Ekoton

Rozhraní dvou nebo více společenstev nebo biotopů. Někdy též definován jako samostatné, tzv. přechodové nebo okrajové společenstvo.

Ekotony se obvykle vyznačují vysokou biodiverzitou, neboť se v nich vyskytuje jak směsice druhů z přilehlých společenstev, tak navíc i organismy přímo vázané na daný ekoton. Pro zachování biodiverzity a ekologické stability krajiny je důležité ponechání pozvolných, širokých ekotonů, například křovinatých pásů a nesečených okrajů na rozhraní luk a lesů.

Motýli, vzhledem k různorodým nárokům na stanoviště v průběhu životního cyklu, často patří k druhům, které v ekotonech nacházejí ideální podmínky.

okáč strdivkový
Okáč strdivkový - typický obyvatel křovinatých ekotonů louka-les, les-step a podobně. Druhů vázaných na ekotony najdeme mezi denními motýly mnohem více, jde například o mnohé druhy perleťovců, hnědáska osikového, jasoně dymnivkového, otakárka ovocného...
perleťovec stříbropásek - samec
Perleťovec stříbropásek - vejce klade na kůru stromů, pod nimiž rostou violky. Dospělci nocují v korunách, přes den sají nektar z rozkvetlých bylin a keřů. Motýl k životu potřebuje celou škálu stanovišť, kterou nachází především v krajině s mozaikou luk, lesů a jejich ekotonů.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Přástevník hluchavkový
Přástevník hluchavkový - Callimorpha dominula

Oblíbené druhy motýlů
hnědásek černýšovýotakárek fenyklovýokáč strdivkový
bělopásek dvouřadýohniváček černoskvrnný
bourovec dubový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2018 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 8. 1. 2019
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.