Novinky v galerii - přehled roku 2012

Fotografie

V roce 2012 se galerie rozrostla o 8 nových druhů motýlů denních, 16 nových druhů motýlů nočních a 1 nový druh zavíječe. Všechny publikované fotografie byly pořízeny během sezóny 2011.

Články

Zamyšlení nad tím, proč bychom vlastně měli motýly chránit, přinesl článek Komu zvoní hrana aneb Proč chránit motýly, rozsáhlý lesní požár u Bzence potom evokoval otázky, jak dále nakládat s oblastí vátých písků, viz článek Šance pro Moravskou Saharu.

Kvízy

V dubnu 2012, rok po spuštění prvních kvízů, jsem dal dohromady ten zatím poslední, kvíz pro začátečníky z5.

Nové druhy - denní motýli

soumračník bělopásný
soumračník bělopásný
soumračník podobný
soumračník podobný
 
modrásek čičorkový
modrásek čičorkový
okáč jílkový
okáč jílkový
hnědásek rozrazilový
hnědásek rozrazilový
perleťovec severní
perleťovec severní
perleťovec mokřadní
perleťovec mokřadní
perleťovec ostružinový
perleťovec ostružinový

Nové druhy - noční a drobní motýli

drvopleň hrušňový
drvopleň hrušňový
vztyčnořitka lipová
vztyčnořitka lipová
štětconoš jetelový
štětconoš jetelový
lišaj lipový
lišaj lipový
lišaj borový
lišaj borový
kukléřka diviznová
kukléřka diviznová
můra bedrníková
můra bedrníková
blýskavka mramorovaná
blýskavka mramorovaná
blýskavka lebedová
blýskavka lebedová
světlokřídlec obecný
světlokřídlec obecný
zejkovec dubový
zejkovec dubový
běločárník bukový
běločárník bukový
různorožec lipový
různorožec lipový
píďalka maliníková
píďalka maliníková
píďalka mařinková
píďalka mařinková
rudopásník janovcový
rudopásník janovcový
zavíječ bahenní
zavíječ bahenní

Vybrané přírůstky

bělásek ovocný
bělásek ovocný
modrásek kozincový
modrásek kozincový
modrásek jetelový
modrásek jetelový
pestrokřídlec podražcový - housenka
pestrokřídlec podražcový
batolec červený
batolec červený
soumračník mochnový - kopulace
soumračník mochnový
hnědásek chrastavcový
hnědásek chrastavcový
smutník jílkový - samec
smutník jílkový
lišejníkovec černý
lišejníkovec černý
bělokřídlec luční
bělokřídlec luční
ohniváček černočárný - samice
ohniváček černočárný
soumračník čárkovaný
soumračník čárkovaný
píďalka povázková
píďalka povázková
babočka kopřivová
babočka kopřivová
přástevník starčkový - housenka
přástevník starčkový

 

Podrobná historie změn

říjen - listopad 2012
květen - září 2012
leden - duben 2012
rok 2011

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Aktuální novinky
Archiv novinek
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Vybraný motýl

Modrásek nejmenší - kopulace
Modrásek nejmenší - Cupido minimus

Oblíbené druhy motýlů
babočka jilmovásoumračník černohnědýmodrásek tolicový
bekyně velkohlaváokáč luční
ostruháček česvinový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 9. 6. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.