Můrovití - Noctuidae
Rivulinae (trávničky)
Trávnička luční Rivula sericealis (hnědavka drobná) Trávnička luční Rivula sericealis (hnědavka drobná)  
Boletobiinae (černavky)
Černavka tmavá Parascotia fuliginaria (hnědavka tmavá)    
Eubleminae (drobničky)
Drobnička pcháčová Eublemma purpurina (světlopáska pcháčová) Drobnička pcháčová Eublemma purpurina (světlopáska pcháčová)  
Herminiinae (žlutavky)
Žlutavka hnědočárná Paracolax tristalis    
Žlutavka vějířová Herminia tarsicrinalis    
Žlutavka dubová Polypogon strigilata    
Žlutavka dlouhonosá - samec Žlutavka dlouhonosá - samec Žlutavka dlouhonosá - samice
Scolecocampinae (šedice)
Šedice jívová Colobochyla salicalis    
Hypeninae (zobonosci)
Zobonosec kopřivový Hypena proboscidalis Zobonosec kopřivový Hypena proboscidalis Zobonosec kopřivový Hypena proboscidalis
Zobonosec chmelový Hypena rostralis    
Phytometrinae (zelenavky)
Zelenavka vítodová Phytometra viridaria (zobonosec zelenavý) Zelenavka vítodová Phytometra viridaria (zobonosec zelenavý) Zelenavka vítodová Phytometra viridaria (zobonosec zelenavý)
Aventiinae (lišejnice)
Lišejnice šedá Laspeyria flexula (hnědopáska lišejníková) Lišejnice šedá Laspeyria flexula (hnědopáska lišejníková)  
Calpinae (lalokokřídleci)
Sklepnice obecná Scoliopteryx libatrix (lalokokřídlec vrbový, můra sklepní) Sklepnice obecná Scoliopteryx libatrix (lalokokřídlec vrbový, můra sklepní) Sklepnice obecná Scoliopteryx libatrix (lalokokřídlec vrbový, můra sklepní)
Catocalinae (stužkonosky)
Hnědoskvrnka kozincová Lygephila pastinum (hnědopáska obecná) Hnědoskvrnka kozincová Lygephila pastinum (hnědopáska obecná)  
Hnědoskvrnka největší Lygephila lusoria (hnědopáska největší) Hnědoskvrnka největší Lygephila lusoria (hnědopáska největší)  
Hnědoskvrnka vikvicová Lygephila craccae (hnědopáska vikvicová)    
Jetelovka menší Callistege mi Jetelovka menší Callistege mi Jetelovka menší Callistege mi
Jetelovka hnědá Euclidia glyphica Jetelovka hnědá Euclidia glyphica Jetelovka hnědá Euclidia glyphica
Hnědopáska dubová Minucia lunaris Hnědopáska dubová Minucia lunaris  
Stužkonoska dubová Catocala sponsa Stužkonoska dubová Catocala sponsa Stužkonoska dubová Catocala sponsa
Stužkonoska úzkopásá Catocala promissa Stužkonoska úzkopásá Catocala promissa Stužkonoska úzkopásá Catocala promissa
Stužkonoska žlutá Catocala nymphagoga Stužkonoska žlutá Catocala nymphagoga  
Stužkonoska švestková Catocala fulminea Stužkonoska švestková Catocala fulminea Stužkonoska švestková Catocala fulminea
Stužkonoska modrá Catocala fraxini Stužkonoska modrá Catocala fraxini Stužkonoska modrá Catocala fraxini
Stužkonoska olšová Catocala nupta Stužkonoska olšová Catocala nupta Stužkonoska olšová Catocala nupta
Stužkonoska topolová Catocala elocata Stužkonoska topolová Catocala elocata  
Stužkonoska vzácná Catocala puerpera Stužkonoska vzácná Catocala puerpera  
Stužkonoska vrbová Catocala electa Stužkonoska vrbová Catocala electa  
Bělopáska dubová Catephia alchymista (hnědopáska alchymista)    
Plusiinae (kovoleskleci)
