Drobní motýli - Microlepidoptera

Adélovití - Adelidae

adéla zelená Adela reaumurella - samec adéla třezalková Adela violella adéla rozrazilová Cauchas fibulella adéla pestrá Nemophora degeerella - samice
 

Molovití - Tineidae

mol Triaxomera fulvimitrella mol Nemapogon sp. mol hnízdový Monopis monachella mol ozdobný Euplocamus anthracinalis - samec mol šatní Tineola bisselliella mol šatní Tineola bisselliella - housenka
 

Vzpřímenkovití - Gracillariidae

vzpřímenka dubová Caloptilia alchimiella vzpřímenka Paronix sp. klíněnka jírovcová Cameraria ohridella klíněnka jírovcová Cameraria ohridella - housenka klíněnka Phyllonorycter sp.
 

Předivkovití - Yponomeutidae

předivka zhoubná Yponomeuta evonymella předivka velká Yponomeuta irrorella (předivka švestková) předivka menší Yponomeuta plumbella předivka Yponomeuta sp. - housenka molovka olšová Argyresthia goedartella molovka Argyresthia spinosella
 

Krásněnkovití - Oecophoridae

krásněnka Bisigna procerella krásněnka skvostná Oecophora bractella krásněnka jarní Alabonia staintoniella krásněnka pařezová Harpella forficella krásněnka dlouhorohá Carcina quercana krásněnka dvoulemá Pleurota bicostella
 

Plochuškovití - Depressariidae

plochuška lísková Semioscopis avellanella plochuška Semioscopis strigulana plochuška lopuchová Agonopterix arenella plochuška třemdavová Agonopterix furvella
 

Makadlovkovití - Gelechiidae

makadlovka Anacampsis blattariella makadlovka Caryocolum kroesmanniella makadlovka Dichomeris derasella makadlovka Stenolechiodes pseudogemmellus
 

Pernatuškovití - Pterophoridae

pernatuška vratičová Gillmeria ochrodactyla pernatuška škardová Oxyptilus distans pernatuška trnková Pterophorus pentadactylus
 

Obalečovití - Tortricidae

obalečík žlutý Agapeta hamana obaleč dubový Tortrix viridana obaleč Xerocnephasia rigana obaleč kručinkový Periclepsis cinctana obaleč třešňový Archips xylosteana obaleč lískový Pandemis corylana obaleč vikvový Ancylis badiana
obaleč jahodníkový Celypha lacunana obaleč skobovitý Epiblema foenella obaleč vrbový Hedya salicella obaleč zdobený Olethreutes arcuella obaleč sosnový Rhyacionia pinicolana
 

Travaříkovití - Crambidae

vílenka okřehková Cataclysta lemnata - samec travařík travní Agriphila tristella travařík stepní Chrysocrambus craterellus zavíječ hadincový Cynaeda dentalis zavíječ skvrnitý Eurrhypis pollinalis zavíječ zahradní Eurrhypara hortulata zavíječ černavý Pyrausta nigrata
zavíječ purpurový Pyrausta purpuralis šedovníček luční Scoparia pyralella zavíječ zimostrázový Cydalima perspectalis zavíječ stěhovavý Nomophila noctuella zavíječ kopřivový Pleuroptya ruralis
 

Zavíječovití - Pyralidae

zavíječ Synaphe antennalis zavíječ domácí	Pyralis farinalis zavíječ nádherný Pyralis regalis zavíječ senomilný Hypsopygia costalis zavíječ červenožlutý Oncocera semirubella zavíječ Conobathra tumidana zavíječ tečkovaný Myelois circumvoluta
 

další čeledi drobných motýlů

člunkovec lesní Ypsolopha sequella zápředníček polní Plutella xylostella šedivěnka jarní Diurnea fagella - samice skvrnuška pomněnková Ethmia pusiella trávníček Elachista heringi pouzdrovníček Metriotes lutarea drsnohřbetka Hypatopa binotella
molovenka Prochoreutis sehestediana molovenka Prochoreutis sehestediana zoubkovníček Epermenia pontificella
 

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Mapa lokalit
Vybraný motýl

Žlutavka dubová
Žlutavka dubová - Pechipogo strigilata

Oblíbené druhy motýlů
martináč hrušňovýmodrásek bělopásnýokáč třeslicový
ohniváček černokřídlýsoumračník slézový
babočka osiková
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2023 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 2. 12. 2023
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.