Novinky v galerii: duben - květen 2019

30. 5. 2019

Nové fotografie bělásků:

bělásek řeřichový
bělásek zelný

bělásek řeřichový - samec
bělásek řeřichový
bělásek řeřichový - samec
bělásek řeřichový
bělásek zelný - vejce
bělásek zelný - vejce
bělásek zelný - vejce
bělásek zelný - vejce

 
Samce běláska řeřichového i vajíčka běláska zelného jsem fotografoval v květnu 2017 v lemech lesních cest u Lysé nad Labem. Bělásek zelný, na rozdíl od většiny našich ostatních bělásků, klade vajíčka nikoli jednotlivě, ale do početných snůšek.
 

20. 5. 2019

Přírůstky v čeledi hřbetozubcovitých.

Nové druhy:
hřbetozubec topolový Notodonta tritophus
hřbetozubec běloskvrnný Pheosia gnoma

Nové fotografie:
hřbetozubec březový
hřbetozubec dubový
hřbetozubec hnědý
hřbetozubec osikový
hřbetozubec dvouzubý
hřbetozubec plachý
hranostajník bílý
hranostajník březový

hřbetozubec topolový
hřbetozubec topolový
hřbetozubec běloskvrnný - samec
hřbetozubec běloskvrnný
hřbetozubec běloskvrnný - samice
hřbetozubec běloskvrnný
 
hřbetozubec březový
hřbetozubec březový
hřbetozubec osikový - samec
hřbetozubec osikový
hřbetozubec dubový - samec
hřbetozubec dubový
hřbetozubec hnědý - samec
hřbetozubec hnědý
hřbetozubec dvouzubý
hřbetozubec dvouzubý
hřbetozubec plachý
hřbetozubec plachý
hranostajník bílý - samec
hranostajník bílý
hranostajník březový
hranostajník březový

 
Na břízy vázaný hřbetozubec běloskvrnný Pheosia gnoma je druhem, který mi dlouho unikal, a dodnes jej znám z jediné lokality v okolí Prahy. A to navzdory tomu, že v dubnu a květnu, kdy létá první generace, svítím v různých březových lesích středních Čech poměrně často. Velmi podobný hřbetozubec osikový mi přilétá na světlo mnohem častěji, v galerii lze nalézt fotografie z celkem šesti svícení na pěti různých lokalitách v Čechách i na Moravě.

Nějakou dobu jsem marně čekal i na setkání s hřbetozubcem topolovým Notodonta tritophus, což je ovšem pochopitelné, neboť se podle aktuálního vydání Červeného seznamu jedná o zranitelný druh (VU). Naštěstí se zdá, že se mu na rozdíl od většiny druhů denních i nočních motýlů v posledních letech poměrně daří a nálezů přibývá.
 

11. 5. 2019

Nové fotografie modrásků, ohniváčků a ostruháčků:

modrásek krušinový
modrásek černolemý
modrásek vikvicový
modrásek ligrusový
modrásek vičencový
ohniváček modrolesklý
ohniváček černoskvrnný
ostruháček ostružinový

modrásek krušinový
modrásek krušinový
modrásek vikvicový
modrásek vikvicový
modrásek černolemý - pár
modrásek černolemý
modrásek ligrusový - samec
modrásek ligrusový
modrásek vičencový
modrásek vičencový
ohniváček modrolesklý - kopulace
ohniváček modrolesklý
ohniváček černoskvrnný - samec
ohniváček černoskvrnný
ostruháček ostružinový
ostruháček ostružinový

 
Všeobecně rozšířený modrásek krušinový je náš nejčasnější modrásek a patří k vůbec prvním motýlům, kteří se na jaře líhnou z kukel. Ve vrcholném létě se vyskytující modrásek ligrusový naopak patří k nejohroženějším druhům denních motýlů nejen v České republice, ale v celé střední Evropě.

Nově přidané snímky ostruháčka ostružinového pocházejí z jihočeského rašeliniště Žofinka, kde tento motýl žije v ohromných kvantech a za slunného dne na přelomu dubna a května není problém jich spatřit desítky i stovky, jak klikatě poletují mezi borůvčím.
 

