Denní motýli

Skupina motýlů zahrnující nadčeledi Hesperioidea a Papilionoidea. Od ostatních příslušníků řádu Lepidoptera se odlišují řadou společných znaků, od tělesné stavby po způsob života. Genetické analýzy ukazují, že se s vysokou pravděpodobností jedná o skupinu monofyletickou, tedy pocházející z jednoho společného předka.

Vzhledem k denní aktivitě, nápadné rozmanitosti tvarů a barev a k životu převážně v otevřené, bezlesé krajině, se denní motýli teší velkému zájmu vědců, amatérských sběratelů, fotografů a milovníků přírody obecně.

Dříve se pro denní motýly užíval název kyjorozí, podle kyjovitého tvaru tykadel.

Viz také:

Systematika motýlů

Obrazový přehled čeledí denních motýlů

soumračník rezavý - samec
Soumračník rezavý - denní motýl z čeledi soumračníkovitých, představitel nadčeledi Hesperioidea.
otakárek ovocný
Otakárek ovocný - denní motýl z čeledi otakárkovitých, představitel nadčeledi Papilionoidea.
bělásek rezedkový - tykadlo
Bělásek rezedkový - na detailní fotografii je dobře patrný kyjovitě rozšířený konec tykadla.
babočka paví oko - housenka
Babočka paví oko - housenky tohoto v ČR plošně rozšířeného denního motýla lze nalézt téměř všude, kde rostou kopřivy.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Šťetconoš trnkový - samec
Šťetconoš trnkový - Orgyia antiqua

Oblíbené druhy motýlů
martináč hrušňovýmodrásek bělopásnýokáč třeslicový
ohniváček černokřídlýsoumračník slézový
babočka osiková
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2019 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 22. 8. 2019
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.