Bělásek luční
Leptidea juvernica Williams, 1946

Bělásek luční Bělásek luční -  ilustrace
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Fotografie běláska lučního Leptidea juvernica:

Bělásek luční, Hrachoviště, květen 2013 Bělásek luční, Mohelno, duben 2011 Bělásek luční, Radotínské údolí, duben 2010 Bělásek luční, Milovice, duben 2009 Bělásek luční, Milovice, duben 2009 Bělásek luční, Zahrady pod Hájem, srpen 2007 Bělásek luční, Horní Šárka, červen 2007 Bělásek luční, Horní Šárka, červen 2007 Bělásek luční, Loděnice, září 2006 Bělásek luční, Nejdecké louky, červenec 2005 Bělásek luční, Nejdecké louky, červenec 2005 Bělásek luční, Hředle, srpen 2004 Bělásek luční, Koda, srpen 2004 Bělásek luční, Koda, srpen 2004

Poznámka

Původně byl na území České republiky znám bělásek hrachorový Leptidea sinapis. Teprve v průběhu 20. století bylo zjištěno, že nejde o jeden druh, ale o více sesterských druhů lišících se detaily ve tvaru samčích genitálií. V důsledku tohoto objevu začal být od běláska hrachorového odlišován bělásek Realův Leptidea reali. Literatura přelomu 20. a 21. století uvádí z ČR výskyt jak běláska hrachorového, tak běláska Realova.

Přesnější porozumění evropskému komplexu druhů rodu Leptidea je spojeno s molekulárně genetickými studiemi z první dekády 21. století. Podle nich není ani evropská populace běláska Realova jedním druhem, nýbrž komplexem několika druhů, z nichž se v ČR vyskytuje pouze bělásek luční Leptidea juvernica.

Podle současného stavu poznání (2014) se tedy v ČR vyskytuje vedle relativně vzácného běláska hrachorového hojnější bělásek luční, přičemž oba druhy lze spolehlivě rozlišit pouze podle tvaru samčích genitálí. Vše, co bylo doposud na našem území zjištěno o bělásku Realovu potom bezezbytku platí pro běláska lučního.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Mapa lokalit
Vybraný motýl

Můřička rašelinná
Můřička rašelinná - Hypenodes humidalis

Oblíbené druhy motýlů
hnědásek osikovýstužkonoska modráohniváček modrolesklý
bělásek řeřichovýokáč ovsový
batolec duhový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 16. 7. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.