Paracolax tristalis Žlutavka hnědočárná Paracolax tristalis Žlutavka hnědočárná Paracolax tristalis
Žlutavka vějířová Herminia tarsicrinalis    
Žlutavka šedavá Herminia grisealis Žlutavka šedavá Herminia grisealis  
Žlutavka dubová Pechipogo strigilata (Polypogon strigilata) Žlutavka dubová Pechipogo strigilata (Polypogon strigilata)  
Žlutavka dlouhonosá Polypogon tentacularia - samec Žlutavka dlouhonosá Polypogon tentacularia - samec Žlutavka dlouhonosá Polypogon tentacularia - samice
Žlutavka Zellerova Zanclognatha zelleralis - samec Žlutavka Zellerova Zanclognatha zelleralis - samice  
 
Scolecocampinae (šedice)
Šedice jívová Colobochyla salicalis    
 
Hypeninae (zobonosci)
Zobonosec kopřivový Hypena proboscidalis Zobonosec kopřivový Hypena proboscidalis Zobonosec kopřivový Hypena proboscidalis
Zobonosec chmelový Hypena rostralis    
 
Phytometrinae (zelenavky)
Zelenavka vítodová Phytometra viridaria (zobonosec zelenavý) Zelenavka vítodová Phytometra viridaria (zobonosec zelenavý) Zelenavka vítodová Phytometra viridaria (zobonosec zelenavý)
Zelenavka dubová Trisateles emortualis (žlutavka běločárná)    
 
Aventiinae (lišejnice)
Lišejnice šedá Laspeyria flexula (hnědopáska lišejníková) Lišejnice šedá Laspeyria flexula (hnědopáska lišejníková) Lišejnice šedá Laspeyria flexula (hnědopáska lišejníková)
 
Calpinae (lalokokřídleci)
Sklepnice obecná Scoliopteryx libatrix (lalokokřídlec vrbový, můra sklepní) Sklepnice obecná Scoliopteryx libatrix (lalokokřídlec vrbový, můra sklepní) Sklepnice obecná Scoliopteryx libatrix (lalokokřídlec vrbový, můra sklepní)
 
Catocalinae (stužkonosky)
Hnědoskvrnka kozincová Lygephila pastinum (hnědopáska obecná) Hnědoskvrnka kozincová Lygephila pastinum (hnědopáska obecná)  
Hnědoskvrnka největší Lygephila lusoria (hnědopáska největší) Hnědoskvrnka největší Lygephila lusoria (hnědopáska největší)  
Hnědoskvrnka vikvicová Lygephila craccae (hnědopáska vikvicová)    
Jetelovka menší Callistege mi Jetelovka menší Callistege mi Jetelovka menší Callistege mi
Jetelovka hnědá Euclidia glyphica Jetelovka hnědá Euclidia glyphica Jetelovka hnědá Euclidia glyphica
Hnědopáska dubová Minucia lunaris Hnědopáska dubová Minucia lunaris  
Stužkonoska dubová Catocala sponsa Stužkonoska dubová Catocala sponsa Stužkonoska dubová Catocala sponsa
Stužkonoska úzkopásá Catocala promissa Stužkonoska úzkopásá Catocala promissa Stužkonoska úzkopásá Catocala promissa
Stužkonoska žlutá Catocala nymphagoga Stužkonoska žlutá Catocala nymphagoga  
Stužkonoska švestková Catocala fulminea Stužkonoska švestková Catocala fulminea Stužkonoska švestková Catocala fulminea
Stužkonoska modrá Catocala fraxini Stužkonoska modrá Catocala fraxini Stužkonoska modrá Catocala fraxini
Stužkonoska olšová Catocala nupta Stužkonoska olšová Catocala nupta Stužkonoska olšová Catocala nupta
Stužkonoska topolová Catocala elocata Stužkonoska topolová Catocala elocata  
Stužkonoska vzácná Catocala puerpera Stužkonoska vzácná Catocala puerpera  
Stužkonoska vrbová Catocala electa Stužkonoska vrbová Catocala electa  
Bělopáska dubová Catephia alchymista (hnědopáska alchymista)    
 
