Novinky v galerii: listopad - prosinec 2015

25. 12. 2015

Věděli jste, že v České republice žijí téměř tři desítky druhů modrásků? Pro ty, kteří si budou chtít procvičit jejich určování, jsem připravil kvíz m3, již třetí v řadě kvízů zaměřených na čeleď Lycaenidae.

Poznáte tohoto modráska?

Poznali jste tohoto modráska? Pak máte vyřešenu jednu z deseti otázek kvízu m3. Pokud vám přijde příliš obtížný, pak můžete zkusit některý z lehčích kvízů pro začátečníky či pokročilé.
 

19. 12. 2015

Nové fotografie hnědásků:

hnědásek chrastavcový
hnědásek jitrocelový
hnědásek kostkovaný
hnědásek rozrazilový

hnědásek kostkovaný
hnědásek kostkovaný
hnědásek jitrocelový - aberace
hnědásek jitrocelový
hnědásek rozrazilový
hnědásek rozrazilový
hnědásek chrastavcový - samec
hnědásek chrastavcový

 
Hnědásek chrastavcový patří k nejohroženějším druhům denních motýlů v České republice i v celé Evropě. K životu potřebuje pestrou krajinnou mozaiku s dostatkem podmáčených čertkusových luk, na nichž mohou fungovat metapopulace tohoto hnědáska. U nás přežívá již pouze v okolí Slavkovského lesa a v Ašském výběžku. Je paradoxem, že ač je chráněný směrnicemi EU v soustavě Natura 2000, představují zřejmě největší hrozbu pro jeho zbývající populace evropské agroenvironmentální dotace. Ty nutí zemědělce pokosit všechny louky naráz, což má devastující vliv na populace hnědáska, jakož i dalších motýlů, hmyzu a bezobratlých vůbec.

Dalším druhem vázaným na mokřadní louky je hnědásek rozrazilový, v ČR kriticky ohrožený, snad s výjimkou Šumavy a jejího podhůří. Raritou je snímek světlé formy hnědáska jitrocelového z Hranic u Aše. Takto výrazná aberace je u jinak běžného druhu velkou vzácností.
 

15. 12. 2015

Přírůstky ve skupině nočních motýlů.

Nové druhy:
drvopleň obecný
drvopleň rákosový

Nové fotografie:
drvopleň hrušňový
slimákovec dubový
bekyně velkohlavá
bekyně mniška
štětconoš jetelový

drvopleň obecný
drvopleň obecný
drvopleň rákosový - samice
drvopleň rákosový
drvopleň hrušňový - samec
drvopleň hrušňový
slimákovec dubový
slimákovec dubový
bekyně velkohlavá - samec
bekyně velkohlavá
bekyně mniška - samec
bekyně mniška
bekyně mniška - housenka
bek. mniška - housenka
štětconoš jetelový
štětconoš jetelový

 
K nejzavalitějším z našich nočních motýlů jistě patří drvopleň obecný, jehož housenky se vyvíjejí několik let ve dřevě různých listnatých stromů. Samičky jeho podstatně vzácnějšího a subtilnějšího příbuzného, drvopleně rákosového, jsou zajímavé dlouze protaženým zadečkem, který výrazně přesahuje délku křídel.

Z novinek v čeledi bekyňovitých stojí za pozornost snímky dospělce štětconoše jetelového, vzácného druhu vyskytujícího se v bývalých vojenských prostorech. Imágo jsem zachytil v Milovicích, dorostlé housenky již dříve v Ralsku a odlišně zbarvené mladé housenky na opuštěné střelnici u Mikulova.

Novinkami v galerii jsou též fotografie samce bekyně velkohlavé, světlé formy bekyně mnišky a rovněž její nechvalně proslulé housenky.
 

