Novinky v galerii - přehled roku 2016

Fotografie

V roce 2016 se galerie rozrostla o cca 580 fotografií pořízených převážně v letech 2014 a 2015.

Opět přibyl jeden nový druh denního motýla, a to modrásek komonicový, který je v současnosti jedním z nejohroženějších denních motýlů ČR s poslední životaschopnou populací v předhůří Bílých Karpat.

Fotodokumentace se rozrostla u řady dalších ohrožených druhů denních motýlů, jako soumračník podobný, perleťovec severní, hnědásek chrastavcový či na hraně vymření balancující okáč jílkový.

Naprostá většina novinek v galerii se ovšem vztahuje k velkým nočním motýlům. Jde vesměs o přílety na světlo, ale nechybí ani snímky motýlů přilákaných na vnadidlo. Ze všech více než 400 nových fotografií a 53 nových druhů lze namátkou vybrat největšího evropského motýla martináče hrušňového Saturnia pyri, nebo vzácné druhy z čeledi Noctuidae, můru ušnicovou Hadena irregularis či stužkonosku vzácnou Catocala puerpera.

Články

V roce 2016 jsem navázal na článek o přípravě a aplikaci zkvašeného ovocného vnadidla z předchozího roku a zpracoval obdobné pojednání věnované svícení, tedy lákání nočních motýlů na UV světlo.
 

Nové druhy - denní motýli a vřetenušky

modrásek komonicový - samec
modrásek komonicový
modrásek komonicový - vejce
m. komonicový - vejce
zelenáček trnkový - samec
zelenáček trnkový
vřetenuška mokřadní
vřetenuška mokřadní

Nové druhy - noční motýli

bourovec pryšcový - samec
bourovec pryšcový
bourovec březový - housenka
bourovec březový
bourovec dubový - samice
bourovec dubový
bourovec ovocný
bourovec ovocný
martináč hrušňový - samec
martináč hrušňový
martináč habrový - housenka
martináč habrový
vztyčnořitka osiková
vztyčnořitka osiková
vztyčnořitka vrbová
vztyčnořitka vrbová
hřbetozubec javorový - samec
hřbetozubec javorový
hřbetozubec březový
hřbetozubec březový
hřbetozubec dvoubarvý
hřbetozubec dvoubarvý
hranostajník bílý - samice
hranostajník bílý
bekyně černé L - samec
bekyně černé L
štětconoš smrkový - samec
štětconoš smrkový
přástevník mátový - samec
přástevník mátový
přástevník špenátový
přástevník špenátový
skelnokřídlec mokřadní
skelnokřídlec mokřadní
lišejníkovec popelavý
lišejníkovec popelavý
kovolesklec černočárný
kovolesklec černočárný
světlopáska bahenní
světlopáska bahenní
stužkonoska topolová
stužkonoska topolová
stužkonoska vzácná
stužkonoska vzácná
stužkonoska vrbová
stužkonoska vrbová
stužkonoska švestková
stužkonoska švestková
šípověnka vrbová
šípověnka vrbová
šípověnka jívová - housenka
šípověnka jívová
kukléřka krtičníková
kukléřka krtičníková
blýskavka černopásá
blýskavka černopásá
travařka ozdobná
travařka ozdobná
dřeňovka polní
dřeňovka polní
dřeňovka diviznová
dřeňovka diviznová
kosočárnice dvouoká
kosočárnice dvouoká
pestroskvrnka hnědoskvrnná
pestroskvrnka hnědoskvrnná
můra jestřábníková
můra jestřábníková
můra borůvková
můra borůvková
můra ušnicová
můra ušnicová
plavokřídlec ostřicový
plavokřídlec ostřicový
plavokřídlec luční
plavokřídlec luční
osenice pruhovaná
osenice pruhovaná
osenice prvosenková
osenice prvosenková
osenice velká
osenice velká
osenice hajní
osenice hajní
můřice očkovaná
můřice očkovaná
můřice obecná
můřice obecná
můřice trojtečná
můřice trojtečná
můřice dvojtečná
můřice dvojtečná
můřice březová
můřice březová
srpokřídlec březový
srpokřídlec březový
srpokřídlec vrbový
srpokřídlec vrbový
různorožec vlochyňový - samec
různorožec vlochyňový
tmavoskvrnáč borový - samec
tmavoskvrnáč borový
 

