Novinky v galerii: srpen 2018

26. 8. 2018

Nové fotografie modrásků:

modrásek štírovníkový
modrásek kozincový
modrásek černolemý
modrásek podobný
modrásek jetelový
modrásek ligrusový
modrásek hnědoskvrnný
modrásek jehlicový
modrásek východní
modrásek rozchodníkový

modrásek štírovníkový - samice
modrásek štírovníkový
modrásek kozincový - samec
modrásek kozincový
modrásek černolemý - samec
modrásek černolemý
modrásek jetelový - samec
modrásek jetelový
modrásek hnědoskvrnný - samec
modrásek hnědoskvrnný
modrásek jehlicový - samec
modrásek jehlicový
modrásek východní
modrásek východní
modrásek rozchodníkový - samec
modrásek rozchodníkový
modrásek podobný - samice
modrásek podobný
modrásek podobný - vejce
modrásek podobný
- vejce
modrásek ligrusový - samec
modrásek ligrusový
- vejce
 

 

19. 8. 2018

Nové fotografie denních motýlů z čeledi soumračníkovitých:

soumračník proskurníkový
soumračník jitrocelový
soumračník žlutoskvrnný

soumračník proskurníkový - samice
soumračník
proskurníkový
soumračník proskurníkový - samice
soumračník
proskurníkový
soumračník jitrocelový
soumračník jitrocelový
soumračník žlutoskvrnný - samec
soumračník žlutoskvrnný

 
S novými fotografiemi soumračníků, pořízenými v roce 2015, se pojí menší hříčka s druhy a lokalitami. Termofytikum v Čechách má dvě významné a na vzácné druhy motýlů bohaté oblasti, Český kras a České středohoří. Pokud pominu jihomoravské lokality, tak z předchozích let jsem měl v galerii fotografie soumračníka proskurníkového pouze z Českého krasu a soumračníka žlutoskvrnného jenom z Českého středohoří. Teprve v roce 2015 se mi podařilo zastihnout a vyfotografovat tyto soumračníky naopak, nejprve v květnu soumračníka proskurníkového na Dlouhé hoře v Českém středohoří a poté v červenci soumračníka žlutoskvrnného na Zlatém koni v Českém krasu.
 

5. 8. 2018

Po delší době jsem navázal na loňský článek Makroblesky, softboxy a rozptylky a připojil slibované pokračování: Fotografování nočních motýlů: Praktické rady a tipy.

Shrnul jsem v něm zkušenosti s využitím blesku, či dokonce blesků, při fotografování nočních motýlů, a s manipulací s motýly pro účely fotografování.

praktické rady a tipy pro fotografování nočních motýlů s bleskem
 

4. 8. 2018

Nové druhy v čeledi píďalkovitých.

Sterrhinae (vlnopásníci, žlutokřídleci):
očkovec javorový Cyclophora annularia
žlutokřídlec lesklý Idaea fuscovenosa
žlutokřídlec měsíčkový Idaea dimidiata

Larentiinae (píďalky):
píďalka osiková Eulithis populata (zubočárník osikový)
zubopásník žlutý Hydrelia flammeolaria (píďalka ohnivá)

Archiearinae (černoproužky):
černoproužka topolová Archiearis puella

Ennominae (zejkovci):
zejkovec podzimní Ennomos autumnaria
zejkovec olšový Ennomos alniaria
různorožec černopásý Alcis bastelbergeri
různorožec dubový Hypomecis roboraria
bělokřídlec zahradní Lomographa temerata (tmavoskvrnáč zahradní)

očkovec javorový
očkovec javorový
žlutokřídlec lesklý
žlutokřídlec lesklý
žlutokřídlec měsíčkový
žlutokřídlec měsíčkový
 
píďalka osiková
píďalka osiková
zubopásník žlutý
zubopásník žlutý
černoproužka topolová
černoproužka topolová
bělokřídlec zahradní
bělokřídlec zahradní
zejkovec podzimní
zejkovec podzimní
zejkovec olšový
zejkovec olšový
různorožec černopásý - samec
různorožec černopásý
různorožec dubový - samec
různorožec dubový

 
Největší vzácností mezi novými druhy píďalkovitých je černoproužka topolová. V České republice se vyskytuje pouze v povodí Moravy a Dyje na jižní a střední Moravě. Tento nenápadný malý motýl létá poměrně krátce v březnu, spatřit jej lze za slunných dopolední, jak saje vlhkost z blátivých cest, případně mízu vytékající z poraněných stromů. Všechny tři naše druhy černoproužek jsou velmi plaché a obtížně se fotografují.

