Myrmekofilie

Soužití s mravenci, životní strategie praktikovaná housenkami některých motýlů.

Vztah může mít různou podobu, u fakultativní myrmekofilie není přítomnost mravenců nutnou podmínkou úspěšného vývoje, v případě myrmekofilie obligátní se housenky bez mravenců neobejdou. Myrmekofilie se vyskytuje u řady druhů našich modrásků, nejtěsnější soužití mají modrásci rodu Maculinea (Phengaris), jejichž housenky napodobují mravenčí larvy a nechávají se zanést do mravenišť hostitelských druhů, kde se buď nechávají krmit dělnicemi, nebo požírají larvy svých hostitelů.

Viz také: Životní cyklus motýlů a myrmekofilie.

modrásek hořcový Rebelův
Modrásek hořcový Rebelův - housenky tohoto motýla jsou obligátně myrmekofilní. Svůj vývoj sice začínají v semenících hořce křížatého, později se ale nechávají odnést do mravenišť, kde po přezimování vývoj dokončují. Housenka chemickými signály napodobuje mravenčí larvy, dospělý motýl po vykuklení již svou přítomnost v mraveništi zamaskovat nedokáže, a tak jej musí rychle opustit.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Zubopásník jilmový
Zubopásník jilmový - Venusia blomeri

Oblíbené druhy motýlů
dlouhozobka svízelovájasoň dymnivkovýbabočka osiková
ohniváček černočárnýdrvopleň obecný
okáč bojínkový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 16. 7. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.