Píďalkovití - Geometridae
Sterrhinae (vlnopásníci, žlutokřídleci) - Sterrhinae podrobně
Očkovec březový Cyclophora albipunctata (očkovec olšový) Očkovec tmavý Cyclophora pendularia Očkovec javorový Cyclophora annularia Očkovec dubinový Cyclophora porata (očkovec březový)
Očkovec dubový Cyclophora punctaria Očkovec kropenatý Cyclophora ruficiliaria Očkovec bukový Cyclophora linearia Žlutokřídlec šťovíkový Timandra comae
Vlnopásník kostkovaný Scopula immorata Vlnopásník pětipásný Scopula immutata Vlnopásník jitrocelový Scopula nigropunctata Vlnopásník pruhovaný Scopula virgulata
Vlnopásník okrášlený Scopula ornata Vlnopásník ozdobný Scopula decorata Vlnopásník hnědonachový Scopula rubiginata Vlnopásník tečkovaný Scopula marginepunctata
Žlutokřídlec zlatožlutý Idaea aureolaria - samec Žlutokřídlec rudoskvrnný Idaea muricata Žlutokřídlec hnědočárný Idaea rufaria Žlutokřídlec hlínožlutý Idaea serpentata
Žlutokřídlec běloskvrnný Idaea moniliata Žlutokřídlec lesklý Idaea fuscovenosa Žlutokřídlec domácí Idaea seriata Žlutokřídlec mateřídouškový Idaea sylvestraria
Žlutokřídlec měsíčkový Idaea dimidiata Žlutokřídlec čtverotečný Idaea biselata Žlutokřídlec zejkovaný Idaea emarginata Žlutokřídlec kručinkový Idaea aversata
Žlutokřídlec proměnlivý Idaea degeneraria Žlutokřídlec hedvábitý Idaea straminata Rudopásník janovcový Rhodostrophia vibicaria (žlutokřídlec janovcový) Rudopásník menší Lythria cruentaria (rudopásek šťovíkový) - samec
Rudopásník šťovíkový Lythria purpuraria (rudopásek polní) - samice      
Larentiinae (píďalky) - Larentiinae podrobně
Vlnočárník podobný Scotopteryx mucronata Vlnočárník janovcový Scotopteryx moeniata Vlnočárník ožankový Scotopteryx bipunctaria Vlnočárník sveřepový Scotopteryx chenopodiata (vlnopásník sveřepový)
Vlnočárník pruhovaný Costaconvexa polygrammata (píďalka pruhovaná) Píďalka netýkavková Xanthorhoe biriviata (zubočárník netýkavkový) Píďalka jitrocelová Xanthorhoe spadicearia Píďalka prvosenková Xanthorhoe quadrifasiata (zubočárník prvosenkový, Xanthorhoe quadrifasciata)
Píďalka šťovíková Xanthorhoe montanata Píďalka křenová Xanthorhoe fluctuata Píďalka povázková Epirrhoe tristata Píďalka obecná Epirrhoe alternata (zubočárník obecný)
Píďalka úzkopruhá Epirrhoe galiata Píďalka hnědoskvrnná Catarhoe cuculata (zubočárník hnědoskvrnný) Píďalka kopřivová Camptogramma bilineata Píďalka jednozubá Euphyia unangulata (zubočárník rožcový)
Píďalka žlutozelená Euphyia frustata (zubočárník žlutozelený) Vlnočárník mařinkový Cataclysme riguata (zubočárník šedavý) Píďalka horská Entephria caesiata (zubočárník brusnicový) Píďalka šípková Earophila badiata (zubočárník šípkový)
Píďalka černopruhá Anticlea derivata (zubočárník růžový) Píďalka maliníková Mesoleuca albicillata Píďalka mochnová Pelurga comitata (zubočárník mochnový) Píďalka očkovaná Cosmorhoe ocellata (zubočárník očkovaný)
Píďalka syřišťová Coenotephria salicata (zubočárník syřišťový) Píďalka švestková Eulithis prunata (zubočárník švestkový) Píďalka mokřadní Eulithis testata (zubočárník vřesový) Píďalka osiková Eulithis populata (zubočárník osikový)
