Hmyz (Insecta)

Druhově velmi bohatá třída členovců, podle různých odhadů žijí na světě 1,5 - 2 milióny druhů hmyzu, což představuje drtivou většinu veškerého druhového bohatství živočišné říše.

Typickými znaky hmyzu jsou tělo sestávající z hlavy, hrudi a zadečku, kryté chtinózním exoskeletem (vnější kostrou), tři páry článkovaných nohou vycházejících z hrudi, jeden pár tykadel a složené oči. Tělní tekutinou hmyzu je hemolymfa.

Hmyz je z ekologického hlediska skupinou velice rozmanitou a zároveň nesmírně významnou, v tomto ohledu stačí zmínit funkci mnoha hmyzích druhů coby opylovačů kvetoucích rostlin. V potravním řetězci vystupuje hmyz téměř ve všech myslitelných rolích. Je zdrojem potravy prakticky všech skupin obratlovců (ptáci, drobní ještěři i savci, vodními larvami se živí ryby) i mnoha bezobratlých (například pavouci). V opačné roli najdeme mezi hmyzem býložravce, všežravce, dravce i mrchožrouty. Mnohé druhy hmyzu vstupují do komplikovaných parazitických a symbiotických vztahů s jinými živočichy.

bourovec dubový - samice
Bourovec dubový - detail hlavy samice nočního motýla se složeným okem.
otakárek fenyklový - housenka
Otakárek fenyklový - housenka se třemi páry článkovaných nohou na hrudi. Dále disponují housenky na zadečkových článcích měkkými panožkami, jimiž se přichycují k podkladu.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Bělásek řepový - samec
Bělásek řepový - Pieris rapae

Oblíbené druhy motýlů
lišaj lipovýokáč pýrovýbatolec červený
bělásek horskývřetenuška pozdní
perleťovec mokřadní
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 9. 6. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.