Novinky v galerii: květen - červen 2015

23. 6. 2015

Nové druhy nočních motýlů z čeledí bekyňovitých a hřbetozubcovitých:

štětconoš ořechový
vztyčnořitka rudoskvrnná
hranostajník březový
hranostajník osikový

štětconoš ořechový
štětconoš ořechový
vztyčnořitka rudoskvrnná
vztyčnořitka rudoskvrnná
hranostajník březový
hranostajník březový
hranostajník osikový
hranostajník osikový

 
Štětconoš ořechový patří k nejběžnějším nočním motýlům měsíce května. Ve stejnou dobu přilétají ke světlu jedinci prvních generací vztyčnořitky rudoskvrnné a dvou podobných malých druhů hranostajníků rodu Furcula, hranostajníka březového a hranostajníka osikového.
 

24. 5. 2015

Nové fotografie denních motýlů a jejich vývojových stádií:

pestrobarvec petrklíčový
hnědásek osikový
hnědásek jitrocelový

pestrobarvec petrklíčový - samec
pestrobarvec petrklíčový
samec
pestrobarvec petrklíčový - kopulace
pestrobarvec petrklíčový
kopulace
pestrobarvec petrklíčový - vejce
pestrobarvec petrklíčový
vejce
hnědásek jitrocelový - housenka
hnědásek jitrocelový
housenka
hnědásek osikový - housenka
hnědásek osikový
housenka
 

 

20. 5. 2015

Nové fotografie modrásků:

modrásek černolemý
modrásek vikvicový
modrásek jehlicový
modrásek východní
modrásek rozchodníkový

modrásek černolemý - samec
modrásek černolemý
modrásek vikvicový
modrásek vikvicový
modrásek jehlicový - samec f. icarinus
modrásek jehlicový
modrásek východní - kopulace
modrásek východní
modrásek rozchodníkový - samec
modrásek rozchodníkový
modrásek jehlicový - vejce
m. jehlicový - vejce

 
Z této pětice druhů modrásků pouze modrásek jehlicový není ohrožen, jedná se dokonce o našeho nejběžnějšího modráska. Ti další doplácejí na ústup od tradičního hospodaření, především extenzivní pastvy. Modrásek východní, obývající výslunné stráně s porosty mateřídoušky, ideálně ovčí pastviny, je druhem kriticky ohroženým.
 

7. 5. 2015

Přírůstky ve skupině nočních motýlů.

Nový druh:
martináč bukový

Nové fotografie:
strakáč březový

martináč bukový - samec
martináč bukový
martináč bukový - samec
martináč bukový - rub
strakáč březový - samec
strakáč březový
strakáč březový - samec
strakáč březový - rub

 
Martináč bukový, též někdy zvaný martináček bukový či paví oko bukové, je prvním druhem z čeledi martináčovitých, jehož fotografie se v galerii objevují. Létá na jaře ve smíšených lesích, nikoli jen bukových, ve středních Čechách nejvíce v druhé polovině dubna. Strakáč březový se objevuje ještě dříve, samci prý začínají létat v době, kdy roztávají poslední zbytky sněhu, já ho ale fotografoval až počátkem dubna.
 

1. 5. 2015

Přírůstky v čeledi srpokřídlecovitých.

Nové druhy:
můřice bělopásná
můřice dubová
můřice jarní
srpokřídlec trnkový

Nová fotografie:
srpokřídlec bukový

můřice bělopásná
můřice bělopásná
můřice dubová
můřice dubová
můřice jarní
můřice jarní
srpokřídlec bukový
srpokřídlec bukový
srpokřídlec trnkový
srpokřídlec trnkový
 

 
Čeleď srpokřídlecovitých zahrnuje dvě podčeledi, jejichž příslušníci se od sebe vzhledově poměrně výrazně liší. Můřice s protáhle trojúhelníkovitými křídly a zavalitým telěm připomínají motýly z čeledi můrovitých, jak ostatně napovídá i jejich české pojmenování. Subtilní srpokřídleci by zase zapadli mezi píďalkovité, nebýt typicky vykrojeného vnějšího okraje křídel.

Zajímavou hříčkou přírody je můřice dubová s kresbou na hrudi silně připomínající hlavu opice. Podle všeho jde o individuální vzor a nikoli o typický znak druhu.
 

 

březen - duben 2015 | květen - červen 2015 | červenec - srpen 2015

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Aktuální novinky
Archiv novinek
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Vybraný motýl

Bělopásek topolový - samice
Bělopásek topolový - Limenitis populi

Oblíbené druhy motýlů
žluťásek čičorečkovýbabočka kopřivovámodrásek bahenní
ostruháček březovýokáč voňavkový
pabourovec jestřábníkový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 21. 4. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.