Píďalka mařinková Eulithis pyraliata (zubočárník mařinkový) Píďalka hnědohlavá Ecliptopera silaceata Píďalka žlutá Cidaria fulvata (zubočárník žlutý) Píďalka borůvková Dysstroma truncata (zubočárník borůvkový)
Píďalka lípová Chloroclysta siterata (zubočárník lípový) Píďalka lísková Electrophaes corylata (zubočárník lískový) Píďalka olivová Colostygia olivata (zubočárník olivový) Píďalka zelená Colostygia pectinataria
Píďalka jívová Hydriomena furcata Píďalka zdobená Horisme vitalbata (zubočárník plaménkový) Píďalka černočárná Horisme corticata (zubočárník černočárný) Píďalka plaménková Horisme tersata (zubočárník pokřovní)
Píďalka doubravní Melanthia procellata (zubočárník plotní) Píďalka skvrnitá Rheumaptera subhastata Píďalka vlnkovaná Hydria undulata (zubočárník vlnkovaný) Píďalka jarní Hydria cervinalis (zubočárník jarní)
Píďalka jeskynní Triphosa dubitata (zubočárník jeskynní) Šedokřídlec lískový Epirrita dilutata Píďalka podzimní Operophtera brumata (píďalka zimní) - samec Píďalka podzimní Operophtera brumata (píďalka zimní) - samice
Píďalka lesní Operophtera fagata (píďalka buková) - samec Píďalka lesní Operophtera fagata (píďalka buková) - samice Píďalka zahořanková Perizoma bifaciata (zubočárník zahořankový) Píďalka konopicová Perizoma alchemillata (zubočárník konopicový)
Píďalka světlíková Perizoma blandiata (zubočárník světlíkový) Píďalka kokrhelová Perizoma albulata (zubočárník kokrhelový) Píďalka žlutopásná Perizoma flavofasciata (zubočárník žlutopásný) Píďalička hálková Eupithecia analoga (páskokřídlec hálkový)
Píďalička květelová Eupithecia linariata (páskokřídlec květelový) Píďalička ovocná Eupithecia insigniata (páskokřídlec ovocný) Píďalička knotovková Eupithecia venosata (páskokřídlec knotovkový) Píďalička srpková Eupithecia centaureata (páskokřídlec srpkový)
Píďalička běloskvrnná Eupithecia tripunctaria Píďalička jarní Eupithecia abbreviata (páskokřídlec jarní) Píďalička smrková Eupithecia tantillaria (páskokřídlec smrkový, píďalička borová) Píďalička borová Eupithecia indigata (páskokřídlec borový, píďalička jedlová)
Píďalka janovcová Chesias legatella (hnědopásník janovcový) Píďalka úhorová Aplocera plagiata Černokřídlec smuteční Odezia atrata Zubopásník jilmový Venusia blomeri (píďalka jilmová)
Zubopásník olšinový Hydrelia sylvata (píďalka olšinová) Zubopásník žlutý Hydrelia flammeolaria (píďalka ohnivá) Zubopásník habrový Asthena albulata (píďalka habrová) Zubopásník svídový Asthena anseraria (píďalka dřínová)
Šedokřídlec pryšcový Minoa murinata Šedokřídlec osikový Lobophora halterata Šedokřídlec jívový Trichopteryx carpinata (šedokřídlec habrový) Šedokřídlec ptačízobový Trichopteryx polycommata (šedokřídlec zimolezový)
Archiearinae (černoproužky)
Černoproužka březová Archiearis parthenias - samec Černoproužka březová Archiearis parthenias  
Černoproužka osiková Archiearis notha - samec Černoproužka osiková Archiearis notha - samice  
Černoproužka topolová Archiearis puella - samec    
Alsophilinae (temnoskvrnáči)
