Tyrfofil

Druh prosperující na rašeliništích, upřednostňující tento biotop. Na rozdíl od tyrfobiontů však dokáže žít i na jiných biotopech než jsou rašeliniště.

okáč stříbrooký
Okáč stříbrooký - vzhledem k potravní vazbě na suchopýr se vyskytuje pouze na rašeliništích a podmáčených loukách.
ostruháček ostružinový - samice
Ostruháček ostružinový - motýl sice obývá celou škálu biotopů od vlhkých luk až po stepi, ale na rašeliništích vytváří velmi početné populace. Z tohoto hlediska se jedná o tyrfofila. Fotografie samice na vlochyni je ze Šumavy.
bourovec borůvkový
Bourovec borůvkový - tyrfofil z řad nočních motýlů, vázaný na podmáčené borové lesy a rašeliniště s podrostem borůvky. Nejpočetnější populace v ČR má na Třeboňsku.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
Jak ulovit pěkný snímek
Fotografická technika
Různé
Slovníček
Vybraný motýl

Bělopásek dvouřadý
Bělopásek dvouřadý - Limenitis camilla

Oblíbené druhy motýlů
žluťásek čičorečkovýbabočka kopřivovámodrásek bahenní
ostruháček březovýokáč voňavkový
pabourovec jestřábníkový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2018 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 30. 4. 2018
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.