Plusiinae (kovoleskleci)
Kovolesklec tolitový Abrostola asclepiadis Kovolesklec tolitový Abrostola asclepiadis  
Kovolesklec černočárný Abrostola triplasia    
Kovolesklec žahavkový Abrostola tripartita Kovolesklec žahavkový Abrostola tripartita Kovolesklec žahavkový Abrostola tripartita
Kovolesklec plicníkový Euchalcia modestoides Kovolesklec plicníkový Euchalcia modestoides  
Kovolesklec šedivkový Diachrysia chrysitis Kovolesklec šedivkový Diachrysia chrysitis Kovolesklec šedivkový Diachrysia chrysitis
Kovolesklec gama Autographa gamma Kovolesklec gama Autographa gamma Kovolesklec gama Autographa gamma
Kovolesklec brusnicový Autographa pulchrina Kovolesklec brusnicový Autographa pulchrina  
Kovolesklec řebříčkový Macdunnoughia confusa    
Kovolesklec kostřavový Plusia festucae Kovolesklec kostřavový Plusia festucae  
 
Eustrotiinae (světlopásky)
Světlopáska ostružiníková Protodeltote pygarga Světlopáska ostružiníková Protodeltote pygarga  
Světlopáska ostřicová Deltote deceptoria Světlopáska ostřicová Deltote deceptoria Světlopáska ostřicová Deltote deceptoria
Světlopáska stříbřitá Deltote bankiana Světlopáska stříbřitá Deltote bankiana Světlopáska stříbřitá Deltote bankiana
Světlopáska bahenní Lithacodia uncula    
Světlopáska pelyňková Phyllophila obliterata Světlopáska pelyňková Phyllophila obliterata  
 
Acontiinae (světloskvrnky)
Světloskvrnka svlačcová Emmelia trabealis (světlopáska svlačcová) Světloskvrnka svlačcová Emmelia trabealis (světlopáska svlačcová) Světloskvrnka svlačcová Emmelia trabealis (světlopáska svlačcová)
Světloskvrnka slézová Acontia lucida (světlopáska slézová) Světloskvrnka slézová Acontia lucida (světlopáska slézová) Světloskvrnka slézová Acontia lucida (světlopáska slézová)
Tmavopáska opletníková Aedia funesta (hnědopáska opletníková)    
Tmavopáska jižní Aedia leucomelas (hnědopáska jižní) Tmavopáska jižní Aedia leucomelas (hnědopáska jižní)  
 
Pantheinae (mramorovky)
Mramorovka smrková Panthea coenobita (běloskvrnka smrková) Mramorovka smrková Panthea coenobita (běloskvrnka smrková)  
Lískovnice šedá Colocasia coryli (běloskvrnka lísková) Lískovnice šedá Colocasia coryli (běloskvrnka lísková) Lískovnice šedá Colocasia coryli (běloskvrnka lísková)
 
Acronictinae (šípověnky)
Šípověnka dubová Moma alpium (pestrobarvec dubový) Šípověnka dubová Moma alpium (pestrobarvec dubový) Šípověnka dubová Moma alpium (pestrobarvec dubový)  
Šípověnka olšová Acronicta alni Šípověnka olšová Acronicta alni    
Šípověnka trnková Acronicta psi Šípověnka trnková Acronicta psi    
Šípověnka maďalová Acronicta aceris Šípověnka maďalová Acronicta aceris Šípověnka maďalová Acronicta aceris - housenka Šípověnka maďalová Acronicta aceris - housenka
Šípověnka vrbová Acronicta leporina Šípověnka vrbová Acronicta leporina Šípověnka vrbová Acronicta leporina  
Šípověnka velkohlavá Acronicta megacephala Šípověnka velkohlavá Acronicta megacephala Šípověnka velkohlavá Acronicta megacephala  
Šípověnka vachtová Acronicta menyanthidis Šípověnka vachtová Acronicta menyanthidis    
Šípověnka jívová Acronicta auricoma Šípověnka jívová Acronicta auricoma Šípověnka jívová Acronicta auricoma - housenka Šípověnka jívová Acronicta auricoma - housenka
Šípověnka šťovíková Acronicta rumicis (šípověnka hojná) Šípověnka šťovíková Acronicta rumicis (šípověnka hojná) Šípověnka šťovíková Acronicta rumicis - housenka Šípověnka šťovíková Acronicta rumicis - housenka
Šípověnka ptačízobová Craniophora ligustri (šípověnka jasanová) Šípověnka ptačízobová Craniophora ligustri (šípověnka jasanová) Šípověnka ptačízobová Craniophora ligustri (šípověnka jasanová)  
Šípověnka bahenní Simyra albovenosa Šípověnka bahenní Simyra albovenosa    
 
