Instar

Tělo housenky je chráněno pevnou vnější schránou, kutikulou. Jak housenka roste, stává se kutikula těsnou a musí dojít k svlékání, při němž se stará kutikula oddělí a housenka si vytvoří novou, volnější. Stadia mezi svlékáními se označují jako instary. Housenky denních motýlů procházejí od vylíhnutí z vajíčka po zakuklení nejčastěji čtyřmi (obvyklý počet u modráskovitých) nebo pěti (otakárkovití, běláskovití, babočkovití, soumračníkovití) instary, může jich být ale až osm (některé druhy pestrobarvcovitých). Housenka posledního instaru namísto svlékání vytváří kuklu.

Vzhled, způsob života i potrava jednotlivých instarů se mohou lišit.

štětconoš jetelový - housenka
Štětconoš jetelový - housenka v posledním instaru (vlevo) s exuvií instaru předchozího. Pozoruhodná je radikální proměna zbarvení ze zlatvě hnědé se světlými a černými štětečky na šedou s černým pruhem.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Ostruháček dubový
Ostruháček dubový - Neozephyrus quercus

Oblíbené druhy motýlů
babočka kopřivoválišaj topolovýmodrásek hořcový
okáč medyňkovýperleťovec fialkový
bělásek ovocný
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 9. 6. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.