Imago

Dospělý hmyzí jedinec, dospělec.

Primární funkcí imaga je rozmnožování, proto jsou dospělci v porovnání s larvami obvykle mnohem mobilnější. Mobilita imag je obvykle rozhodující pro schopnost druhu šířit se v prostředí, osidlovat nová vhodná stanoviště, případně stopovat periodicky vznikající a zanikající biotopy.

bělokřídlec luční
Bělokřídlec luční - imago krátce po vykuklení napíná křídla.
ohniváček černočárný
Ohniváček černočárný - celoevropsky chráněný motýl, který však dokáže využít vhodných podmínek a v posledním desetiletí se výrazně šíří. Díky relativně vysoké mobilitě imag kolonizuje nová území, z jihu Moravy pronikl až na sever do Slezska a do východních Čech.
paví oko
Babočka paví oko - housenky tohoto motýla se živí kopřivami, které prosperují na rumištích a podobných biotopech, jejichž existence nemívá dlouhého trvání. Díky extrémně vysoké mobilitě imag však babočky dokáží efektivně stopovat dočasné ostrůvky hojnosti a díky tomu úspěšně přežívají i v urbanizované krajině.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Soumračník rezavý - samec
Soumračník rezavý - Ochlodes sylvanus

Oblíbené druhy motýlů
lišaj lipovýokáč pýrovýbatolec červený
bělásek horskývřetenuška pozdní
perleťovec mokřadní
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2020 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 14. 3. 2020
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.