Temnoskvrnáč maďalový Alsophila aescularia - samec (tmavoskvrnáč maďalový, hedvábnice jarní) Temnoskvrnáč maďalový Alsophila aescularia - samec (tmavoskvrnáč maďalový, hedvábnice jarní) Temnoskvrnáč maďalový Alsophila aescularia - samice (tmavoskvrnáč maďalový, hedvábnice jarní)
Temnoskvrnáč javorový Alsophila aceraria - samec (tmavoskvrnáč javorový, hedvábnice podzimní) Temnoskvrnáč javorový Alsophila aceraria - samec (tmavoskvrnáč javorový, hedvábnice podzimní) Temnoskvrnáč javorový Alsophila aceraria - samec (tmavoskvrnáč javorový, hedvábnice podzimní)
Geometrinae (zelenopláštníci)
Zelenopláštník janovcový Pseudoterpna pruinata Zelenopláštník janovcový Pseudoterpna pruinata  
Zelenopláštník březový Geometra papilionaria Zelenopláštník březový Geometra papilionaria Zelenopláštník březový Geometra papilionaria
Zelenopláštník dubový Comibaena bajularia - samec Zelenopláštník dubový Comibaena bajularia - samec  
Zelenopláštník řebříčkový Thetidia smaragdaria - samec Zelenopláštník řebříčkový Thetidia smaragdaria - samice Zelenopláštník řebříčkový Thetidia smaragdaria
Zelenopláštník plaménkový Hemistola chrysoprasaria    
Zelenopláštník vřesový Chlorissa viridata (zelenopláštník hlohový) Zelenopláštník vřesový Chlorissa viridata (zelenopláštník hlohový)  
Zelenopláštník lískový Chlorissa cloraria Zelenopláštník lískový Chlorissa cloraria Zelenopláštník lískový Chlorissa cloraria
Zelenopláštník smldníkový Phaiogramma etruscaria (Chlorissa etruscaria) Zelenopláštník smldníkový Phaiogramma etruscaria (Chlorissa etruscaria)  
Zelenopláštník mateřídouškový Thalera fimbrialis - samec Zelenopláštník mateřídouškový Thalera fimbrialis - samec  
Zelenopláštník trnkový Hemithea aestivaria Zelenopláštník trnkový Hemithea aestivaria  
Zelenopláštník osikový Jodis lactearia - samice Zelenopláštník osikový Jodis lactearia - samice  
Zelenopláštník borůvkový Jodis putata - samec Zelenopláštník borůvkový Jodis putata - samice  
Ennominae (zejkovci) - Ennominae podrobně
Skvrnopásník jilmový Abraxas sylvata Skvrnopásník brslenový Ligdia adustata Skvrnopásník lískový Lomaspilis marginata Kropenatec zdobený Stegania cararia
Kropenatec topolový Stegania dilectaria Kropenatec jetelový Chiasmia clathrata Kropenatec žlutavý Heliomata glarearia Kropenatec vičencový Isturgia murinaria
Kropenatec čičorkový Isturgia arenacearia Kropenatec pelyňkový Narraga fasciolaria - samec Kropenatec brusnicový Macaria brunneata Kropenatec dubový Macaria alternata
Kropenatec smrkový Macaria signaria (kropenatec jedlový) Kropenatec sosnový Macaria liturata (kropenatec borový) Kropenatec hasivkový Petrophora chlorosata Kropenatec žíhaný Plagodis dolabraria
Zejkovec hlohový Opisthograptis luteolata Zejkovec topolový Epione repandaria Zejkovec hluchavkový Pseudopanthera macularia Zejkovec šeříkový Apeira syringaria
Zejkovec podzimní Ennomos autumnaria Zejkovec olšový Ennomos alniaria - samec Zejkovec dubový Ennomos quercinaria (zejkovec bukový) Zejkovec jasanový Ennomos fuscantaria - samec
Zejkovec lipový Ennomos erosaria (zejkovec dubový) Zejkovec řešetlákový Selenia dentaria Zejkovec čtyřměsíčný Selenia tetralunaria Zejkovec brslenový Artiora evonymaria
