Biodiverzita

Druhová rozmanitost, druhové bohatství. Nejjednodušším měřítkem biodiverzity území je počet druhů v něm se vyskytujících.

Snižování biodiverzity je celosvětovým problémem, nejvíce eskalovaným v ekonomicky nejrozvinutějších regionech. Největší pokles biodiverzity v ČR je spojen s kolektivizací a intenzifikací zemědělství ve druhé polovině 20. století, kdy z krajiny zmizely meze, extenzivní pastviny a jiné "neplodné" pozemky, které představovaly tradiční rezervoáry druhového bohatství.

Biodiverzita je jedním ze základních měřítek ekologické hodnoty území, mnohé krajinné celky s vysokou biodiverzitou jsou v ČR chráněny jako národní parky a CHKO.

perleťovec maceškový
Perleťovec maceškový - spolu s modráskem černoskvrnným patří k největším motýlím pokladům CHKO Beskydy. Na zachovalých ovčích pastvinách s nimi žije i saranče vrzavá a výzkumy potvrdily, že plochy s výskytem těchto vzácných druhů jsou místy s nejvyšší biodiverzitou v rámci srovnatelných biotopů v celé oblasti.
okáč jílkový
Okáč jílkový - typický obyvatel světlých nížinných lesů a pařezin. Dramatický ústup tohoto a řady dalších druhů motýlů vázaných na podobné biotopy je spojen s intenzivním lesnickým hospodařením a převodem většiny evropských lesů na stinné, vysokokmenné monokultury s velmi nízkou biodiverzitou. Stejně jako v případě hnědáska osikového přežívá v České republice poslední populace okáče jílkového.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Lišaj šeříkový
Lišaj šeříkový - Sphinx ligustri

Oblíbené druhy motýlů
otakárek ovocnýokáč stříbrookýperleťovec malý
ostruháček dubovýpřástevník medvědí
soumračník skořicový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2019 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 22. 8. 2019
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.