Tykadla

Výrůstky na hlavě motýlů, nesoucí řadu smyslových receptorů, především čichových. Motýli jsou vybaveni jedním párem tykadel.

Podle tvaru rozlišujeme tykadla kyjovitá, typická pro denní motýly, vřetenovitá, nitkovitá, pilovitá, hřebenitá. Samci mnohých nočních motýlů bývají vybaveni nápadnými hřebenitými tykadly, sloužícími zejména k detekování samičích feromonů a tedy nalezení samic připravených k páření.

adéla pestrá - samec
Adéla pestrá - pro samce drobných motýlů z čeledi adélovitých jsou typická nitkovitá tykadla, jejichž délka několikanásobně překračuje délku těla. Samice mají tykadla podstatně kratší.
tmavoskvrnáč vřesový - detail tykadel
Tmavoskvrnáč vřesový - hřebenitá tykadla samce nočního motýlačeledi píďalkovitých. Samice tohoto druhu mají tykadla nitkovitá, jak je dobře patrné na snímku kopulujícího páru.
hřbetozubec javorový - samec
Hřbetozubec javorový - samce tohoto na podzim létajícího druhu nočního motýla zdobí dlouze hřebenitá tykadla.
perleťovec dvanáctitečný - detail tykadla
Perleťovec dvanáctitečný - denní motýl z čeledi babočkovitých. Denní motýli se při hledání partnera orientují především zrakem, proto není mezi tykadly samců a samic výraznější rozdíl.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Okáč medyňkový
Okáč medyňkový - Hipparchia fagi

Oblíbené druhy motýlů
babočka bílé clišaj borovýmodrásek černoskvrnný
okáč kluběnkovýotakárek fenyklový
hnědásek jitrocelový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2023 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 12. 3. 2023
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.