Zejkovec trnkový Angerona prunaria Zejkovec bezový Ourapteryx sambucaria (cípokřídlec bezový) Zejkovec dvouzubý Odontopera bidentata Zejkovec lesní Crocallis elinguaria
Zejkovec pozdní Colotois pennaria - samec Drsnokřídlec hrušňový Phigalia pilosaria - samec Drsnokřídlec dubový Apocheima hispidaria - samec Drsnokřídlec třešňový Lycia hirtaria - samec
Drsnokřídlec ovocný Lycia pomonaria - samec Drsnokřídlec bělopásný Lycia zonaria - samec Drsnokřídlec lipový Biston strataria - samec Drsnokřídlec březový Biston betularia - samec
Různorožec janovcový Synopsia sociaria - samec Různorožec trnkový Peribatodes rhomboidaria Různorožec jalovcový Peribatodes secundaria Různorožec štírovníkový Selidosema brunnearia (tmavoskvrnáč štírovníkový) - samec
Různorožec čilimníkový Selidosema plumaria (tmavoskvrnáč čilimníkový) - samice Různorožec vřesový Cleora cinctaria Různorožec jedlový Deileptenia ribeata Různorožec vrbový Alcis repandata - samec
Různorožec černopásý Alcis bastelbergeri - samec Různorožec dubový Hypomecis roboraria - samec Různorožec ovocný Hypomecis punctinalis Různorožec pelyňkový Ascotis selenaria
Různorožec orlíčkový Ectropis crepuscularia Různorožec lipový Paradarisa consonaria Různorožec lískový Parectropis similaria Různorožec olšový Aethalura punctulata
Různorožec vlochyňový Arichanna melanaria - samec (různorožec borůvkový) Tmavoskvrnáč vřesový Ematurga atomaria - samec Tmavoskvrnáč borový Bupalus piniaria - samec Tmavoskvrnáč trnkový Aleucis distinctata
Tmavoskvrnáč březnový Theria rupicapraria - samec Tmavoskvrnáč dubový Agriopis leucophaearia - samec Tmavoskvrnáč třešňový Agriopis bajaria - samec Tmavoskvrnáč zlatavý Agriopis aurantiaria - samec (tmavoskvrnáč březový)
Tmavoskvrnáč habrový Agriopis marginaria - samec (tmavoskvrnáč tečkovaný) Tmavoskvrnáč lipový Erannis defoliaria - samec (tmavoskvrnáč zhoubný, píďalka zhoubná) Tmavoskvrnáč lipový Erannis defoliaria - samice (tmavoskvrnáč zhoubný, píďalka zhoubná) Bělokřídlec březový Cabera pusaria (světlokřídlec obecný)
Bělokřídlec vrbový Cabera exanthemata (světlokřídlec osikový) Bělokřídlec třešňový Lomographa bimaculata (tmavoskvrnáč dvouskvrnný) Bělokřídlec zahradní Lomographa temerata (tmavoskvrnáč zahradní) Běločárník bukový Campaea margaritaria
Běločárník smrkový Hylaea fasciaria - samec f. prasinaria Běločárník smrkový Hylaea fasciaria - samec f. fasciaria Šerokřídlec jitrocelový Gnophos furvata Šerokřídlec květelový Elophos dilucidaria
Huňatec žlutopásný Psodos quadrifaria (Psodos quadrifarius) Huňatec alpský Glacies alpinata (huňatec alpínský) Bělokřídlec luční Siona lineata  

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Mapa lokalit
Vybraný motýl

Stužkonoska topolová
Stužkonoska topolová - Catocala elocata

Oblíbené druhy motýlů
babočka kopřivoválišaj topolovýmodrásek hořcový
okáč medyňkovýperleťovec fialkový
bělásek ovocný
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2023 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 25. 3. 2023
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.