Novinky v galerii: leden - únor 2016

27. 2. 2016

Nové druhy nočních motýlů z čeledi můrovitých.

můra borůvková
můra ušnicová
plavokřídlec ostřicový
plavokřídlec luční
osenice pruhovaná
osenice prvosenková
osenice velká
osenice hajní

můra borůvková
můra borůvková
můra ušnicová
můra ušnicová
plavokřídlec ostřicový
plavokřídlec ostřicový
plavokřídlec luční
plavokřídlec luční
osenice pruhovaná
osenice pruhovaná
osenice prvosenková
osenice prvosenková
osenice velká
osenice velká
osenice hajní
osenice hajní

 
Osm nových druhů můrovitých, jejichž fotografie byly pořízeny při lákání na světlo v bývalých vojenských prostorech v Čechách i na Moravě a na jihočeských rašeliništích.
 

21. 2. 2016

Nové fotografie nočních motýlů z čeledi lišajovitých:

lišaj topolový
lišaj borový
dlouhozobka zimolezová
dlouhozobka svízelová
lišaj vrbkový
lišaj kyprejový

dlouhozobka zimolezová
dlouhozobka zimolezová
dlouhozobka svízelová - samice
dlouhozobka svízelová
dlouhozobka svízelová - vejce
dl. svízelová - vejce
 
lišaj topolový
lišaj topolový
lišaj borový
lišaj borový
lišaj vrbkový
lišaj vrbkový
lišaj kyprejový
lišaj kyprejový

 
Lišaj vrbkový a lišaj kyprejový patří k menším, zato barevně výrazným druhům lišajů. Dlouhozobka zimolezová, stejně jako podobná dlouhozobka chrastavcová, napodobují vzhledem i způsobem letu čmeláky. Podobné mimikry, kdy motýli imitují blanokřídlý hmyz, najdeme i v čeledi nesytkovitých.
 

15. 2. 2016

Nové fotografie denních motýlů z čeledi okáčovitých:

okáč pýrový
okáč zední
okáč jílkový
okáč strdivkový
okáč prosíčkový
okáč bojínkový
okáč rosičkový

okáč pýrový
okáč pýrový
okáč zední - kopulace
okáč zední
okáč jílkový
okáč jílkový
okáč strdivkový
okáč strdivkový
okáč prosíčkový
okáč prosíčkový
okáč bojínkový - kopulace
okáč bojínkový
okáč rosičkový
okáč rosičkový
okáč rosičkový - vejce
o. rosičkový - vejce

 
Pestrá směsice okáčů, z nichž většina patří k rozšířenějším druhům denních motýlů. Výjimkou je okáč jílkový, který naopak patří k druhům nejohroženějším, neboť v celé ČR přežívá již pouze jediná populace. Příčinou jeho ohrožení je intenzivní lesnické hospodaření, zánik světlých lesů a také upuštění od lesní pastvy, která dříve udržovala unikátní společenstva v řídkých lesích na chudých půdách.
 

6. 2. 2016

Přírůstky v čeledi přástevníkovitých.

Nové druhy:
přástevník mátový
přástevník špenátový
skelnokřídlec mokřadní
lišejníkovec popelavý

Nové fotografie:
přástevník fialkový
přástevník angreštový
přástevník medvědí
rudokřídlec půvabný
lišejníkovec čtveroskvrnný

přástevník mátový - samec
přástevník mátový
přástevník špenátový
přástevník špenátový
skelnokřídlec mokřadní
skelnokřídlec mokřadní
lišejníkovec popelavý
lišejníkovec popelavý
přástevník fialkový
přástevník fialkový
lišejníkovec čtveroskvrnný - samice
lišejníkovec čtveroskvrnný
rudokřídlec půvabný
rudokřídlec půvabný
 
přástevník angreštový - housenka
přástevník angreštový
přástevník medvědí - housenka
přástevník medvědí
   

 
Housenky přástevníků jsou poměrně velké a nápadně chlupaté, často na ně člověk narazí i bez toho, že by je cíleně hledal. Podobně lze za dne vyplašit z podrostu imága některých druhů z této čeledi nočních motýlů. To se mi poštěstilo s přástevníkem fialkovým na Borkovických blatech, kde jsem rovněž na kupě větví nalezl čerstvě vylíhlou samičku přástevníka mátového.