Dilobinae (modrohlávci)
Modrohlávek ovocný Diloba caeruleocephala - samec Modrohlávek ovocný Diloba caeruleocephala - samec Modrohlávek ovocný Diloba caeruleocephala - samec Modrohlávek ovocný Diloba caeruleocephala - housenka
 
Metoponiinae (tmavoskvrnky)
Tmavoskvrnka svlačcová Tmavoskvrnka svlačcová Tmavoskvrnka svlačcová
Blýskavka rožcová Blýskavka rožcová Blýskavka rožcová
 
Cuculliinae (kukléřky)
Kukléřka mléčová Cucullia umbratica Kukléřka mléčová Cucullia umbratica Kukléřka mléčová Cucullia umbratica
Kukléřka vratičová Cucullia tanaceti - housenka    
Kukléřka krtičníková Shargacucullia scrophulariae Kukléřka krtičníková Shargacucullia scrophulariae  
Kukléřka diviznová Shargacucullia verbasci - housenka Kukléřka diviznová Shargacucullia verbasci - housenka  
 
Oncocnemidinae (jasnobarvci)
Jasnobarvec květelový Calophasia lunula Jasnobarvec květelový Calophasia lunula Jasnobarvec květelový Calophasia lunula - housenka
Jasnobarvec hledíkový Omphalophana antirrhinii Jasnobarvec hledíkový Omphalophana antirrhinii  
 
Amphipyrinae (lesknačky)
Lesknačka rudokřídlá Amphipyra pyramidea (blýskavka ořešáková) Lesknačka rudokřídlá Amphipyra pyramidea (blýskavka ořešáková) Lesknačka rudokřídlá Amphipyra pyramidea (blýskavka ořešáková)
Lesknačka černá Amphipyra livida Lesknačka černá Amphipyra livida  
Lesknačka trojskvrnná Amphipyra tragopoginis (blýskavka obecná) Lesknačka trojskvrnná Amphipyra tragopoginis (blýskavka obecná)  
 
Psaphidinae (běloskvrnky)
Běloskvrnka pozdní Asteroscopus sphinx (dřevobarvec pozdní) Běloskvrnka pozdní Asteroscopus sphinx (dřevobarvec pozdní) Běloskvrnka pozdní Asteroscopus sphinx (dřevobarvec pozdní)
Běloskvrnka jarní Brachionycha nubeculosa (dřevobarvec jarní) Běloskvrnka jarní Brachionycha nubeculosa (dřevobarvec jarní) Běloskvrnka jarní Brachionycha nubeculosa (dřevobarvec jarní)
Běloskvrnka trnková Valeria oleagina (pestroskvrnka březnová) Běloskvrnka trnková Valeria oleagina (pestroskvrnka březnová) Běloskvrnka trnková Valeria oleagina (pestroskvrnka březnová)
Běloskvrnka hlohová Allophyes oxyacanthae (pestroskvrnka hlohová) Běloskvrnka hlohová Allophyes oxyacanthae (pestroskvrnka hlohová) Běloskvrnka hlohová Allophyes oxyacanthae (pestroskvrnka hlohová)
 
Heliothinae (černopásky)
Černopáska štětková Heliothis viriplaca Černopáska štětková Heliothis viriplaca  
Černopáska bavlníková Helicoverpa armigera (Heliothis armigera)    
Černopáska kakostová Pyrrhia umbra Černopáska kakostová Pyrrhia umbra Černopáska kakostová Pyrrhia umbra
 
Condicinae (můrovky)
můrovka panenská Eucarta virgo (blýskavka panenská)    
 
Eriopinae (kapraďovky)
Kapraďovka hasivková Callopistria juventina (blýskavka hasivková) Kapraďovka hasivková Callopistria juventina (blýskavka hasivková)  
 
