Novinky v galerii: říjen - prosinec 2016

22. 12. 2016

Stužkonosky z čeledi můrovitých.

Nové druhy:
stužkonoska topolová
stužkonoska vzácná
stužkonoska vrbová

Nové fotografie:
stužkonoska modrá

stužkonoska topolová
stužkonoska topolová
stužkonoska vzácná
stužkonoska vzácná
stužkonoska vrbová
stužkonoska vrbová
stužkonoska modrá
stužkonoska modrá

 
Stužkonoska modrá, legendami opředený noční motýl. U nás se o její výjimečný status zasloužil Petr Bezruč svou básní, pojmenovanou právě podle této můry, která v ní představuje nedosažitelný objekt mladické touhy. Přitom se vedle stužkonosky olšové jedná o jednu z našich nejrozšířenějších stužkonosek. To ovšem nic nemění na tom, že setkání s ní je zážitkem, ať už s ohledem na její velikost, nebo na příznačnou modrou barvu, mezi evropskými nočními motýly unikátní.

Nejvzácnější stužkonoskou a jedním z nejvzácnějších nočních motýlů České republiky je stužkonoska vzácná, známá pouze z několika málo lokalit na jižní Moravě. Její původní biotopy, štěrkopískové lavice na březích řek, z naší krajiny vymizely v důsledku regulace vodních toků, dokázala se však zabydlet na postindustriálních stanovištích, v opuštěných lomech a pískovnách.

Stužkonoska vrbová a stužkonoska topolová se vyskytují v lužních lesích s bohatým zastoupením vrb a topolů, prvně jmenovaná pouze na Moravě, druhá lokálně i v Čechách.

Všechny nově přidané fotografie stužkonosek zachycují přílety na zkvašené ovocné vnadidlo ze srpna 2016.
 

10. 12. 2016

Přírůstky v čeledi vřetenuškovitých.

Nové druhy:
zelenáček trnkový
vřetenuška mokřadní

Nové fotografie:
vřetenuška čtverotečná
vřetenuška ligrusová
vřetenuška kozincová

zelenáček trnkový - samec
zelenáček trnkový
vřetenuška mokřadní
vřetenuška mokřadní
   
vřetenuška čtverotečná
vřetenuška čtverotečná
vřetenuška kozincová
vřetenuška kozincová
vřetenuška ligrusová
vřetenuška ligrusová
vřetenuška ligrusová - vejce
v. ligrusová - vejce

 
Zelenáček trnkový, vřetenuška mokřadní a vřetenuška čtverotečná patří k nejvzácnějším zástupcům čeledi vřetenuškovitých v ČR.

Zajímavostí je i snímek vřetenušky kozincové s křídly složenými k sobě kolmo vzhůru, jak je běžně skládají denní motýli. Vřetenušky tak činí pouze jednou, po vylíhnutí z kukly, poté již křídla skládají střechovitě. Poprvé se v galerii objevuje rovněž snímek typicky dvoubarevných vřetenuščích vajec, konkrétně se jedná o snůšku vřetenušky ligrusové.
 

27. 11. 2016

Nové fotografie bělásků:

bělásek zelný
bělásek řepový
bělásek ovocný
 

bělásek zelný
bělásek zelný
bělásek řepový - kopulace
bělásek řepový
bělásek ovocný
bělásek ovocný

 
Bělásci, možná nejhojnější motýli české krajiny. Jistě to platí o bělásku řepovém, který se životu s člověkem přizpůsobil asi nejlépe ze všech našich denních motýlů. Postrach zahrádkářů bělásek zelný v posledních letech ubývá, což je škoda, protože v porovnání s nádherou nápadně velkých poletujících motýlů jsou škody způsobené housenkami zanedbatelné... Bělásek ovocný již dávno není tím obávaným škůdcem v sadech, kterým býval v dobách před chemizací. Byť se poslední dobou vrací do regionů, z nichž před časem zcela vymizel, tak dává přednost planě rostoucím hlohům a jeřábům.
 

12. 11. 2016

Přírůstky v čeledi můrovitých.

Nové druhy:
šípověnka vrbová
travařka ozdobná
dřeňovka diviznová
pestroskvrnka hnědoskvrnná

Nové fotografie:
kovolesklec šedivkový
běloskvrnka hlohová
černopáska kakostová
blýskavka travní
travařka zelená
zlatokřídlec topolový
plavokřídlec bělotečný

šípověnka vrbová
šípověnka vrbová
travařka ozdobná
travařka ozdobná
dřeňovka diviznová
dřeňovka diviznová
pestroskvrnka hnědoskvrnná
pestroskvrnka hnědoskvrnná
blýskavka travní
blýskavka travní
travařka zelená
travařka zelená
zlatokřídlec topolový
zlatokřídlec topolový
plavokřídlec bělotečný
plavokřídlec bělotečný
černopáska kakostová
černopáska kakostová
běloskvrnka hlohová
běloskvrnka hlohová
kovolesklec šedivkový
kovolesklec šedivkový
 

 

23. 10. 2016

Nový druh:
modrásek komonicový

Nové fotografie:
soumračník máčkový
soumračník proskurníkový
soumračník podobný
soumračník rezavý

modrásek komonicový - samec
modrásek komonicový
modrásek komonicový - samec
modrásek komonicový
modrásek komonicový - vejce
m. komonicový - vejce
 
soumračník máčkový
soumračník máčkový
soumračník proskurníkový - samice
soumračník proskurníkový
soumračník podobný - samice
soumračník podobný
soumračník rezavý
soumračník rezavý

 
Modrásek komonicový patří k nejvzácnějším a nejohroženějším denním motýlům České republiky. Každoročně bývá pozorován již pouze na jediné lokalitě v podhůří Bílých Karpat. Mimoto se zřejmě v malých počtech ještě vyskytuje na Pálavě a v jejím blízkém okolí, kde je však velmi obtížné jej nalézt mezi stovkami jedinců podobných druhů modrásků. Na Slovensku je modrásek komonicový ještě místy hojný, v roce 2012 se mi tam podařilo vyfotografovat i jeho vejce.

Z nových fotografií soumračníků jsou nejzajímavější snímky vzácných druhů, soumračníka proskurníkového a soumračníka podobného. Naproti tomu patří soumračník rezavý k našim nejrozšířenějším druhům, ale fotografie jeho vajíčka se v galerii objevují vůbec poprvé.
 

8. 10. 2016

Nový druh v čeledi hřbetozubcovitých:

hřbetozubec javorový
 

hřbetozubec javorový - samec
hřbetozubec javorový
hřbetozubec javorový - samec
hřbetozubec javorový

 
Podzimní druh, jeden z posledních vrcholů motýlářské sezóny. Hřbetozubec javorový přilétá na světlo na přelomu října a listopadu ve smíšených lesích. Samce tohoto velmi fotogenického nočního motýla zdobí nápadná, dlouze hřebenitá tykadla.
 

 

červen - srpen 2016 | říjen - prosinec 2016 | leden - únor 2017

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Aktuální novinky
Archiv novinek
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Vybraný motýl

Hřbetozubec dvouzubý
Hřbetozubec dvouzubý - Pterostoma palpina

Oblíbené druhy motýlů
okáč jílkovýklíněnka jírovcováotakárek fenyklový
martináč bukovýmodrásek očkovaný
babočka paví oko
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 16. 7. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.