Červený seznam

Červený seznam ohrožených druhů je publikace, která hodnotí stupně ohrožení živočišných a rostlinných druhů na určitém území na základě pevně stanovených kritérií. Tím je červený seznam významným podkladem pro aktivity týkající se ochrany přírody na daném území, určujícím zejména priority druhové ochrany.

Ohrožené druhy motýlů České republiky jsou zahrnuty v Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých, který vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v roce 2017. Předchozí vydání pochází z roku 2005.

Kategorie ohrožení:

RE - vyhynulý nebo vyhubený v určité části světa (Regionally Extinct)
CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered)
EN - ohrožený (Endangered)
VU - zranitelný (Vulnerable)
NT - téměř ohrožený (Near Threatened)

 

okáč písečný Hipparchia statilinus
Okáč písečný - denní motýl kategorie RE, v ČR vyhynulý. Posledním známým místem výskytu v ČR je oblast vátých písků na Hodonínsku, kde přežíval do 90. let 20. století. Nejbližší současný výskyt je na Slovensku v oblasti Záhorie, odkud pochází tento snímek.
modrásek ligrusový Polyommatus damon
Modrásek ligrusový - v Červeném seznamu z roku 2017 ještě v kategorii CR, tj. kriticky ohrožený, s jednou populací v Čechách a několika populacemi na Moravě. V roce 2020 však již nebyl v ČR zaznamenán ani jeden dospělec, druh je tak fakticky vymřelý.
babočka vrbová Nymphalis xanthomelas
Babočka vrbová - druh považovaný v ČR za vyhynulý v 60. letech 20. století, nicméně po roce 2005 opět opakovaně pozorován a nálezy z let 2018-2020 svědčí o existenci životaschopné populace v jižních Čechách. V Červeném seznamu z roku 2017 zmíněn pouze v komentáři coby vzácný migrant.
štětconoš rákosový Laelia coenosa
Štětconoš rákosový - kriticky ohrožený noční motýl s jediným známým místem výskytu v rámci České republiky. V Červeném seznamu z roku 2005 byl ještě veden jako vyhynulý (RE).

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Píďalka janovcová
Píďalka janovcová - Chesias legatella

Oblíbené druhy motýlů
modrásek vikvicovýjasoň červenookýhnědásek osikový
perleťovec velkýosenice šťovíková
batolec duhový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 16. 7. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.