Bryophilinae (mechovnice)
Mechovnice lipová Cryphia algae (šípověnka lipová)    
Mechovnice skalní Cryphia ereptricula (šípověnka skalní) Mechovnice skalní Cryphia ereptricula (šípověnka skalní) Mechovnice skalní Cryphia ereptricula (šípověnka skalní)
Mechovnice domácí Cryphia domestica (šípověnka perlová, Bryophila domestica) Mechovnice domácí Cryphia domestica (šípověnka perlová, Bryophila domestica) Mechovnice domácí Cryphia domestica (šípověnka perlová, Bryophila domestica)
 
Xyleninae (blýskavky) - Xyleniane podrobně
Bělavka rdesnová Pseudeustrotia candidula (blýskavka rdesnová, světlopáska bělavá) Lesknička narůžovělá Elaphria venustula (blýskavka narůžovělá) Blýskavka plachá Caradrina aspersa (Platyperigea aspersa) Blýskavka hnědoskvrnná Caradrina kadenii (Platyperigea kadenii)
Blýskavka čtyřtečná Caradrina clavipalpis (Paradrina clavipalpis) Blýskavka vřesovištní Caradrina selini (Paradrina selini) Blýskavka ptačincová Hoplodrina octogenaria Blýskavka pampelišková Hoplodrina blanda
Blýskavka jitrocelová Hoplodrina ambigua Blýskavka kropenatá Hoplodrina respersa Blýskavka trojčárná Charanyca trigrammica Blýskavka tmavá Athetis furvula
Blýskavka lesklá Athetis lepigone (Proxenus lepigone) Blýskavka opencová Rusina ferruginea Blýskavka šťovíková Dypterygia scabriuscula (dřevobarvec šťovíkový) Blýskavka černopásá Mormo maura
Blýskavka travní Thalpophila matura Blýskavka lebedová Trachea atriplicis (šedobarvec lebedový) Blýskavka horská Hyppa rectilinea (šedavka horská) Blýskavka dřišťálová Auchmis detersa (šedavka dřišťálová)
Blýskavka půvabná Actinotia polyodon (osenice půvabná) Blýskavka paprsčitá Actinotia radiosa (osenice paprsčitá) Blýskavka třezalková Chloantha hyperici (osenice třezalková) Blýskavka mramorovaná Phlogophora meticulosa (plamenoskvrnka cviklová)
Blýskavka ostružiníková Euplexia lucipara (plamenoskvrnka ostružiníková) Šedavka trávová Apamea monoglypha (šedobarvec trávový) Šedavka jižní Apamea syriaca (šedavka syrská) Šedavka žlutavá Apamea lithoxylaea
Šedavka žlutá Apamea sublustris Šedavka rudá Apamea lateritia Šedavka temná Apamea furva Šedavka polní Apamea anceps
Šedavka obilná Apamea sordens Šedavka lemovaná Apamea crenata Šedavka rezavá Apamea epomidion Šedavka třeslicová Apamea scolopacina
Šedavka drobná Pabulatrix pabulatricula (Eremobina pabulatricula) Šedavka kroužkovaná Oligia strigilis Šedavka menší Oligia latruncula Šedavka dvoubarvá Mesoligia furuncula
Šedavka znamenaná Litoligia literosa (Mesoligia literosa) Šedavka žitná Mesapamea secalis Travařka okrová Eremobia ochroleuca Travařka bělavá Photedes morrisii (Chortodes morrisii)
Travařka třtinová Photedes fluxa (Chortodes fluxa) Travařka stepní Oria musculosa Travařka hlínožlutá Luperina testacea Travařka Nickerlova Luperina nickerlii
Travařka zelená Calamia tridens Travařka ozdobná Staurophora celsia Travařka pestrá Crypsedra gemmea (pestroskvrnka ozdobná) Dřeňovka polní Amphipoea oculea (travařka polní)
Dřeňovka šťovíková Hydraecia micacea (šedavka luční) Dřeňovka diviznová Gortyna flavago (šedavka diviznová) Rákosnice velká Rhizedra lutosa (travařka rákosní) Rákosnice běloskvrnná Archanara dissoluta
Rákosnice zevarová Globia sparganii (Archanara sparganii) Rákosnice rákosní Arenostola phragmitidis Jasnokřídlec západní Episema glaucina (jasnobarvec západní) - samec Přímočárnice jívová Brachylomia viminalis (jasnobarvec vrbový)
Přímočárnice březová Parastichtis suspecta (blýskavka nivní) Přímočárnice lužní Apterogenum ypsillon (blýskavka lužní, Parastichtis ypsillon) Přímočárnice plicníková Atypha pulmonaris (blýskavka plicníková) Přímočárnice střemchová Agrochola lychnidis (polnice střemchová)
Přímočárnice rozrazilová Agrochola nitida (polnice rozrazilová) Přímočárnice vrbková Agrochola litura (polnice vrbková) Přímočárnice hnědá Agrochola helvola (polnice hnědá) Přímočárnice buková Agrochola macilenta (polnice buková)
Přímočárnice jilmová Agrochola circellaris (polnice jívová, Sunira circellaris) Přímočárnice šťovíková Agrochola laevis (polnice šťovíková) Zlatokřídlec lipový Tiliacea citrago Zlatokřídlec bukový Tiliacea aurago
Zlatokřídlec vrbový Xanthia icteritia Zlatokřídlec topolový Xanthia ocellaris Zimovnice brusnicová Conistra vaccinii (rudokřídlec brusnicový) Zimovnice trnková Conistra rubiginosa (zimovnice hojná)
Zimovnice rezavá Conistra rubiginea (rudokřídlec rezavý) Zimovnice rudohlavá Conistra erythrocephala (rudokřídlec rudohlavý) Zimovnice zlatá Jodia croceago (zlatokřídlec vzácný) Dřevobarvec trnkový Lithophane socia (dřevobarvec stromový)
Dřevobarvec lesní Lithophane ornitopus Dřevobarvec březový Lithophane furcifera Dřevobarvec brusnicový Lithomoia solidaginis (Xylena solidaginis) Dřevobarvec luční Xylena vetusta
Dřevobarvec dubový Eupsilia transversa (zimovnice dravá, rudokřídlec dubový) Kosočárnice březová Enargia paleacea (blýskavka žlutá) Kosočárnice vrbová Ipimorpha retusa (blýskavka vrbová) Kosočárnice topolová Ipimorpha subtusa (blýskavka topolová)
Kosočárnice dubová Cosmia affinis Kosočárnice jilmová Cosmia diffinis (blýskavka jilmová) Kosočárnice ovocná Cosmia pyralina (blýskavka hrušňová) Kosočárnice javorová Cosmia trapezina (blýskavka dravá)
Kosočárnice dvouoká Dicycla oo (blýskavka dvouoká) Kosočárnice jasanová Atethmia centrago (zlatokřídlec jasanový) Kosočárnice trnková Mesogona acetosellae (osenice trnková) Pestroskvrnka hnědošedá Dichonia convergens (šedokřídlec dubový)
Pestroskvrnka zelenavá Griposia aprilina (běloskvrnka zelená) Pestroskvrnka dubová Dryobotodes eremita Pestroskvrnka orlíčková Antitype chi (šedobarvec orlíčkový) Pestroskvrnka šedá Ammoconia caecimacula (polnice šedá)
Pestroskvrnka bolševníková Dasypolia templi (dřevobarvec bolševníkový) Pestroskvrnka hnědoskvrnná Polymixis polymita Pestroskvrnka podzimní Polymixis xanthomista Pestroskvrnka zimolezová Mniotype satura
       