Ostatní přírůstky představují buď přílety na UV světlo, nabo náhodné nálezy spících jedinců během dne, a jedná se o relativně běžné druhy nočních motýlů. Vzhledem k nejednotnosti českého názvosloví čeledi Geometridae uvádím u všech druhů vědecké názvy, případně v závorce nejběžnější česká synonyma.
 

Nové fotografie v čeledi píďalkovitých.

očkovec dubový Cyclophora punctaria
žlutokřídlec čtverotečný Idaea biselata
žlutokřídlec rudoskvrnný Idaea muricata
rudopásník šťovíkový Lythria purpuraria (rudopásek polní)
vlnopásník okrášlený Scopula ornata
vlnočárník podobný Scotopteryx mucronata
píďalka povázková Epirrhoe tristata
píďalka švestková Eulithis prunata
píďalka jívová Hydriomena furcata
černokřídlec smuteční Odezia atrata
zelenopláštník březový Geometra papilionaria
skvrnopásník brslenový Ligdia adustata
skvrnopásník lískový Lomaspilis marginata
zejkovec hlohový Opisthograptis luteolata
zejkovec hluchavkový Pseudopanthera macularia
zejkovec lipový Ennomos erosaria (zejkovec dubový)
zejkovec čtyřměsíčný Selenia tetralunaria
zejkovec trnkový Angerona prunaria
zejkovec lesní Crocallis elinguaria
různorožec jedlový Deileptenia ribeata
různorožec vrbový Alcis repandata
bělokřídlec březový Cabera pusaria (světlokřídlec obecný)
běločárník bukový Campaea margaritaria
šerokřídlec jitrocelový Gnophos furvata

očkovec dubový
očkovec dubový
žlutokřídlec čtverotečný
žlutokřídlec čtverotečný
žlutokřídlec rudoskvrnný
žlutokřídlec rudoskvrnný
rudopásník šťovíkový - samice
rudopásník šťovíkový
vlnopásník okrášlený - kopulace
vlnopásník okrášlený
vlnopásník okrášlený - vejce
vln. okrášlený - vejce
vlnočárník podobný
vlnočárník podobný
píďalka povázková
píďalka povázková
píďalka švestková
píďalka švestková
píďalka jívová
píďalka jívová
černokřídlec smuteční
černokřídlec smuteční
zelenopláštník březový
zelenopláštník březový
skvrnopásník brslenový
skvrnopásník brslenový
skvrnopásník lískový
skvrnopásník lískový
zejkovec hlohový
zejkovec hlohový
zejkovec hluchavkový
zejkovec hluchavkový
zejkovec hluchavkový - kopulace
zejkovec hluchavkový
zejkovec lipový - samice
zejkovec lipový
zejkovec lipový - samice
zejkovec lipový
zejkovec čtyřměsíčný
zejkovec čtyřměsíčný
zejkovec trnkový
zejkovec trnkový
zejkovec lesní
zejkovec lesní
různorožec jedlový
různorožec jedlový
různorožec vrbový
různorožec vrbový
bělokřídlec březový
bělokřídlec březový
běločárník bukový
běločárník bukový
běločárník bukový
běločárník bukový
šerokřídlec jitrocelový
šerokřídlec jitrocelový

 

duben - červenec 2018 | srpen 2018 | září - prosinec 2018

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Aktuální novinky
Archiv novinek
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Vybraný motýl

Srpokřídlec olšový - samec
Srpokřídlec olšový - Drepana curvatula

Oblíbené druhy motýlů
babočka kopřivovájasoň dymnivkovýostruháček trnkový
běloskvrnáč pampeliškovývztyčnořitka lipová
okáč prosíčkový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 21. 4. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.