Poddruh

Skupina jedinců v rámci druhu, kteří vykazují určité společné znaky odlišující je od ostatních jedinců téhož druhu. Znaky musí být dostatečně významné, aby tyto jedince jednoznačně odlišily vzhledem či ekologickými vazbami, nicméně nepostačují pro úplné oddělení skupiny do samostatného druhu.

V průběhu evoluce může dojít a dochází k tomu, že odlišnost nynějšího poddruhu se natolik prohloubí, že postupně naplní definici samostatného druhu.

modrásek hořcový Rebelův - kopulující pár
Modrásek hořcový Rebelův - po určitou dobu byl uznáván jako samostatný druh, nicméně na základě nejnovějších molekulárně genetických studií jde podle taxonomů pouze o poddruh modráska hořcového. Od toho jej odlišuje vazba na jiný druh hořce jakožto živné rostliny a s tím související vazba na odlišný biotop.
okáč menší
Okáč menší sudetský - na rozhraní České republiky a Polska v oblasti Jeseníků a Rychlebských hor žije endemický poddruh Erebia sudetica sudetica, nominotypická rasa, podle níž byl druh roku 1861 popsán německým entomologem Otto Staudingerem.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Obaleč zdobený
Obaleč zdobený - Olethreutes arcuella

Oblíbené druhy motýlů
modrásek stříbroskvrnnýbělásek lučníbělopásek topolový
bourovec topolovýhnědásek květelový
hranostajník bílý
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 9. 6. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.