Hadeninae (můry) - Hadeninae podrobně
Sosnokaz borový Panolis flammea (můra sosnokaz) Jarnice menší Orthosia cruda Jarnice zardělá Orthosia miniosa Jarnice lipová Orthosia cerasi
Jarnice topolová Orthosia populeti Jarnice březnová Orthosia incerta (můra jarní, přímočárnice barvoměnná) Jarnice ovocná Orthosia gothica (můra ovocná, přímočárnice zimolezová) Jarnice černoskvrnná Perigrapha munda (Orthosia munda, Anorthoa munda)
Jarnice stepní Perigrapha i-cinctum (můra ozdobná) Jarnice kručinková Egira conspicillaris (dřevobarvec trávový, můra trávová) Trávnice jílková Tholera decimalis (můra jílková) - samec Trávnice metlicová Tholera cespitis (můra metlicová)
Trávnice luční Cerapteryx graminis Můra vřesová Anarta myrtilli Můra jetelová Anarta trifolii (Hadula trifolii) Můra borůvková Polia hepatica (klikočárnice borůvková)
Můra jitrocelová Polia nebulosa (klikočárnice jitrocelová) Můra řebříčková Pachetra sagittigera Můra kručinková Lacanobia w-latinum Můra březová Lacanobia thalassina
Můra kapustová Lacanobia oleracea Můra černá Melanchra persicariae (klikočárnice blešníková) Můra hrachová Ceramica pisi (klikočárnice hrachová) Můra sivá Papestra biren
Můra pampelišková Hada plebeja Můra zelná Mamestra brassiacae (klikočárnice zelná) Můra bedrníková Sideridis lampra Můra silenková Sideridis rivularis (šedobarvec silenkový)
Můra mydlicová Sideridis reticulata (Heliophobus reticulata) Můra žlutavá Conisania luteago Můra jestřábníková Hecatera bicolorata Můra tobolková Hadena perplexa
Můra ušnicová Hadena irregularis Můra malá Hadena confusa (šedobarvec malý) Plavokřídlec mokřadní Mythimna turca Plavokřídlec ostřicový Mythimna pudorina
Plavokřídlec skořicový Mythimna conigera (plavokřídlec běloskvrnný) Plavokřídlec bledý Mythimna pallens (plavokřídlec stepní) Plavokřídlec luční Mythimna impura Plavokřídlec žloutkový Mythimna vitellina
Plavokřídlec západní Mythimna sicula f. scirpi Plavokřídlec bělotečný Mythimna albipuncta Plavokřídlec bledoskvrnný Mythimna ferrago Plavokřídlec bílé L Mythimna l-album
Plavokřídlec čárkovaný Leucania comma Plavokřídlec pobřežní Leucania obsoleta Šedobarvec hnědý Lasionycta imbecilla (můra podivná, Eriopygodes imbecilla)  
       