22. 4. 2019

Nové fotografie můřic a srpokřídleců.

můřice trojtečná
můřice dubová
můřice jarní
srpokřídlec březový
srpokřídlec lipový
srpokřídlec dubový
srpokřídlec bukový
srpokřídlec vrbový
srpokřídlec trnkový

můřice trojtečná
můřice trojtečná
můřice dubová
můřice dubová
můřice jarní
můřice jarní
můřice jarní
můřice jarní - rub
srpokřídlec březový
srpokřídlec březový
srpokřídlec lipový - samec
srpokřídlec lipový
srpokřídlec lipový - samec
srpokřídlec lipový - rub
srpokřídlec dubový - samice
srpokřídlec dubový
srpokřídlec bukový - samec
srpokřídlec bukový
srpokřídlec vrbový - samec
srpokřídlec vrbový
srpokřídlec trnkový
srpokřídlec trnkový
 

 
Výrazného rozšíření počtu fotografií se dočkala můřice jarní, druh hodnocený v aktuálním vydání Červeného seznamu jako zranitelný. Létá na přelomu března a dubna především v březových lesích. Významným přírůstkem v galerii je rovněž snímek nepříliš hojné můřice trojtečné s duhově zbarvenými křídly.

Nové fotografie přibyly též u šesti druhů srpokřídleců. V jejich případě se nejedná o vzácné druhy, nicméně jejich fotografování je poměrně obtížné - špatně se po svém příletu ke světlu přesazují z plátna na přírodní podklad, obvykle na jakékoli vyrušení reagují vzletem. U srpokřídlece březového a srpokřídlece trnkového se navíc přidává komplikace v podobě střechovitého skládání křídel, u druhého jmenovaného umocněná drobnými rozměry a jasně bílým zbarvením znesnadňujícím správné nastavení expozice.
 

16. 4. 2019

Nové fotografie nočních motýlů z čeledí drvopleňovitých, martináčovitých a strakáčovitých.

drvopleň obecný
drvopleň rákosový
martináč habrový
strakáč březový

martináč habrový - samice
martináč habrový
strakáč březový - samice
strakáč březový
drvopleň obecný
drvopleň obecný
drvopleň rákosový - samec
drvopleň rákosový

 
Martináč habrový a strakáč březový patří mezi nejkrásnější noční motýly brzkého jara. Oba druhy létají v nížinách na přelomu března a dubna a samci obou druhů mají denní aktivitu, když odpoledne pátrají po čerstvě vylíhnutých samicích. Samice pak létají a kladou vajíčka v noci, kdy také přilétají ke světlu.
 

2. 4. 2019

Přírůstky v čeledi můrovitých.

Nové druhy:
běloskvrnka trnková Valeria oleagina
jarnice menší Orthosia cruda
jarnice zardělá Orthosia miniosa
jarnice březnová Orthosia incerta
jarnice ovocná Orthosia gothica
jarnice černoskvrnná Perigrapha munda
osenice jarní Cerastis rubricosa

Nové fotografie:
šípověnka jívová Acronicta auricoma
běloskvrnka jarní Brachionycha nubeculosa
zimovnice rezavá Conistra rubiginea

jarnice menší Orthosia cruda
jarnice menší
jarnice zardělá Orthosia miniosa
jarnice zardělá
jarnice březnová Orthosia incerta
jarnice březnová
jarnice ovocná Orthosia gothica
jarnice ovocná
jarnice černoskvrnná Perigrapha munda
jarnice černoskvrnná
osenice jarní Cerastis rubricosa
osenice jarní
běloskvrnka trnková Valeria oleagina
běloskvrnka trnková
běloskvrnka trnková Valeria oleagina
běloskvrnka trnková
šípověnka jívová Acronicta auricoma
šípověnka jívová
běloskvrnka jarní Brachionycha nubeculosa
běloskvrnka jarní
zimovnice rezavá Conistra rubiginea
zimovnice rezavá
 

 
Nově přidané fotografie nočních motýlů z čeledi můrovitých (Noctuidae) pocházejí z březnových a dubnových svícení v různých koutech České republiky. V této roční době příletům dominují různé druhy jarnic, které na otevřenějších biotopech doplňuje osenice jarní, v listnatých lesích běloskvrnka jarní a na jihomoravských stepích i zajímavě vybarvená běloskvrnka trnková.

Zajímavým přírůstkem v galerii je imago šípověnky jívové, jehož fotografie doplňují dříve publikované snímky housenek tohoto druhu.
 

 

leden - březen 2019 | duben - květen 2019 | červen - červenec 2019

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Aktuální novinky
Archiv novinek
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Vybraný motýl

Šípověnka jívová
Šípověnka jívová - Acronicta auricoma

Oblíbené druhy motýlů
strakáč březovýhnědásek osikovýmodrásek jehlicový
okáč ječmínkovýsoumračník metlicový
babočka paví oko
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 9. 6. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.