Žluťásek borůvkový
Colias palaeno (Linnaeus, 1761)

Žluťásek borůvkový Žluťásek borůvkový -  ilustrace
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Fotografie žluťáska borůvkového Colias palaeno:

Žluťásek borůvkový - vejce, Šumava, červen 2012 Žluťásek borůvkový - kopulace, Šumava, červen 2012 Žluťásek borůvkový - samci, Šumava, červen 2012 Žluťásek borůvkový - samec, Šumava, červen 2012 Žluťásek borůvkový - samec, Šumava, červen 2012 Žluťásek borůvkový - samec, Šumava, červen 2011 Žluťásek borůvkový - samec, Šumava, červen 2011 Žluťásek borůvkový - pár v letu, Šumava, červen 2011 Žluťásek borůvkový - samice, Šumava, červen 2011 Žluťásek borůvkový - samice, Šumava, červen 2011 Žluťásek borůvkový - samec, Šumava, červen 2011 Žluťásek borůvkový - samec, Šumava, červen 2011

Vzhled a rozlišovací znaky

Líc křídel světle žlutý s širokým černým lemem na vnějším okraji, třásně oranžovo růžové. Rub zadních křídel sytě žlutý s černým poprášením, přibližně uprostřed bílá skvrna, více či méně výrazně hnědě nebo černě ohraničená. Na rozdíl od všech našich ostatních žluťásků rodu Colias je vždy jednoduchá, nikoli ve tvaru osmičky. Rub předních křídel v apexu sytě žlutý, blíže ke kořeni u samců světle žlutý, u samic bílý. Pod předním okrajem příčně protáhlá skvrna, bílá s tenkým černým ohraničením, nikoli celá černá jako u příbuzných druhů žluťásků.

Od podobných druhů rodu Colias je žluťásek borůvkový snadno odlišitelný podle výše zmíněných skvrn na rubu předních a zadních křídel. Z dalších druhů žluťásků se na rašeliništích objevuje pouze žluťásek řešetlákový, který však má zcela odlišný tvar křídel a zcela u něj chybí výrazně zbarvené třásně, jakož i černý lem na líci, což je dobře patrné i u letících motýlů.

Výskyt

Žluťásek borůvkový je tyrfobiont, druh žijící pouze na rašeliništích, kde roste jeho živná rostlina. Dospělí žluťásci jsou však zdatní letci a objevují se v širším okolí svého biotopu, kde vyhledávají zdroje nektaru. Nocují v korunách dřevin v lemech rašelinišť, především na břízách. Motýl vymizel prakticky všude vyjma Šumavy a Krušných hor, kde je místy stále hojný.

Životní cyklus

Jednogenerační, dospělci létají od června až do srpna, podle nadmořské výšky. Přezimující housenky jsou monofágní na vlochyni bahenní, na niž samice klade protáhlá, špičatá vajíčka.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Mapa lokalit
Vybraný motýl

Smutník jílkový - samec
Smutník jílkový - Penthophera morio

Oblíbené druhy motýlů
soumračník proskurníkovýpřástevník angreštovýbabočka vrbová
hrotnokřídlec chmelovýokáč horský
žluťásek jižní
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 9. 6. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.