Hnědásek rozrazilový
Melitaea diamina (Lang, 1789)

Hnědásek rozrazilový Hnědásek rozrazilový -  ilustrace
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Fotografie hnědáska rozrazilového Melitaea diamina:

Hnědásek rozrazilový - samec, Klenová, červen 2014 Hnědásek rozrazilový, Hranice, červen 2014 Hnědásek rozrazilový - kopulace, Kněžice, červen 2013 Hnědásek rozrazilový - kopulace, Kněžice, červen 2013 Hnědásek rozrazilový - kopulace, Kněžice, červen 2013 Hnědásek rozrazilový - samice, Kněžice, červen 2013 Hnědásek rozrazilový - kopulace, Kněžice, červen 2013 Hnědásek rozrazilový - samice, Kněžice, červen 2013 Hnědásek rozrazilový - samec, Kněžice, červen 2013 Hnědásek rozrazilový - samec, Kněžice, červen 2013 Hnědásek rozrazilový - samec, Kněžice, červen 2013 Hnědásek rozrazilový - samec, Těšetice, květen 2011 Hnědásek rozrazilový - samice, Bochov, květen 2011 Hnědásek rozrazilový - samice, Bochov, květen 2011

Vzhled a rozlišovací znaky

Na líci křídel výrazně převažuje hnědá kresba nad oranžovým základním zbarvením, světlé skvrny početnější a větší na předních křídlech. Samice větší než samci a obvykle s větším podílem světlé kresby. Třásně střídavě hnědé a bílé. Na rubu křídel pro hnědásky typické vzorování s tmavými a světlými poli oddělenými černými linkami.

Od velmi podobného hnědáska jitrocelového, s nímž se může vyskytovat souběžně na stejných lokalitách, se hnědásek rozrazilový odlišuje lemovou páskou na rubu, která je zřetelně tmavší než přilehlá světlá poloměsíčitá pole. Určitým vodítkem pro odlišení obou druhů, byť ne zcela spolehlivým, může být tmavší líc hnědáska rozrazilového (ale i hnědásek jitrocelový může vytvářet individuální tmavé formy) a výraznější bílé prstence na stopkách tykadel.

Výskyt

Hnědásek rozrazilový žije na podmáčených až rašelinných loukách. Naprostá většina dospělých motýlů se zdržuje na lokalitě, nicméně mezi blízkými populacemi dochází k výměně jedinců, podobně jako například u hnědáska chrastavcového funguje metapopulační dynamika. Vzhledem k výraznému úbytku vhodných biotopů v krajině a jejich postupné izolaci je hnědásek rozrazilový kriticky ohroženým druhem.

Životní cyklus

Jednogenerační, imága létají od konce května do července, výjimečně srpna, doba letu závisí na nadmořské výšce lokality a jejích mikroklimatických podmínkách. Housenky žijí na kozlících, přezimují společně v hnízdech.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Mapa lokalit
Vybraný motýl

Vřetenuška přehlížená
Vřetenuška přehlížená - Zygaena minos

Oblíbené druhy motýlů
modrásek stříbroskvrnnýbělásek lučníbělopásek topolový
bourovec topolovýhnědásek květelový
hranostajník bílý
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 16. 7. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.