Novinky v galerii: září - prosinec 2018

9. 12. 2018

Přírůstky v čeledi zavíječovitých a travaříkovitých.

Nové druhy:
zavíječ Nascia cilialis
zavíječ cizopasný Aphomia sociella
zavíječ zardělý Eurhodope rosella
zavíječ tečkovaný Myelois circumvoluta

Nové fotografie:
vílenka leknínová Elophila nymphaeata
zavíječ zlatoskvrnný Pyrausta aurata
zavíječ kopřivový Pleuroptya ruralis
zavíječ červenožlutý Oncocera semirubella

zavíječ cizopasný Aphomia sociella
zavíječ cizopasný
Aphomia sociella
zavíječ zardělý Eurhodope rosella
zavíječ zardělý
Eurhodope rosella
zavíječ tečkovaný Myelois circumvoluta
zavíječ tečkovaný
Myelois circumvoluta
zavíječ červenožlutý Oncocera semirubella
zavíječ červenožlutý
Oncocera semirubella
zavíječ Nascia cilialis
zavíječ
Nascia cilialis
vílenka leknínová Elophila nymphaeata - kopulace
vílenka leknínová
Elophila nymphaeata
zavíječ zlatoskvrnný Pyrausta aurata
zavíječ zlatoskvrnný
Pyrausta aurata
zavíječ kopřivový Pleuroptya ruralis
zavíječ kopřivový
Pleuroptya ruralis

 
V rámci zpracování nových druhů zavíječovitých jsem z této druhově početné čeledi drobných motýlů vyčlenil čeleď travaříkovitých (Crambidae). Ta byla dříve považována za podčeleď zavíječovitých (Pyralidae), nicméně v novější literatuře se objevuje samostatně. Staršímu systému odpovídá i fakt, že čeleď travaříkovitých v několika svých podčeledích zahrnuje druhy s českým rodovým jménem zavíječ.
 

27. 11. 2018

Nové fotografie a druhy drobných motýlů z čeledí obalečovitých a adélovitých:

Nové druhy:
obaleč skobovitý Epiblema foenella
obaleč zahradní Archips podana
obaleč šípkový Acleris bergmanniana
obaleč stínovaný Eulia ministrana
obaleč Pseudargyrotoza conwagana

Nové fotografie:
obaleč sosnový Rhyacionia pinicolana
obalečík kroužkovaný Agapeta zoegana
adéla zelená Adela reaumurella

obaleč zahradní Archips podana - samec
obaleč zahradní
obaleč šípkový Acleris bergmanniana
obaleč šípkový
obaleč stínovaný Eulia ministrana
obaleč stínovaný
obaleč Pseudargyrotoza conwagana
Pseudargyrotoza conwagana
obalečík kroužkovaný Agapeta zoegana
obalečík kroužkovaný
obaleč skobovitý Epiblema foenella
obaleč skobovitý
obaleč sosnový Rhyacionia pinicolana
obaleč sosnový
adéla zelená Adela reaumurella
adéla zelená

 

4. 11. 2018

Přírůstky v čeledi hřbetozubcovitých.

Nový druh:
vztyčnořitka topolová Clostera anachoreta

Nové fotografie:
vztyčnořitka lipová
vztyčnořitka rudoskvrnná
vztyčnořitka osiková
hřbetozubec stříbroskvrnný
hřbetozubec osikový
hřbetozubec javorový

vztyčnořitka topolová
vztyčnořitka topolová
vztyčnořitka rudoskvrnná
vztyčnořitka rudoskvrnná
vztyčnořitka osiková
vztyčnořitka osiková
vztyčnořitka lipová
vztyčnořitka lipová
hřbetozubec stříbroskvrnný
hřbet. stříbroskvrnný
hřbetozubec osikový - samec
hřbetozubec osikový
hřbetozubec javorový - samec
hřbetozubec javorový
vztyčnořitka lipová - housenka
vzt. lipová - housenka

 
V galerii se objevuje poslední vztyčnořitka vyskytující se v ČR, která zde doposud chyběla. Vztyčnořitka topolová mi, poněkud nečekaně, přiletěla na světlo za jedné poměrně chladné červencové noci v podhůří Jizerských hor, ve Frýdlantském výběžku. Novinkou je rovněž housenka vztyčnořitky lipové, nalezená na dubu při fotografování ostruháčků dubových na jižním okraji Prahy.
 

21. 10. 2018

Přírůstky v čeledi přástevníkovitých.

