Novinky v galerii: březen - duben 2015

30. 4. 2015

Nový článek týkající se fotografické techniky, tentokrát o výrobě odrazné desky a o jejím využití v makrofotografii. Ne vyždy jsou při fotografování motýlů ideální světelné podmínky a ne vždy lze čekat na to, až si motýl přesedne, nebo až oblačnost propustí více světla. V takových momentech přijde vhod malá pomůcka, která nasvícení scény vylepší. V článku samozřejmě nechybí praktické příklady a ukázky.


 

26. 4. 2015

Přírůstky v čeledi přástevníkovitých.

Nové druhy:
přástevník mařinkový
přástevník bezový
lišejníkovec čtveroskvrnný

Nové fotografie:
přástevník šťovíkový
přástevník vratičový
přástevník angreštový
přástevník medvědí

přástevník mařinkový - samec
přástevník mařinkový
přástevník bezový - samec
přástevník bezový
lišejníkovec čtveroskvrnný - samec
lišejníkovec čtveroskvrnný
přástevník šťovíkový
přástevník šťovíkový
přástevník vratičový - samice
přástevník vratičový
přástevník angreštový - samec
přástevník angreštový
přástevník medvědí - housenka
přástevník medvědí

 
Nejvzácnějším přírůstkem jsou fotografie kriticky ohroženého přástevníka mařinkového. Jen o kategorii níže, tedy jako ohrožený, se v červeném seznamu nachází i přástevník angreštový. Přástevník šťovíkový patří sice k běžným druhům, ale snímek s mírně roztaženými křídly se také hned tak nepodaří.
 

13. 4. 2015

Přírůstky v čeledi lišajovitých.

Nový druh:
lišaj paví oko

Nové fotografie:
lišaj lipový
dlouhozobka svízelová

lišaj paví oko
lišaj paví oko
lišaj lipový
lišaj lipový
dlouhozobka svízelová
dlouhozobka svízelová

 
Lišaj lipový, létající již koncem dubna, ohlašuje začátek té pravé motýlářské sezóny. Lišaj paví oko se potom objevuje v době jejího vrcholu. Oba druhy patří k typickým motýlům s noční aktivitou. Oproti tomu dlouhozobka svízelová, ačkoli patří též do čeledi lišajovitých, létá ve dne. Nejčastěji je tento migrant pozorován v srpnu, kdy se vrací do svých zimovišť kolem Středozemního moře a táhnoucí dlouhozobky rády doplňují energii na květech muškátů a jiných zahradních rostlin. Za teplých zim, jako byla ta na přelomu let 2013 a 2014, však mohou imága přezimovat i u nás. Potom poletují již za slunných březnových dní.
 

31. 3. 2015

Nové druhy z čeledi můrovitých.

běloskvrnka hlohová
blýskavka jitrocelová
přímočárnice rozrazilová
přímočárnice vrbková
zimovnice brusnicová

běloskvrnka hlohová
běloskvrnka hlohová
blýskavka jitrocelová
blýskavka jitrocelová
 
přímočárnice vrbková
přímočárnice vrbková
přímočárnice rozrazilová
přímočárnice rozrazilová
zimovnice brusnicová
zimovnice brusnicová

 
Fotografie nočních motýlů z čeledi můrovitých přilákaných na vnadidlo v září 2013 v Praze. Jde vesměs o druhy pozdního léta a podzimu, zimovnice brusnicová však jako imago přezimuje a na jaře často naletuje na rozkvetlé jívy.

18. 3. 2015

Přírůstky v čeledi bourovcovitých.

Nový druh:
bourovec prsténčivý

Nové fotografie:
bourovec jetelový
bourovec ostružiníkový

bourovec prsténčivý - housenka
bourovec prsténčivý
bourovec jetelový - housenka
bourovec jetelový
bourovec ostružiníkový - housenka
bourovec ostružiníkový
bourovec ostružiníkový - samec
bourovec ostružiníkový

 
Samci bourovce ostružiníkového jsou aktivní odpoledne a večer, kdy létají nevysoko nad zemí prudkým letem. Vzácnou příležitostí, jak nějakého vyfotografovat, je nález čerstvě vylíhnutého jedince. Velké, chlupaté housenky řady druhů bourovců lze nalézt od jara do podzimu v trávě i na cestách, které zejména dorostlé housenky často přelézají, když migrují za potravou nebo hledají vhodné místo k zakuklení.
 

12. 3. 2015

Nové fotografie denních motýlů z čeledi okáčovitých:

okáč kostřavový
okáč skalní
okáč metlicový
okáč ovsový

okáč skalní
okáč skalní
okáč metlicový
okáč metlicový
okáč kostřavový
okáč kostřavový
okáč ovsový
okáč ovsový
okáč skalní - vejce
okáč skalní - vejce
     

 
Takzvaní velcí okáči patří k nejohroženějším denním motýlům České republiky. Okáč skalní i okáč metlicový již vyhynuli na celé Moravě a v Čechách zbývá poslední slabá populace okáče skalního a několik málo populací okáče metlicového. Okáč kostřavový naopak obývá pouze zachovalé stepní lokality na jihu Moravy. Jen okáč ovsový se zatím vyjma jižní Moravy udržel i na několika místech v Polabí.

Příčina ústupu všech těchto druhů je stejná, ukončení pastvy ovcí a koz na neúrodných, suchých stráních a z toho plynoucí zánik biotopů stepních okáčů. U okáče metlicového se přidává absence řídkých borových lesů a jejich lemů v krajině.
 

7. 3. 2015

Nové fotografie tří vývojových stádií bělopáska dvouřadého.

bělopásek dvouřadý
b. dvouřadý - imago
bělopásek dvouřadý - housenka
b. dvouřadý - housenka
bělopásek dvouřadý - vejce
b. dvouřadý - vejce

 
Fotografie dospělce, housenky a vajíčka bělopáska dvouřadého byly pořízeny v průběhu roku 2014 v Českém krasu.
 

 

únor 2015 | březen - duben 2015 | květen - červen 2015

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Aktuální novinky
Archiv novinek
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Vybraný motýl

Píďalka lípová
Píďalka lípová - Chloroclysta siterata

Oblíbené druhy motýlů
soumračník máčkovýmodrásek jetelovýžluťásek borůvkový
přástevník medvědíhnědásek jitrocelový
bělopásek topolový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 16. 7. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.