Populace

Soubor jedinců stejného druhu, vyskytujících se v určitém čase na určitém místě. U pohlavně se rozmnožujících organismů je jako populace chápán soubor jedinců, mezi nimiž dochází k výměně genetického materiálu.

Studiem populací se zabývá populační ekologie. Populace motýlů a hmyzu obecně mají zpravidla značnou dynamiku, v závislosti na podmínkách se jejich početnost rychle mění, menší populace často zanikají, naopak za příznivých podmínek dochází k výsadkům, osidlování vhodných biotopů v okolí a vytváření nových populací.

Geograficky blízké populace mohou být pravidelnou migrací jedinců propojeny do metapopulace.

Soubor populací na jednom místě viz společenstvo.

modrásek černolemý
Modrásek černolemý - na vhodných lokalitách vytváří velmi početné populace. Přesto patří k druhům ohroženým, protože vhodných biotopů v krajině ubývá a jeho schopnost osidlovat lokality nové je malá.
hnědásek osikový - samec
Hnědásek osikový - jeden z našich nejohroženějších denních motýlů, v České republice přežívá poslední známá populace. Její početnost značně kolísá, v kritickém roce byl na lokalitě za celou dobu letu zaznamenán pouze jediný dospělý motýl! Díky záchrannému programu se počty v poslední době stabilizovaly, přesto je populace příliš slabá a lokalita příliš malá na to, aby bylo zaručeno dlouhodobé přežití druhu.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Babočka admirál
Babočka admirál - Vanessa atalanta

Oblíbené druhy motýlů
babočka bodlákováostruháček jilmovýstužkonoska olšová
bourovčík toulavýokáč bojínkový
žluťásek borůvkový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 9. 6. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.