Noční motýli

Hrotnokřídlecovití - Hepialidae

hrotnokřídlec salátový
 

Vakonošovití - Psychidae

vakonoš tmavý vakonoš trávový vakonoš všežravý vakonoš stromový
 

Drvopleňovití - Cossidae

drvopleň obecný drvopleň hrušňový - samice drvopleň rákosový - samice
 

Nesytkovití - Sesiidae

nesytka sršňová
 

Vřetenuškovití - Zygaenidae

zelenáček šťovíkový vřetenuška ligrusová vřetenuška čičorková vřetenuška obecná vřetenuška mateřídoušková
 

Slimákovcovití - Limacodidae

slimákovec dubový
 

Okenáčovití - Thyrididae

okenáč plaménkový
 

Bourovcovití - Lasiocampidae

bourovec jetelový bourovec topolový bourovec dubový - samice bourovec ostružiníkový - samec bourovec ovocný
bourovec jetelový - housenka bourovec trávový - housenka bourovec ostružiníkový - housenka
 

Martináčovití - Saturniidae

martináč bukový martináč hrušňový martináč habrový - housenka
 

Lišajovití - Sphingidae

lišaj topolový lišaj paví oko lišaj kyprejový dlouhozobka zimolezová dlouhozobka svízelová
lišaj pryšcový lišaj šeříkový lišaj borový
 

Pabourovcovití - Lemoniidae

pabourovec jestřábníkový - samec
 

Strakáčovití - Endromidae

strakáč březový - samec strakáč březový - kopulace
 

Hřbetozubcovití - Notodontidae

vztyčnořitka lipová vztyčnořitka osiková hřbetozubec stříbroskvrnný hřbetozubec osikový hřbetozubec dvoubarvý
hřbetozubec olšový hranostajník bílý hranostajník osikový hranostajník bukový
 

Drobnuškovití - Nolidae

drobnuška brusnicová drobnuška ostružiníková zeleněnka buková
 

Bekyňovití - Lymantriidae

bekyně mniška bekyně pižmová smutník jílkový štětconoš ořechový
bekyně velkohlavá štětconoš trnkový
 

Přástevníkovití - Arctiidae

přástevník vratičový přástevník chrastavcový přástevník kostivalový přástevník jitrocelový přástevník starčkový
přástevník medvědí přástevník medvědí běloskvrnáč pampeliškový lišejníkovec černý lišejníkovec bělavý
 

Můrovití - Noctuidae

světlopáska ostřicová jetelovka hnědá osenice šťovíková kovolesklec gama blýskavka rožcová
běloskvrnka lísková stužkonoska modrá šípověnka maďalová
 

Srpokřídlecovití - Drepanidae

srpokřídlec lipový srpokřídlec dubový srpokřídlec trnkový můřice trojtečná můřice bělopásná
 

Píďalkovití - Geometridae

kropenatec jetelový různorožec orlíčkový bělokřídlec luční zelenopláštník lískový žlutokřídlec zlatožlutý
žlutokřídlec hnědočárný vlnopásník jitrocelový píďalka obecná rudopásník menší černokřídlec smuteční
 

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Mapa lokalit
Vybraný motýl

Modrásek lesní - samec
Modrásek lesní - Cyaniris semiargus

Oblíbené druhy motýlů
modrásek vikvicovýjasoň červenookýhnědásek osikový
perleťovec velkýpřástevník medvědí
batolec duhový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2017 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 17. 4. 2017
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.