Kovolesklec tolitový Abrostola asclepiadis    
Kovolesklec černočárný Abrostola triplasia    
Kovolesklec žahavkový Abrostola tripartita Kovolesklec žahavkový Abrostola tripartita  
Kovolesklec plicníkový Euchalcia modestoides Kovolesklec plicníkový Euchalcia modestoides  
Kovolesklec šedivkový Diachrysia chrysitis Kovolesklec šedivkový Diachrysia chrysitis Kovolesklec šedivkový Diachrysia chrysitis
Kovolesklec gama Autographa gamma Kovolesklec gama Autographa gamma Kovolesklec gama Autographa gamma
Kovolesklec brusnicový Autographa pulchrina Kovolesklec brusnicový Autographa pulchrina  
Kovolesklec řebříčkový Macdunnoughia confusa    
Kovolesklec kostřavový Plusia festucae Kovolesklec kostřavový Plusia festucae  
Eustrotiinae (světlopásky)
Světlopáska ostružiníková Protodeltote pygarga Světlopáska ostružiníková Protodeltote pygarga  
Světlopáska ostřicová Deltote deceptoria Světlopáska ostřicová Deltote deceptoria Světlopáska ostřicová Deltote deceptoria
Světlopáska stříbřitá Deltote bankiana Světlopáska stříbřitá Deltote bankiana Světlopáska stříbřitá Deltote bankiana
Světlopáska bahenní Lithacodia uncula    
Acontiinae (světloskvrnky)
Světloskvrnka svlačcová Emmelia trabealis (světlopáska svlačcová) Světloskvrnka svlačcová Emmelia trabealis (světlopáska svlačcová) Světloskvrnka svlačcová Emmelia trabealis (světlopáska svlačcová)
Světloskvrnka slézová Acontia lucida (světlopáska slézová) Světloskvrnka slézová Acontia lucida (světlopáska slézová)  
Tmavopáska opletníková Aedia funesta (hnědopáska opletníková)    
Pantheinae (mramorovky)
Mramorovka smrková Panthea coenobita (běloskvrnka smrková)    
Lískovnice šedá Colocasia coryli (běloskvrnka lísková) Lískovnice šedá Colocasia coryli (běloskvrnka lísková) Lískovnice šedá Colocasia coryli (běloskvrnka lísková)
Acronictinae (šípověnky)
Šípověnka dubová Moma alpium (pestrobarvec dubový) Šípověnka dubová Moma alpium (pestrobarvec dubový) Šípověnka dubová Moma alpium (pestrobarvec dubový)  
Šípověnka maďalová Acronicta aceris Šípověnka maďalová Acronicta aceris Šípověnka maďalová Acronicta aceris - housenka Šípověnka maďalová Acronicta aceris - housenka
Šípověnka vrbová Acronicta leporina Šípověnka vrbová Acronicta leporina Šípověnka vrbová Acronicta leporina  
Šípověnka velkohlavá Acronicta megacephala Šípověnka velkohlavá Acronicta megacephala    
Šípověnka jívová Acronicta auricoma Šípověnka jívová Acronicta auricoma - housenka Šípověnka jívová Acronicta auricoma - housenka  
Šípověnka šťovíková Acronicta rumicis (šípověnka hojná) Šípověnka šťovíková Acronicta rumicis (šípověnka hojná) Šípověnka šťovíková Acronicta rumicis - housenka Šípověnka šťovíková Acronicta rumicis - housenka
Šípověnka ptačízobová Craniophora ligustri (šípověnka jasanová) Šípověnka ptačízobová Craniophora ligustri (šípověnka jasanová) Šípověnka ptačízobová Craniophora ligustri (šípověnka jasanová)  
Dilobinae (modrohlávci)
Modrohlávek ovocný Diloba caeruleocephala - samec Modrohlávek ovocný Diloba caeruleocephala - samec Modrohlávek ovocný Diloba caeruleocephala - samec Modrohlávek ovocný Diloba caeruleocephala - housenka
