Novinky v galerii - přehled roku 2018

Fotografie

V roce 2018 jsem do galerie přidal necelých 500 fotografií a 33 nových druhů motýlů vyskytujících se v České republice. Převážná většina přírůstků náleží do čeledí nočních motýlů.

Stejně jako o rok dříve přibyl jeden nový druh denního motýla, okáč šedohnědý. Vzhledem k tomu, že se jedná o motýla v ČR již téměř vyhynulého, vzal jsem zavděk fotografováním několika jedinců odchovaných v zajetí. Chov je součástí úsilí o návrat tohoto motýla do české přírody na vytipovaných lokalitách, kde probíhá intenzivní ochranářský management na podporu stepních biotopů. Tyto lokality by prostřednictvím řízené pastvy ovcí, koz a dalších býložravců měly být postupně uvedeny do stavu, který umožní trvalý život nejen okáče šedohnědého, ale i dalších silně ohrožených druhů motýlů a jiných bezobratlých.

K dalším druhům denních motýlů jsem přidal nové fotografie. Zůstaneme-li u ohrožených motýlů stepních lokalit, pak lze jmenovat soumračníka žlutoskvrnného, vejce modráska ligrusového a ještě jednoho okáče, a to okáče metlicového.

Nejvíce přírůstků je, jak již bylo zmíněno, ve skupině nočních motýlů. Namátkou z nových druhů, do ČR vzácně zalétající migrant z čeledi můrovitých stužkonoska žlutá, na hraně vymření balancující brvorožec malý a skelnokřídlec šedavý z čeledi přástevníkovitých, likvidací březových lesů ohrožený hřbetozubec mniší, či vztyčnořitka topolová coby poslední zástupce této podčeledi hřbetozubcovitých, který v galerii dosud chyběl. Z řady nových druhů píďalek pak zaslouží zmínku černoproužka topolová, létající časně zjara za slunných dnů v luzích podél Moravy a Dyje.

Dále do Koláčkovy galerie motýlů přibyly nové fotografie lišajů, housenky modrohlávka ovocného, či dvou vzácných druhů vřetenušek, vřetenušky pozdní a vřetenušky mokřadní.

Přírůstků se dočkala i skupina drobných motýlů, především v podobě nových druhů obalečů a zavíječů, kteří byli v souladu s moderní systematikou rozděleni na dvě samostatné čeledi, a to zavíječovíté (Pyralidae) a travaříkovité (Crambidae). České názvosloví se ovšem drží tradice a jako zavíječe označuje i druhy v některých skupinách čeledi Crambidae.

Články

Na dřívější článek Makroblesky, softboxy a rozptylky zabývající se vybavením pro fotografování s bleskem, jsem navázal novým článkem Fotografování nočních motýlů: Praktické rady a tipy. V něm jsem shrnul své dosavadní zkušenosti ohledně práce s technikou i se samotnými motýly, přilákanými na světlo.

Článek Vybavení pro noční svícení je pak odpovědí na opakované dotazy adeptů cechu svítičského, jakou že výbavu na vábení nočních motýlů používám. Samozřejmě nechybí shrnutí několikaletých zkušeností s touto výbavou a fotografie - tentokrát nikoli motýlů, ale zmiňované techniky.

 

Nové druhy - denní motýli

okáč šedohnědý
okáč šedohnědý

Nové druhy - noční motýli

vztyčnořitka topolová
vztyčnořitka topolová
hřbetozubec drnákový - samec
hřbetozubec drnákový
hřbetozubec mniší - samec
hřbetozubec mniší
bekyně vrbová - samec
bekyně vrbová - samec
skelnokřídlec šedavý Paidia rica (lišejníkovec šedavý)
skelnokřídlec šedavý
brvorožec malý (lišejníkovec malý)
brvorožec malý
stužkonoska žlutá Catocala nymphagoga
stužkonoska žlutá
šípověnka dubová
šípověnka dubová
šípověnka ptačízobová
šípověnka ptačízobová
blýskavka pampelišková
blýskavka pampelišková
šedavka rudá
šedavka rudá
můra řebříčková
můra řebříčková
očkovec javorový
očkovec javorový
žlutokřídlec lesklý
žlutokřídlec lesklý
žlutokřídlec měsíčkový
žlutokřídlec měsíčkový
černoproužka topolová
černoproužka topolová
píďalka osiková
píďalka osiková
zubopásník žlutý
zubopásník žlutý
bělokřídlec zahradní
bělokřídlec zahradní
zejkovec podzimní
zejkovec podzimní
zejkovec olšový
zejkovec olšový
různorožec černopásý - samec
různorožec černopásý
různorožec dubový - samec
různorožec dubový
 