Pokud toho však chce člověk vidět z čeledi přástevníkovitých více, nezbývá než se vypravit na noční svícení. Mnohé druhy na světlo přilétají ochotně a na pěkných lokalitách i ve větších počtech, jako například pestrý přástevník špenátový, žijící u nás pouze na jižní Moravě, pěkně zbarvený rudokřídlec půvabný, nebo náš největší lišejníkovec, lišejníkovec čtveroskvrnný, zajímavý výrazným pohlavním dimorfismem.
 

30. 1. 2016

Nové fotografie modrásků a jejich vajíček:

modrásek tmavohnědý
modrásek lesní
modrásek podobný
modrásek vičencový
modrásek rozchodníkový

modrásek tmavohnědý - kopulace
modrásek tmavohnědý
modrásek vičencový - samice
modrásek vičencový
modrásek lesní
modrásek lesní
modrásek podobný - vejce
m. podobný - vejce
modrásek rozchodníkový - vejce
m. rozchodníkový - vejce
 

 
Všechny tyto druhy modrásků mají jedno společné, z naší přírody mizí. A je jedno, zda jsou vázány na vlhké louky, jako modrásek lesní, nebo na suché, výhřevné stráně, jako zbylá čtveřice. Společným jmenovatelem jejich ústupu je úbytek vhodných biotopů, především v důsledku jejich spontánního zarůstání křovinami, ale též úmyslného zalesňování.
 

19. 1. 2016

Přírůstky v čeledi bourovcovitých.

Nový druh:
bourovec dubový
bourovec ovocný

Nové fotografie:
bourovec prsténčivý
bourovec borový

bourovec dubový - samice
bourovec dubový
bourovec ovocný
bourovec ovocný
bourovec prsténčivý - samec
bourovec prsténčivý
bourovec borový
bourovec borový

 
Podobně jako u bourovce ostružiníkového jsou samci bourovce dubového aktivní odpoledne za slunečního svitu a ke světlu po setmění přilétají obvykle pouze samice tohoto velkého nočního motýla. Dalším nápadným druhem a jedním z našich největších nočních motýlů je bourovec ovocný, který v klidové pozici s netypicky střechovitě složenými předními křídly napodobuje suchý list. Zajímavostí je, že při jednom nočním svícení na Borkovických blatech mi přiletěli jedinci obou těchto vzácných druhů bourovců.

Nově se v galerii objevují snímky imág bourovce prsténčivého, a to světlé i tmavé formy. Pomalu se začíná rozšiřovat i galerie fotografií bourovce borového, celkem nenápadného běžného druhu, který však nepřestává udivovat proměnlivostí kresby a barevných tónů, jak ukazuje srovnání dvoubarevného jedince z Kuřivod s rezavě hnědým exemplářem z Lysé nad Labem.
 

15. 1. 2016

Nové fotografie perleťovců:

perleťovec severní
perleťovec dvanáctitečný
perleťovec dvouřadý

perleťovec severní
perleťovec severní
perleťovec dvanáctitečný
perleťovec dvanáctitečný
perleťovec dvouřadý - housenka
perleťovec dvouřadý

 
Perleťovec dvouřadý se v ČR vyskytuje pouze na jihovýchodní Moravě, zejména na výslunných květnatých loukách v Bílých Karpatech. Nalézt v porostech tužebníku jeho housenku dá hodně práce, byť je motýl na vhodných lokalitách poměrně hojný.

Ještě vzácnějším druhem je kriticky ohrožený perleťovec severní - tyrfobiont, tedy organismus zcela vázaný na rašeliniště. Příčinou jeho ohrožení je úbytek vhodných biotopů a izolovanost jednotlivých populací.
 

 

listopad - prosinec 2015 | leden - únor 2016 | březen - duben 2016

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Aktuální novinky
Archiv novinek
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Vybraný motýl

Soumračník černohnědý - samec
Soumračník černohnědý - Heteropterus morpheus

Oblíbené druhy motýlů
lišaj kyprejovýmodrásek lesníokáč prosíčkový
otakárek ovocnýbabočka síťkovaná
batolec duhový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 9. 6. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.