Metoponiinae (tmavoskvrnky)
Tmavoskvrnka svlačcová Tmavoskvrnka svlačcová Tmavoskvrnka svlačcová
Blýskavka rožcová Blýskavka rožcová Blýskavka rožcová
Cuculliinae (kukléřky)
Kukléřka mléčová Cucullia umbratica Kukléřka mléčová Cucullia umbratica Kukléřka mléčová Cucullia umbratica
Kukléřka vratičová Cucullia tanaceti - housenka    
Kukléřka krtičníková Shargacucullia scrophulariae    
Kukléřka diviznová Shargacucullia verbasci - housenka Kukléřka diviznová Shargacucullia verbasci - housenka  
Oncocnemidinae (jasnobarvci)
Jasnobarvec květelový Calophasia lunula Jasnobarvec květelový Calophasia lunula Jasnobarvec květelový Calophasia lunula - housenka
Jasnobarvec hledíkový Omphalophana antirrhinii Jasnobarvec hledíkový Omphalophana antirrhinii  
Amphipyrinae (lesknačky)
Lesknačka rudokřídlá Amphipyra pyramidea (blýskavka ořešáková) Lesknačka rudokřídlá Amphipyra pyramidea (blýskavka ořešáková) Lesknačka rudokřídlá Amphipyra pyramidea (blýskavka ořešáková)
Lesknačka černá Amphipyra livida Lesknačka černá Amphipyra livida  
Lesknačka trojskvrnná Amphipyra tragopoginis (blýskavka obecná) Lesknačka trojskvrnná Amphipyra tragopoginis (blýskavka obecná)  
Psaphidinae (běloskvrnky)
Běloskvrnka pozdní Asteroscopus sphinx (dřevobarvec pozdní) Běloskvrnka pozdní Asteroscopus sphinx (dřevobarvec pozdní) Běloskvrnka pozdní Asteroscopus sphinx (dřevobarvec pozdní)
Běloskvrnka jarní Brachionycha nubeculosa (dřevobarvec jarní) Běloskvrnka jarní Brachionycha nubeculosa (dřevobarvec jarní) Běloskvrnka jarní Brachionycha nubeculosa (dřevobarvec jarní)
Běloskvrnka trnková Valeria oleagina (pestroskvrnka březnová) Běloskvrnka trnková Valeria oleagina (pestroskvrnka březnová) Běloskvrnka trnková Valeria oleagina (pestroskvrnka březnová)
Běloskvrnka hlohová Allophyes oxyacanthae (pestroskvrnka hlohová) Běloskvrnka hlohová Allophyes oxyacanthae (pestroskvrnka hlohová)  
Heliothinae (černopásky)
Černopáska štětková Heliothis viriplaca Černopáska štětková Heliothis viriplaca  
Černopáska bavlníková Helicoverpa armigera (Heliothis armigera)    
Černopáska kakostová Pyrrhia umbra Černopáska kakostová Pyrrhia umbra Černopáska kakostová Pyrrhia umbra
Bryophilinae (mechovnice)
Mechovnice lipová Cryphia algae (šípověnka lipová)    
Mechovnice skalní Cryphia ereptricula (šípověnka skalní)    
Mechovnice domácí Cryphia domestica (šípověnka perlová, Bryophila domestica) Mechovnice domácí Cryphia domestica (šípověnka perlová, Bryophila domestica)  
Xyleninae (blýskavky) - Xyleniane podrobně
Lesknička narůžovělá Elaphria venustula (blýskavka narůžovělá) Blýskavka hnědoskvrnná Caradrina kadenii Blýskavka ptačincová Hoplodrina octogenaria Blýskavka pampelišková Hoplodrina blanda
Blýskavka jitrocelová Hoplodrina ambigua Blýskavka trojčárná Charanyca trigrammica Blýskavka opencová Rusina ferruginea Blýskavka šťovíková Dypterygia scabriuscula (dřevobarvec šťovíkový)