Nové druhy - drobní motýli (Microlepidoptera)

zavíječ cizopasný Aphomia sociella
zavíječ cizopasný
Aphomia sociella
zavíječ zardělý Eurhodope rosella
zavíječ zardělý
Eurhodope rosella
zavíječ tečkovaný Myelois circumvoluta
zavíječ tečkovaný
Myelois circumvoluta
zavíječ Nascia cilialis
zavíječ
Nascia cilialis
     
obaleč zahradní Archips podana - samec
obaleč zahradní
obaleč šípkový Acleris bergmanniana
obaleč šípkový
obaleč stínovaný Eulia ministrana
obaleč stínovaný
obaleč Pseudargyrotoza conwagana
Pseudargyrotoza conwagana
obaleč skobovitý Epiblema foenella
obaleč skobovitý
     

Vybrané přírůstky

soumračník proskurníkový - samice
soumr. proskurníkový
soumračník černohnědý
soumračník černohnědý
soumračník žlutoskvrnný - samice
soumračník žlutoskvrnný
bělásek ovocný - kopulace
bělásek ovocný
perleťovec ostružinový
perleťovec ostružinový
batolec duhový
batolec duhový
babočka bodláková
babočka bodláková
okáč zední - samec
okáč zední
okáč metlicový
okáč metlicový
okáč bojínkový - samice
okáč bojínkový
modrásek hnědoskvrnný - samec
modrásek hnědoskvrnný
modrásek kozincový - samec
modrásek kozincový
modrásek jehlicový - samec
modrásek jehlicový
modrásek rozchodníkový - samec
modrásek rozchodníkový
vřetenuška pozdní
vřetenuška pozdní
vřetenuška mokřadní
vřetenuška mokřadní
drvopleň obecný - samec
drvopleň obecný
drvopleň rákosový - samec
drvopleň rákosový
martináč bukový - samec
martináč bukový
vztyčnořitka osiková
vztyčnořitka osiková
vztyčnořitka lipová
vztyčnořitka lipová
hřbetozubec osikový - samice
hřbetozubec osikový
hřbetozubec břekový
hřbetozubec břekový
hřbetozubec javorový - samec
hřbetozubec javorový
hranostajník bílý - samec
hranostajník bílý
hranostajník dubový
hranostajník dubový
lišaj lipový
lišaj lipový
lišaj topolový
lišaj topolový
lišaj kyprejový
lišaj kyprejový
přástevník špenátový - samec rub
přástevník špenátový
přástevník medvědí
přástevník medvědí
přástevník bezový - samec
přástevník bezový
skelnokřídlec mokřadní
skelnokřídlec mokřadní
lišejníkovec čtveroskvrnný - samec
lišejníkovec čtveroskvrnný
bekyně pižmová - samec
bekyně pižmová
bekyně černé L - samec
bekyně černé L
štětconoš trnkový - samec
štětconoš trnkový
stužkonoska dubová
stužkonoska dubová
stužkonoska modrá
stužkonoska modrá
píďalka švestková
píďalka švestková
zelenopláštník březový
zelenopláštník březový
zejkovec hlohový
zejkovec hlohový
zejkovec hluchavkový
zejkovec hluchavkový
bělokřídlec březový
bělokřídlec březový
běločárník bukový
běločárník bukový
vílenka leknínová Elophila nymphaeata - kopulace
vílenka leknínová
obaleč sosnový Rhyacionia pinicolana
obaleč sosnový
adéla zelená Adela reaumurella
adéla zelená

Housenky a vajíčka

soumračník máčkový - vejce
soumračník máčkový
bělásek řeřichový - vejce
bělásek řeřichový
bělásek řepkový - vejce
bělásek řepkový
žluťásek řešetlákový - vejce
žluťásek řešetlákový
modrásek podobný - vejce
modrásek podobný
modrásek ligrusový - samec
modrásek ligrusový
vztyčnořitka lipová - housenka
vztyčnořitka lipová
bekyně zlatořitná - housenka
bekyně zlatořitná
modrohlávek ovocný - housenka
modrohlávek ovocný
vlnopásník okrášlený - vejce
vlnopásník okrášlený
   

 

Podrobná historie změn

září - prosinec 2018
srpen 2018
duben - červenec 2018
leden - březen 2018

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Aktuální novinky
Archiv novinek
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Vybraný motýl

Jasoň dymnivkový - samec
Jasoň dymnivkový - Parnassius mnemosyne

Oblíbené druhy motýlů
soumračník proskurníkovýpřástevník angreštovýbabočka vrbová
hrotnokřídlec chmelovýokáč horský
žluťásek jižní
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 9. 6. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.