Kutikula

Několikavrstvá pevná struktura na povrchu těla mnohých bezobratlých, zejména členovců, potažmo hmyzu. Slouží jednak jako ochrana těla a také jako jeho opora, vnější kostra.

Kutikula členovců je tvořena především polysacharidem chitinem, dále bílkovinami, tuky a katecholaminy. Tyto stavební látky kutikuly jsou produkovány buňkami pokožky, složení kutikuly určuje její tvrdost. Kutikula se skládá z částí, jejichž pružné spoje umožňují živočichovi pohyb.

Tuhá kutikula se nezvětšuje, aby tedy její nositel mohl růst, musí ji periodicky svlékat a nahrazovat novou, větší. U hmyzu se svlékají pouze larvální stadia, dospělci s vyvinutými reprodukčními orgány již nerostou a kutikulu nesvlékají. Fáze života housenky mezi jednotlivými svlékáními se nazývají instary.

S termínem kutikula se lze setkat i v botanice, kde označuje voskovitý povrch rostlin.

lišaj pryšcový - housenka
Lišaj pryšcový - housenka uprostřed procesu svlékání. Nová kutikula, která se začala tvořit pod starou, je nyní měkká. To umožňuje housence ji roztáhnout a vytvořit si prostor k růstu, nicméně až do jejího ztuhnutí je housenka velmi zranitelná vůči predátorům a parazitům.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Přástevník kostivalový
Přástevník kostivalový - Euplagia quadripunctaria

Oblíbené druhy motýlů
perleťovec nejmenšívřetenuška čičorkovážluťásek jižní
babočka bodlákovámodrásek štírovníkový
soumračník rezavý
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2022 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 8. 5. 2022
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.