Nový druh:
skelnokřídlec šedavý Paidia rica (lišejníkovec šedavý)

Nové fotografie:
přástevník šťovíkový
přástevník bezový
přástevník medvědí
běloskvrnáč lišejníkový
skelnokřídlec mokřadní

skelnokřídlec šedavý Paidia rica (lišejníkovec šedavý)
skelnokřídlec šedavý
skelnokřídlec šedavý Paidia rica (lišejníkovec šedavý)
skelnokřídlec šedavý
skelnokřídlec mokřadní
skelnokřídlec mokřadní
běloskvrnáč lišejníkový
běloskvrnáč lišejníkový
přástevník bezový - samec
přástevník bezový
přástevník šťovíkový
přástevník šťovíkový
přástevník medvědí
přástevník medvědí
přástevník medvědí - aberace
přástevník medvědí

 
Kriticky ohrožený druh Červeného seznamu skelnokřídlec šedavý Paidia rica se v České republice vyskytuje již jen na několika málo lokalitách v Českém krasu. Housenky tohoto druhu se živí lišejníky rostoucími na obnažených skalách a úkryt vyhledávají pod skalními převisy. Obývají tedy vesměs místa obtížně přístupná.
 

Přírůstky v čeledi můrovitých.

Nový druh:
stužkonoska žlutá Catocala nymphagoga

Nové fotografie:
stužkonoska dubová
stužkonoska modrá
stužkonoska olšová

stužkonoska žlutá Catocala nymphagoga
stužkonoska žlutá
stužkonoska dubová
stužkonoska dubová
stužkonoska modrá
stužkonoska modrá
stužkonoska olšová
stužkonoska olšová

 
Domovinou stužkonosky žluté Catocala nymphagoga je jižní a jihovýchodní Evropa, do střední Evropy se dostává jako migrant v teplých letech. Publikované nálezy na území České republiky se počítají na jednotky, včetně těch historických z období před druhou světovou válkou. Mně se podařilo jednu přilákat na světlo v červnu 2018 na Pouzdřanské stepi. Ostatní nově přidané fotografie stužkonosek zachycují podstatně běžnější druhy přivábené především na zkvašené ovocné vnadidlo.
 

23. 9. 2018

Přírůstky v čeledi okáčovitých:

Nový druh:
okáč šedohnědý Hyponephele lycaon

Nové fotografie:
okáč zední
okáč třeslicový
okáč luční
okáč bojínkový
okáč metlicový

okáč šedohnědý
okáč šedohnědý
okáč šedohnědý
okáč šedohnědý
okáč bojínkový - samice
okáč bojínkový
okáč luční - samec
okáč luční
okáč zední - samec
okáč zední
okáč třeslicový
okáč třeslicový
okáč metlicový
okáč metlicový
okáč metlicový
okáč metlicový

 
Okáč šedohnědý se v České republice nachází na pokraji vymření. Pokud po roce 2015 ještě někde přežívá, pak je to jeden z aktivních vojenských újezdů na Moravě, kde je však kontrola výskytu velmi složitá i pro státní ochranu přírody. Proto jsem vzal zavděk příležitostí vyfotografovat několik jedinců z chovu. Alternativou by byla cesta na Slovensko, kde se okáč šedohnědý dosud vyskytuje, podobně jako okáč písečný nebo okáč středomořský, druhy v ČR již několik desetiletí vyhynulé.

Za zmínku stojí ještě nové fotografie okáče metlicového z Českého krasu, který je zřejmě poslední oblastí v ČR, kde má tento kriticky ohrožený druh relativně příznivé podmínky k životu a naději na dlouhodobější přežití.
 

5. 9. 2018

Další letošní článek, který rozvíjí dříve započaté téma. Po úvodu do problematiky vábení nočních motýlů na světlo publikovaném před dvěma lety přichází článek Vybavení pro noční svícení, soupis konkrétních věcí, které používám. Baterie, měnič napětí, lampy, způsob uchycení prostěradla, různé drobné vychytávky, včetně přibližných cen a fotografií celé sestavy z terénu.

vybavení pro vábení nočních motýlů na světlo vybavení pro vábení nočních motýlů na světlo
 

 

srpen 2018 | září - prosinec 2018 | leden - březen 2019

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Aktuální novinky
Archiv novinek
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Vybraný motýl

Perleťovec prostřední - samec
Perleťovec prostřední - Argynnis adippe

Oblíbené druhy motýlů
perleťovec dvanáctitečnýpestrokřídlec podražcovýmodrásek tmavohnědý
babočka paví okohranostajník vrbový
okáč rosičkový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 21. 4. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.