13. 12. 2015

Čtyři nové druhy drobných motýlů z čeledi obalečovitých:

obaleč Ancylis unculana
obaleč sosnový
obaleč kručinkový
obaleč stříbročarý

obaleč Ancylis unculana
Ancylis unculana
obaleč sosnový
obaleč sosnový
obaleč kručinkový
obaleč kručinkový
obaleč stříbročarý
obaleč stříbročarý

 

5. 12. 2015

Nové fotografie zástupců tří čeledí denních motýlů:

otakárek fenyklový
jasoň dymnivkový
bělásek horský
batolec duhový

otakárek fenyklový
otakárek fenyklový
jasoň dymnivkový
jasoň dymnivkový
bělásek horský - samice
bělásek horský
batolec duhový
batolec duhový

 
S otakárkem fenyklovým, stejně jako s příbuzným otakárkem ovocným, se často setkáme na vrcholech kopců, kam přilétají k námluvám. Toto chování se označuje jako hilltopping. Nalézt batolce duhového je složitější, byť je u nás stále ještě rozšířen na velkém území. Tento velký motýl totiž tráví většinu života v korunách stromů. Jasoň dymnivkový a bělásek horský jsou velmi lokální druhy, jejichž populace jsou vázány na specifické lesní biotopy. Oba tito motýli se v ČR vyskytují pouze na Moravě.
 

29. 11. 2015

Nový druh a nové fotografie v čeledi hřbetozubcovitých.

Nový druh:
hranostajník vrbový

Nové fotografie:
vztyčnořitka lipová
hřbetozubec osikový
hřbetozubec dvouzubý
hranostajník bukový

hranostajník vrbový
hranostajník vrbový
hranostajník bukový
hranostajník bukový
 
hřbetozubec osikový
hřbetozubec osikový
hřbetozubec dvouzubý
hřbetozubec dvouzubý
vztyčnořitka lipová
vztyčnořitka lipová

 
Mnozí zástupci čeledi hřbetozubcovitých jsou mistry maskování. V tomto ohledu je pozoruhodná zejména vztyčnořitka lipová, jež ve strnulé poloze se složenými křídly připomíná ulomenou větvičku. Tento způsob maskování spočívající v napodobování částí rostlin se nazývá fytomimeze. Obdobně je hřbetozubec dvouzubý zapadlý v trávě k nerozeznání od suchého listu.
 

24. 11. 2015

Nové fotografie soumračníků a jejich vajíček:

soumračník máčkový
soumračník skořicový
soumračník jahodníkový
soumračník podobný
soumračník bělopásný
soumračník jitrocelový
soumračník čárkovaný

soumračník máčkový
soumračník máčkový
soumračník skořicový
soumračník skořicový
soumračník čárkovaný - samice
soumračník čárkovaný
soumračník jitrocelový
soumračník jitrocelový
soumračník podobný - samice
soumračník podobný
soumračník bělopásný
soumračník bělopásný
soumračník jahodníkový
soumračník jahodníkový
soumračník jahodníkový - vejce
s. jahodníkový - vejce

 
Menší, prudkým letem se pohybující, nenápadně zbarvení v tónech hnědé, žluté a bílé. To jsou denní motýli z čeledi soumračníkovitých. Teprve detailní záběry, jako je tento snímek soumračníka máčkového z Radotínského údolí v Praze, zachytí skrytou krásu velkých složených očí či kovově lesklé šupinky skryté pod dlouhými chlupy. Některé druhy soumračníkovitých jsou v naší přírodě ještě běžné, jiné, jako například soumračník podobný nebo soumračník bělopásný, patří k nejohroženějším denním motýlům České republiky.
 

10. 11. 2015

Přírůstky v čeledi píďalkovitých.

Nové druhy:
zejkovec trnkový
zelenopláštník janovcový
zelenopláštník březový
zelenopláštník dubový

Nové fotografie:
zejkovec hlohový
zelenopláštník řebříčkový
zelenopláštník mateřídouškový

zejkovec trnkový
zejkovec trnkový
zelenopláštník janovcový
zelenopláštník janovcový
zelenopláštník březový
zelenopláštník březový
zelenopláštník dubový
zelenopláštník dubový
zejkovec hlohový
zejkovec hlohový
zelenopláštník řebříčkový - samec
zelenopláštník řebříčkový
zelenopláštník mateřídouškový - samec
zelenopláštník mateřídouškový
 

 
Všechny nově přidané fotografie nočních motýlů z čeledi píďalkovitých byly získány při vnadění na světlo během posledních tří sezón.
 

 

září - říjen 2015 | listopad - prosinec 2015 | leden - únor 2016

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Aktuální novinky
Archiv novinek
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Vybraný motýl

Soumračník rezavý - samec
Soumračník rezavý - Ochlodes sylvanus

Oblíbené druhy motýlů
soumračník proskurníkovýpřástevník angreštovýbabočka vrbová
hrotnokřídlec chmelovýokáč horský
žluťásek jižní
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 21. 4. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.