Diapauza

Fáze života jedince v níž je jeho vývoj pozastaven a životní pochody silně omezeny. Diapauza umožňuje přežít periodická období nepříznivých vnějších podmínek, v mírném pásu zejména zimy (hibernace), v teplejších oblastech potom horka a sucha (estivace).

Diapauza se vyskytuje nejčastěji u hmyzu, ale byla popsána i u jiných skupin živočichů. U hmyzu může v závislosti na konkrétním druhu nastat v kterémkoli ze čtyř vývojových stádií (vejce, housenka, kukla, dospělec).

Diapauza je komplexní proces, který je obvykle řízen vnějšími stimuly, jako fotoperioda, teplota, nebo změny v chemickém složení potravy. Zajímavostí je, že například diapauza ve stádiu kukly může být iniciována stimuly působícími už na housenku, příjemcem podnětu spouštějícího diapauzu vajíčka pak může být dokonce rodič, tedy odlišný biologický jedinec.

Specifický podnět je potřeba i k ukončení diapauzy, kdy například kukla nedokončí vývoj, neprojde-li mrazem. Tím je zajištěno, že se dospělý motýl vylíhne až na jaře a ne v případné vlně teplého počasí na podzim.

babočka bílé c
Babočka bílé c - diapauza nastává u dospělců přezimující generace. Ti se líhnou s nedostatečně vyvinutým rozmnožovacím ústrojím a chování směřující k nalezení partnera a páření se objevuje až na jaře po přezimování. To naznačuje, že vývoj směřující k diapauze imága je nastartován již ve stádiu housenky nebo kukly.
soumračník máčkový
Soumračník máčkový - housenky si pro zimní diapauzu spřádají úkryt z listů, takzvané hibernakulum, v němž se na jaře kuklí.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Bělásek řepkový - samec
Bělásek řepkový - Pieris napi

Oblíbené druhy motýlů
bělopásek tavolníkovýmodrásek jetelovýdlouhozobka chrastavcová
okáč lučníotakárek ovocný
perleťovec prostřední
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 9. 6. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.