Tyrfofil

Druh prosperující na rašeliništích, upřednostňující tento biotop. Na rozdíl od tyrfobiontů však dokáže žít i na jiných biotopech než jsou rašeliniště.

okáč stříbrooký
Okáč stříbrooký - vzhledem k potravní vazbě na suchopýr se vyskytuje pouze na rašeliništích a podmáčených loukách.
ostruháček ostružinový - samice
Ostruháček ostružinový - motýl sice obývá celou škálu biotopů od vlhkých luk až po stepi, ale na rašeliništích vytváří velmi početné populace. Z tohoto hlediska se jedná o tyrfofila. Fotografie samice na vlochyni je ze Šumavy.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
Jak ulovit pěkný snímek
Fotografická technika
Různé
Slovníček
Vybraný motýl

Okáč pýrový
Okáč pýrový - Pararge aegeria

Oblíbené druhy motýlů
perleťovec maceškovýjasoň červenookýbabočka jilmová
pestrobarvec petrklíčovýmodrásek kozincový
vřetenuška obecná
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2017 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 3. 9. 2017
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.