Ekologie

Věda zkoumající vztahy mezi organismy a prostředím, v němž žijí, a mezi organismy navzájem, včetně dynamiky těchto vztahů v čase a prostoru.

Ekologie motýlů je velmi zajímavá, řada druhů má vyhraněné nároky na životní prostředí a je velmi citlivá na jeho změny. Znalost ekologie motýlů je významnou podmínkou jejich úspěšné ochrany, neboť příčinou současného mizení většiny motýlích druhů jsou změny v životním prostředí, úbytek vhodných biotopů a narušení ekologických vazeb v krajině.

Viz také:

Motýli a přírodní prostředí

hnědásek chrastavcový
Hnědásek chrastavcový - motýl žijící na vlhkých až rešelinných loukách západních Čech. Vyžaduje pestrou mozaiku na živiny chudých zamokřených pastvin, kde roste čertkus luční, jediná živná rostlina housenek, slunných, květnatých luk s bohatými zdroji nektaru pro dospělce, a pásů křovin, které vytvářejí závětří, v němž dochází k námluvám. Není náhodou, že místa s výskytem tohoto motýla patří k druhově nejbohatším plochám Slavkovského lesa.
modrásek očkovaný - samec
Modrásek očkovaný - myrmekofilní druhy modrásků vytvářejí složitou síť ekologických vazeb. Vedle konkrétního druhu živné rostliny, kterou je v případě modráska očkovaného krvavec toten, se neobejdou bez hostitelských druhů mravenců, v jejichž hnízdech housenky modrásků přezimují a dokončují vývoj.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Můra řebříčková
Můra řebříčková - Pachetra sagittigera

Oblíbené druhy motýlů
soumračník proskurníkovýpřástevník angreštovýbabočka vrbová
hrotnokřídlec chmelovýokáč horský
žluťásek jižní
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 9. 6. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.