Blýskavka černopásá Mormo maura Blýskavka travní Thalpophila matura Blýskavka lebedová Trachea atriplicis (šedobarvec lebedový) Blýskavka horská Hyppa rectilinea (šedavka horská)
Blýskavka dřišťálová Auchmis detersa (šedavka dřišťálová) Blýskavka půvabná Actinotia polyodon (osenice půvabná) Blýskavka paprsčitá Actinotia radiosa (osenice paprsčitá) Blýskavka třezalková Chloantha hyperici (osenice třezalková)
Blýskavka mramorovaná Phlogophora meticulosa (plamenoskvrnka cviklová) Blýskavka ostružiníková Euplexia lucipara (plamenoskvrnka ostružiníková) Šedavka trávová Apamea monoglypha (šedobarvec trávový) Šedavka žlutavá Apamea lithoxylaea
Šedavka žlutá Apamea sublustris Šedavka rudá Apamea lateritia Šedavka polní Apamea anceps Šedavka obilná Apamea sordens
Šedavka třeslicová Apamea scolopacina Šedavka dvoubarvá Mesoligia furuncula Šedavka žitná Mesapamea secalis Travařka okrová Eremobia ochroleuca
Travařka hlínožlutá Luperina testacea Travařka Nickerlova Luperina nickerlii Travařka zelená Calamia tridens Travařka ozdobná Staurophora celsia
Travařka pestrá Crypsedra gemmea (pestroskvrnka ozdobná) Dřeňovka polní Amphipoea oculea (travařka polní) Dřeňovka diviznová Gortyna flavago (šedavka diviznová) Rákosnice velká Rhizedra lutosa (travařka rákosní)
Jasnokřídlec západní Episema glaucina (jasnobarvec západní) - samec Přímočárnice březová Parastichtis suspecta (blýskavka nivní) Přímočárnice lužní Apterogenum ypsillon (blýskavka lužní, Parastichtis ypsillon) Přímočárnice rozrazilová Agrochola nitida (polnice rozrazilová)
Přímočárnice vrbková Agrochola litura (polnice vrbková) Přímočárnice hnědá Agrochola helvola (polnice hnědá) Přímočárnice jilmová Agrochola circellaris (polnice jívová, Sunira circellaris) Zlatokřídlec lipový Tiliacea citrago
Zlatokřídlec bukový Tiliacea aurago Zlatokřídlec vrbový Xanthia icteritia Zlatokřídlec topolový Xanthia ocellaris Zimovnice brusnicová Conistra vaccinii (rudokřídlec brusnicový)
Zimovnice trnková Conistra rubiginosa (zimovnice hojná) Zimovnice rezavá Conistra rubiginea (rudokřídlec rezavý) Zimovnice rudohlavá Conistra erythrocephala (rudokřídlec rudohlavý) Dřevobarvec trnkový Lithophane socia (dřevobarvec stromový)
Dřevobarvec brusnicový Lithomoia solidaginis (Xylena solidaginis) Dřevobarvec dubový Eupsilia transversa (zimovnice dravá, rudokřídlec dubový) Kosočárnice březová Enargia paleacea (blýskavka žlutá) Kosočárnice vrbová Ipimorpha retusa (blýskavka vrbová)
Kosočárnice jilmová Cosmia diffinis (blýskavka jilmová) Kosočárnice javorová Cosmia trapezina (blýskavka dravá) Kosočárnice dvouoká Dicycla oo (blýskavka dvouoká) Kosočárnice jasanová Atethmia centrago (zlatokřídlec jasanový)
Pestroskvrnka zelenavá Griposia aprilina (běloskvrnka zelená) Pestroskvrnka dubová Dryobotodes eremita Pestroskvrnka orlíčková Antitype chi (šedobarvec orlíčkový) Pestroskvrnka šedá Ammoconia caecimacula (polnice šedá)
Pestroskvrnka hnědoskvrnná Polymixis polymita Pestroskvrnka podzimní Polymixis xanthomista Pestroskvrnka zimolezová Mniotype satura  
Hadeninae (můry) - Hadeninae podrobně
