Migrace

Stěhování, přesun. Živočichové zpravidla migrují, aby nalezli vhodné životní podmínky. Střídání ročních dob vede k migracím sezónním, jako je tah ptáků, náhodné změny životního prostředí nebo výkyvy klimatu mohou vyvolat migrace mimořádné. Většina motýlů stráví život na velmi omezeném prostoru poblíž místa, kde se vykuklí, najdou se však i výjimky.

Nejznámějším motýlím migrantem je severoamerický monarcha stěhovavý, jehož tři generace putují na jaře a v létě z Mexika až do Kanady, čtvrtá "supergenerace" pak koncem léta absolvuje celou cestu zpět na zimoviště, přičemž urazí tři až pět tisíc kilometrů.

Podobným způsobem v Evropě migrují babočka admirál a babočka bodláková, jakož i některé druhy lišajů, například dlouhozobka svízelová. Motorem jarního putování na sever je stopování vegetační sezóny živných rostlin, návrat na jih je vynucen neschopností dlouhodobě přežít nízké teploty.

Jako migrace se označuje i výměna jedinců mezi částečně izolovanými populacemi, viz také metapopulace.

babočka bodláková
Babočka bodláková - velmi zdatný letec schopný překonávat velké vzdálenosti. Do České republiky přilétá v květnu a červnu z oblastí kolem Středozemního moře. Početnost tohoto druhu u nás může značně kolísat v závislosti na tom, kolik jich na jihu přežije zimu.
žluťásek čilimníkový
Žluťásek čilimníkový - podobně jako ostatní žluťásci rodu Colias je výborným letcem. Každoročně se v průběhu jara a léta šíří z jihu Evropy na sever a s příchodem podzimu se vrací na jih, ve střední Evropě nepřezimuje.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Srpokřídlec březový
Srpokřídlec březový - Falcaria lacertinaria

Oblíbené druhy motýlů
okáč černohnědýmodrásek ligrusovýbekyně mniška
žluťásek řešetlákovýsoumračník jahodníkový
babočka bílé c
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2018 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 23. 9. 2018
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.