Vybrané přírůstky

soumračník proskurníkový - samice
soumračník proskurníkový
soumračník podobný - samice
soumračník podobný
bělásek zelný
bělásek zelný
bělásek ovocný
bělásek ovocný
perleťovec severní
perleťovec severní
perleťovec dvanáctitečný
perleťovec dvanáctitečný
hnědásek chrastavcový - samice
hnědásek chrastavcový
babočka síťkovaná
babočka síťkovaná
okáč rosičkový
okáč rosičkový
okáč jílkový
okáč jílkový
okáč bojínkový - kopulace
okáč bojínkový
ohniváček modrolemý - samice
ohniváček modrolemý
ohniváček modrolesklý - samec
ohniváček modrolesklý
modrásek tmavohnědý - kopulace
modrásek tmavohnědý
modrásek vičencový - samice
modrásek vičencový
modrásek lesní
modrásek lesní
vřetenuška čtverotečná
vřetenuška čtverotečná
vřetenuška kozincová
vřetenuška kozincová
vřetenuška ligrusová
vřetenuška ligrusová
bourovec prsténčivý - samec
bourovec prsténčivý
bourovec borový
bourovec borový
bourovec ostružiníkový - kladoucí samice
bourovec ostružiníkový
bourovec trávový - samec
bourovec trávový
dlouhozobka zimolezová
dlouhozobka zimolezová
lišaj topolový
lišaj topolový
lišaj borový
lišaj borový
lišaj vrbkový
lišaj vrbkový
lišaj kyprejový
lišaj kyprejový
hranostajník bukový
hranostajník bukový
hřbetozubec stříbroskvrnný
hřbetozubec stříbroskvrnný
hřbetozubec dvouzubý
hřbetozubec dvouzubý
přástevník bezový - samec
přástevník bezový
přástevník hluchavkový
přástevník hluchavkový
přástevník fialkový
přástevník fialkový
lišejníkovec čtveroskvrnný - samice
lišejníkovec čtveroskvrnný
rudokřídlec půvabný
rudokřídlec půvabný
stužkonoska modrá
stužkonoska modrá
běloskvrnka hlohová
běloskvrnka hlohová
travařka zelená
travařka zelená
zlatokřídlec topolový
zlatokřídlec topolový
můřice bělopásná
můřice bělopásná
srpokřídlec dubový
srpokřídlec dubový
srpokřídlec bukový - samec
srpokřídlec bukový
skvrnopásník jilmový
skvrnopásník jilmový

Housenky a vajíčka

perleťovec dvouřadý - housenka
perleťovec dvouřadý
hnědásek chrastavcový - housenka
hnědásek chrastavcový
okáč zední - housenka
okáč zední
bourovec ostružiníkový - housenka
bourovec ostružiníkový
bourovec trávový - housenka
bourovec trávový
přástevník angreštový - housenka
přástevník angreštový
přástevník medvědí - housenka
přástevník medvědí
 
hnědásek osikový - vejce
hnědásek osikový
hnědásek chrastavcový - vejce
hnědásek chrastavcový
okáč rosičkový - vejce
okáč rosičkový
modrásek podobný - vejce
modrásek podobný
modrásek rozchodníkový - vejce
modrásek rozchodníkový
ohniváček modrolemý - vejce
ohniváček modrolemý
soumračník rezavý - vejce
soumračník rezavý
vřetenuška ligrusová - vejce
vřetenuška ligrusová
dlouhozobka svízelová - vejce
dlouhozobka svízelová
hranostajník bílý - vejce
hranostajník bílý
   

 

Podrobná historie změn

říjen - prosinec 2016
červen - srpen 2016
březen - duben 2016
leden - únor 2016

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Aktuální novinky
Archiv novinek
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Vybraný motýl

Okáč rudopásný - samice
Okáč rudopásný - Erebia euryale

Oblíbené druhy motýlů
soumračník proskurníkovýpřástevník angreštovýbabočka vrbová
hrotnokřídlec chmelovýokáč horský
žluťásek jižní
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 9. 6. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.