Druh

Základní jednotka v biologickém systému. Aby byla skupina organismů uznávána jako samostatný druh, musí vykazovat určité znaky, kterými se odlišuje od dalších druhů.

Tyto znaky mohou spočívat ve vzhledu, vývoji, způsobu života a podobně, a musí být dědičné.

Jedním ze základních znaků druhu je, že jeho příslušníci plodí potomky pouze s příslušníky stejného druhu, a že takoví potomci jsou plodní, tedy schopní opětovného rozmnožování. U blízce příbuzných druhů může docházet k mezidruhovému páření za vzniku neplodných kříženců.

V praxi může být rozhodování, zda konkrétní skupina jedinců tvoří samostatný druh či nikoli, poměrně obtížné. Živé organismy procházejí neustálým vývojem, jehož součástí je speciace, tedy vznik nových druhů, kdy se u části jedinců původního druhu vyvinou znaky, které je od původních jedinců oddělí například tím, že jim umožní kolonizovat nový biotop. Dvojice či celé komplexy druhů v rané fázi speciace se tak mohou v okamžiku zkoumání nacházet na hraně definice druhu.

Vzácnějším jevem je hybridizace, kdy křížením dvou druhů může vzniknout nový samostatný druh, nebo dojde k postupnému setření hranice mezi původními druhy.

modrásek vikvicový - samec
Modrásek vikvicový - druh s poměrně rozsáhlým areálem výskytu a se zřetelnou tendencí k vytváření specializovaných forem. Kupříkladu na Slovensku se místy vyskytují populace modrásků s dvougeneračním vývojovým cyklem, kteří jsou jinak prakticky identičtí s modráskem vikvicovým. Ten je ovšem striktně jednogenerační. Na základě této a dalších drobných odlišností byl popsán druh Polyommatus slovacus, jehož existence jakožto samostatného druhu je ovšem sporná, část vědecké komunity označuje tento taxon za poddruh modráska vikvicového.
bělásek hrachorový
Bělásek hrachorový - druh z rodu Leptidea, jehož systematika je předmětem intenzivního bádání a neméně intenzivních sporů mezi lepidopterology. Podle všeho patří bělásci vyskytující se v České republice, dříve všeobecně označovaní jako bělásek hrachorový (Leptidea sinapis), ke dvěma různým druhům, přičemž bělásek luční (Leptidea juvernica) je z nich podstatně hojnější než nově definovaný bělásek hrachorový. Názvoslovným paradoxem pak je, že silnější vazbu na hrachor jakožto živnou rostlinu má bělásek luční.
okáč černohnědý
Okáč černohnědý - motýl z druhově bohatého rodu Erebia. Značná podobnost jednotlivých druhů dává tušit, že ke speciaci došlo v relativně nedávné minulosti. V teplých dobách meziledových zůstávají chladnomilní okáči rozeseti v izolovaných populacích obývajících jednotlivá evropská pohoří, přičemž se ochotně přizpůsobují místním podmínkám. Tak z původního předka, který do Evropy pronikl zřejmě ze střední Asie, vcelku rychle vzniklo několik desítek samostatných druhů.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Okáč třeslicový
Okáč třeslicový - Coenonympha glycerion

Oblíbené druhy motýlů
žluťásek řešetlákovýbabočka bodlákovádlouhozobka svízelová
martináč hrušňovýmodrásek černoskvrnný
perleťovec stříbropásek
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 9. 6. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.