Noctuinae (osenice) - Noctuinae podrobně
Osenice bělopásná Euxoa vitta Osenice obilní Euxoa aquilina Osenice pšeničná Euxoa tritici Osenice stepní Euxoa obelisca
Osenice popelavá Agrotis cinerea Osenice polní Agrotis segetum Osenice vykřičníková Agrotis exclamationis Osenice ypsilonová Agrotis ipsilon
Osenice širokřídlá Agrotis bigramma Osenice žlutavá Axylia putris Osenice čekanková Ochropleura plecta Osenice lesní Diarsia mendica
Osenice hnědá Diarsia brunnea Osenice jarní Cerastis rubricosa Osenice jívová Cerastis leucographa Osenice vřesová Lycophotia molothina
Osenice pruhovaná Lycophotia porphyrea Osenice mnohoskvrnná Chersotis multangula Osenice šťovíková Noctua pronuba Osenice zemáková Noctua fimbriata
Osenice prvosenková Noctua comes Osenice západní Noctua interjecta Osenice černolemá Noctua janthina Osenice žlutošedá Epilecta linogrisea
Osenice velká Eurois occulta Osenice hajní Anaplectoides prasina (osenice travní) Osenice rulíková Xestia baja Osenice žlutoskvrnná Xestia xanthographa
Osenice černé C Xestia c-nigrum Osenice trojúhlá Xestia triangulum Osenice obecná Xestia ditrapezium Osenice mramorovaná Xestia speciosa
Osenice rašelinná Coenophila subrosea Osenice skvrnkatá Eugnorisma glareosa Osenice tečkovaná Eugnorisma depuncta  
       

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Mapa lokalit
Vybraný motýl

Modrohlávek ovocný - samec
Modrohlávek ovocný - Diloba caeruleocephala

Oblíbené druhy motýlů
žluťásek řešetlákovýbabočka bodlákovádlouhozobka svízelová
martináč hrušňovýmodrásek černoskvrnný
perleťovec stříbropásek
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 28. 5. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.