Nomenklatura

Názvosloví, vědecké názvosloví. Systém pro pojmenovávání živých organismů s jasně danými pravidly.

V současnosti používanou binominální nomenklaturu zavedl v polovině 18. století švédský přírodovědec Carl Linné ve svém díle Systema naturae. Kompletní vědecké pojmenování každého druhu sestává ze jména rodového, psaného s velkým písmenem na začátku, jména druhového, psaného s písmenem malým, jména autora, který druh poprvé popsal, a roku, kdy byl popis publikován.

V praxi se ve vědeckých publikacích jména takto komplikovaně nevypisují, vypouští se letopočet a pro jména klasických autorů se používají vžité zkratky (L. - Linné, Hw. - Haworth, D. & Sch. - Denis & Schiffermüller atd.). V populárně vědeckých statích se autor popisu vypouští úplně.

Jedním ze základních pravidel vědecké nomenklatury je, že v živočišné říši nesmějí existovat dva rody se stejnými názvy a v rámci jednoho rodu dvě stejná druhová jména. Dalším důležitým pravidlem je priorita, když dva vědci publikují nezávisle popis stejného druhu, uznává se za platné pojmenování publikované dříve.

Kompletní pravidla shrnuje publikace Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury, sporné případy řeší Mezinárodní komise pro zoologickou nomenklaturu (ICZN).

Vedle vědeckého názvosloví existují i názvosloví národní, která však nejsou závazná. Čeština má poměrně propracovaný systém dvouslovného českého názvosloví, nicméně je spíše pravidlem, že jedno české rodové jméno se používá pro více různých rodů, například babočka pro rody Aglais, Araschnia, Inachis, Nymphalis, Polygonia a Vanessa, podobně u dalších skupin.

okáč luční
Okáč luční - celý název tohoto motýla zní Maniola jurtina (Linnaeus, 1758). Linnaeus je latinskou formou jména Linné, vědecká pojednání bývala v 18. a 19. století psána latinsky a autoři často svá jména latinizovali. Autor a letopočet jsou v závorce, neboť Linné původně zařadil okáče do jiného rodu. Systematika motýlů prošla postupem času mnoha revizemi, a tak je již jen málo druhů, které zůstaly v rodu, v němž byly popsány. Výjimkou je například Papilio machaon Linnaeus, 1758 nebo Colias alfacariensis Ribbe, 1905.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Okáč ovsový - samice
Okáč ovsový - Minois dryas

Oblíbené druhy motýlů
lišaj kyprejovýmodrásek lesníokáč prosíčkový
otakárek ovocnýbabočka síťkovaná
batolec duhový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 5. 4. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.