Sosnokaz borový Panolis flammea (můra sosnokaz) Jarnice menší Orthosia cruda Jarnice zardělá Orthosia miniosa Jarnice lipová Orthosia cerasi
Jarnice březnová Orthosia incerta (můra jarní, přímočárnice barvoměnná) Jarnice ovocná Orthosia gothica (můra ovocná, přímočárnice zimolezová) Jarnice černoskvrnná Perigrapha munda (Orthosia munda, Anorthoa munda) Trávnice jílková Tholera decimalis (můra jílková) - samec
Trávnice metlicová Tholera cespitis (můra metlicová) Trávnice luční Cerapteryx graminis Můra jetelová Hadula trifolii (Anarta trifolii) Můra borůvková Polia hepatica (klikočárnice borůvková)
Můra řebříčková Pachetra sagittigera Můra kručinková Lacanobia w-latinum Můra březová Lacanobia thalassina Můra kapustová Lacanobia oleracea
Můra hrachová Ceramica pisi (klikočárnice hrachová) Můra sivá Papestra biren Můra zelná Mamestra brassiacae (klikočárnice zelná) Můra bedrníková Sideridis lampra
Můra silenková Sideridis rivularis (šedobarvec silenkový) Můra mydlicová Sideridis reticulata (Heliophobus reticulata) Můra jestřábníková Hecatera bicolorata Můra tobolková Hadena perplexa
Můra ušnicová Hadena irregularis Můra malá Hadena confusa (šedobarvec malý) Plavokřídlec mokřadní Mythimna turca Plavokřídlec ostřicový Mythimna pudorina
Plavokřídlec skořicový Mythimna conigera (plavokřídlec běloskvrnný) Plavokřídlec bledý Mythimna pallens (plavokřídlec stepní) Plavokřídlec luční Mythimna impura Plavokřídlec bělotečný Mythimna albipuncta
Plavokřídlec bledoskvrnný Mythimna ferrago Plavokřídlec bílé L Mythimna l-album Plavokřídlec čárkovaný Leucania comma Šedobarvec hnědý Lasionycta imbecilla (můra podivná, Eriopygodes imbecilla)
Noctuinae (osenice) - Noctuinae podrobně
Osenice obilní Euxoa aquilina Osenice popelavá Agrotis cinerea Osenice polní Agrotis segetum Osenice vykřičníková Agrotis exclamationis
Osenice ypsilonová Agrotis ipsilon Osenice širokřídlá Agrotis bigramma Osenice čekanková Ochropleura plecta Osenice hnědá Diarsia brunnea
Osenice jarní Cerastis rubricosa Osenice pruhovaná Lycophotia porphyrea Osenice mnohoskvrnná Chersotis multangula Osenice šťovíková Noctua pronuba
Osenice zemáková Noctua fimbriata Osenice prvosenková Noctua comes Osenice západní Noctua interjecta Osenice černolemá Noctua janthina
Osenice žlutošedá Epilecta linogrisea Osenice velká Eurois occulta Osenice hajní Anaplectoides prasina (osenice travní) Osenice rulíková Xestia baja
Osenice žlutoskvrnná Xestia xanthographa Osenice černé C Xestia c-nigrum Osenice obecná - Xestia ditrapezium Osenice mramorovaná Xestia speciosa
Osenice tečkovaná Eugnorisma depuncta      

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Mapa lokalit
Vybraný motýl

Ohniváček modrolesklý - samec
Ohniváček modrolesklý - Lycaena alciphron

Oblíbené druhy motýlů
babočka jilmovásoumračník černohnědýmodrásek tolicový
bekyně velkohlaváokáč luční
ostruháček česvinový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2021 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 20. 6. 2021
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.