Feromon

Chemická látka, sloužící k vábení jedinců opačného pohlaví.

Feromony se uplatňují zejména u nočních motýlů, jejichž samci jsou schopni svými tykadly detekovat ve vzduchu molekuly feromonů v extrémně nízkých koncentracích a podle změn v koncentraci určit směr, odkud přicházejí, a kde se tedy nachází samice.

Feromony najdeme i u denních motýlů. Ti sice vyhledávají partnery zrakem, ale čichové vjemy hrají důležitou roli při námluvách. U řady druhů, především u samců, jsou na křídlech patrné voničkové pruhy nebo voničková pole, v nichž jsou koncentrovány voničkové šupinky, rozptylující feromony produkované žlázkami u jejich kořenů.

Feromony lze při fotografování a výzkumu motýlů využít jako vnadidlo.

strakáč březový Endromis versicolora - kopulace
Strakáč březový - samice po vykuklení zaujme pozici na vegetaci a začne uvolňovat feromony, které brzo přilákají samce.
perleťovec prostřední Argynnis adippe - samec
Perleťovec prostřední - přední křídlo samce s dvojicí voničkových pruhů.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Píďalička květelová
Píďalička květelová - Eupithecia linariata

Oblíbené druhy motýlů
modrásek černolemýotakárek fenyklovýbabočka síťkovaná
bělásek řepovýbourovec borový
okáč zední
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2023 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 19. 11. 2023
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.