Modrásek hořcový
Maculinea alcon (Denis & Schiffermüller, 1775)

Modrásek hořcový Rebelův Modrásek hořcový -  ilustrace
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Fotografie modráska hořcového Maculinea alcon:

Modrásek hořcový Rebelův - samice, Jamolice, červen 2014 Modrásek hořcový Rebelův, Jamolice, červenec 2013 Modrásek hořcový Rebelův - kladoucí samice, Milovice, červen 2012 Modrásek hořcový Rebelův - kopulace, Milovice, červen 2012 Modrásek hořcový Rebelův - samec, Milovice, červen 2012 Modrásek hořcový Rebelův - samice, Milovice, červen 2012 Modrásek hořcový Rebelův - samice, Milovice, červen 2012 Modrásek hořcový Rebelův - samice, Milovice, červen 2012 Modrásek hořcový Rebelův - samice, Milovice, červen 2012 Modrásek hořcový - samec, Příbramsko, červenec 2011 Modrásek hořcový - samec, Příbramsko, červenec 2011 Modrásek hořcový Rebelův - samice, Milovice, červen 2011 Modrásek hořcový Rebelův - samec, Milovice, červen 2011 Modrásek hořcový Rebelův - samice, Milovice, červen 2011 Modrásek hořcový Rebelův, Milovice, červen 2011 Modrásek hořcový - samec, Loužná, červenec 2010 Modrásek hořcový - samec, Loužná, červenec 2010 Modrásek hořcový - samice, Loužná, červenec 2010 Modrásek hořcový Rebelův - samec, Milovice, červen 2009 Modrásek hořcový Rebelův - samec, Milovice, červen 2009 Modrásek hořcový Rebelův - samec, Milovice, červen 2009 Modrásek hořcový Rebelův - samec, Milovice, červen 2009 Modrásek hořcový Rebelův - samice, Milovice, červen 2009 Modrásek hořcový Rebelův, Milovice, červen 2009 Modrásek hořcový Rebelův, Milovice, červen 2009 Modrásek hořcový - samice, Loužná, červenec 2008 Modrásek hořcový - samice, Loužná, červenec 2008 Modrásek hořcový - samice, Loužná, červenec 2008

Modrásek hořcový - vejce, Příbramsko, červenec 2011 Modrásek hořcový Rebelův - vejce, Milovice, červen 2012 Modrásek hořcový - vajíčko, Příbramsko, červenec 2011 Modrásek hořcový Rebelův - vajíčka, Milovice, červen 2011 Modrásek hořcový - vajíčka, Loužná, červenec 2010 Modrásek hořcový - vajíčka, Loužná, červenec 2008

Synonyma a další názvy:
Phengaris alcon

Vzhled a rozlišovací znaky

Jeden z největších modrásků ČR. Samec na líci modrý, s úzkým černým lemem podél vnějšího okraje křídel, třásně bílé. Samice tmavě hnědá, s nevýrazným, někdy téměř chybějícím modrým poprášením u kořenů. Obě pohlaví na rubu béžová až světle hnědá, s černými, světle ohraničenými očky. U vnějšího okraje křídel jedna řada méně výrazných černých skvrn. Kořenové očko na předních křídlech chybí.

V České republice se vyskytují dva poddruhy, modrásek hořcový pravý (Maculinea alcon alcon) a modrásek hořcový Rebelův (Maculinea alcon rebeli). Liší se vazbou na živnou rostlinu a biotop, jedinci nejsou vzhledově rozlišitelní.

Kresba na rubu je prakticky identická s modráskem očkovaným, oba druhy jsou ale snadno rozlišitelné podle líce křídel. Lícové zbarvení obou pohlaví podobné modrásku kozincovému, liší se kresbou na rubu. Samice modráska hořcového jsou podobné samicím modráska lesního, kterým ale na rubu křídel chybí řada skvrn u vnějšího okraje.

Výskyt

Kriticky ohrožený motýl vyskytující se v současnosti pouze na omezeném množství izolovaných lokalit. Modrásek hořcový je potravně specializován na mizející druhy hořců, hořec hořepník (modrásek hořcový pravý) a hořec křížatý (modrásek hořcový Rebelův), navíc má složitý vývojový cyklus, je obligátně myrmekofilní.

Životní cyklus

Jednogenerační, částečně až dvouletý vývoj. Imága létají v červnu a v červenci, setrvávají v blízkosti porostů živných rostlin. Nápadná bílá vajíčka kladena na poupata a listy hořců, mladé housenky vyžírají semeníky. Poté se prokoušou ven a spadnou na zem, kde chemickými signály přilákají mravence, kteří je odnesou do mraveniště a pečují o ně jako o vlastní larvy - modrásek tedy parazituje v hnízdech mravenců. Housenky modráska dokončí v mraveništi vývoj na jaře příštího roku, část z nich však žije s mravenci ještě další rok navíc, než se zakuklí. Dospělci postrádají schopnost chemicky s hostiteli komunikovat a unikají z mraveniště jen díky šupinkám, které zůstávají v kusadlech mravenců a zabraňují jim se zakousnout.

Poznámka

Modrásek hořcový je nově řazen do rodu Phengaris, dříve zvaného Maculinea. Modrásek Rebelův (Phengaris rebeli), někdy uváděný jako samostatný druh, je pravděpodobně pouze poddruhem (ekologickou rasou) modráska hořcového. Sparávné je tedy označení modrásek hořcový Rebelův (Phengaris alcon rebeli).

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Mapa lokalit
Vybraný motýl

Šťetconoš trnkový - samec
Šťetconoš trnkový - Orgyia antiqua

Oblíbené druhy motýlů
dlouhozobka svízelovásoumračník žlutoskvrnnýmodrásek ušlechtilý
bělopásek dvouřadýhnědásek chrastavcový
žluťásek čilimníkový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 16. 7. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.