Noční motýli

Hrotnokřídlecovití - Hepialidae

hrotnokřídlec chmelový Hepialus humuli - samec hrotnokřídlec kapradinový Pharmacis fusconebulosa hrotnokřídlec lesní Phymatopus hecta hrotnokřídlec salátový Triodia sylvina - samec hrotnokřídlec salátový Triodia sylvina - samice
 

Vakonošovití - Psychidae

vakonoš tmavý - samec vakonoš všežravý - samec vakonoš trávový - vak vakonoš všežravý - vak vakonoš stromový - housenka
 

Drvopleňovití - Cossidae

drvopleň obecný Cossus cossus drvopleň chřestový Parahypopta caestrum drvopleň cibulový Dyspessa ulula drvopleň rákosový Phragmataecia castaneae - samice drvopleň hrušňový Zeuzera pyrina - samice drvopleň obecný Cossus cossus - housenka
 

Nesytkovití - Sesiidae

nesytka sršňová Sesia apiformis nesytka pryšcová Chamaesphecia empiformis
 

Vřetenuškovití - Zygaenidae

zelenáček šťovíkový - samice zelenáček koulenkový vřetenuška pozdní vřetenuška ligrusová vřetenuška čičorková vřetenuška obecná vřetenuška mateřídoušková
 

Slimákovcovití - Limacodidae

slimákovec dubový Apoda limacodes slimákovec dubový Apoda limacodes slimákovec malý Heterogenea asella
 

Okenáčovití - Thyrididae

okenáč plaménkový Thyris fenestrella
 

Bourovcovití - Lasiocampidae

bourovec pryšcový - samec bourovec jetelový - samec bourovec dubový - samice bourovec ostružiníkový - samec bourovec borový - samec bourovec měsíčitý - samec bourovec zejkovaný - samec
bourovec ovocný bourovec topolový - samec bourovec ovocný bourovec březový - housenka bourovec jetelový - housenka bourovec trávový - housenka bourovec ostružiníkový - housenka
 

Martináčovití - Saturniidae

martináč bukový Aglia tau - samec martináč hrušňový Saturnia pyri - samec martináč habrový Saturnia pavonia - samice martináč habrový Saturnia pavonia - housenka martináč podobný Saturnia pavoniella - housenka
 

Lišajovití - Sphingidae

lišaj lipový Mimas tiliae lišaj topolový Laothoe populi lišaj paví oko Smerinthus ocellatus lišaj svlačcový Agrius convolvuli lišaj šeříkový Sphinx ligustri lišaj borový Sphinx pinastri dlouhozobka zimolezová Hemaris fuciformis
dlouhozobka svízelová Macroglossum stellatarum lišaj svízelový Hyles gallii lišaj vrbkový Deilephila elpenor lišaj kyprejový Deilephila porcellus dlouhozobka svízelová Macroglossum stellatarum - housenka lišaj pryšcový Hyles euphorbiae - housenka lišaj svízelový Hyles gallii - housenka
 

Pabourovcovití - Lemoniidae

pabourovec jestřábníkový Lemonia dumi - samec pabourovec jestřábníkový Lemonia dumi - samec
 

Strakáčovití - Endromidae

strakáč březový Endromis versicolora - samec strakáč březový Endromis versicolora - kopulace
 

Hřbetozubcovití - Notodontidae

vztyčnořitka lipová Phalera bucephala vztyčnořitka osiková Clostera pigra vztyčnořitka šedá Gluphisia crenata hřbetozubec stříbroskvrnný Spatalia argentina hřbetozubec vrbový Notodonta ziczac hřbetozubec dubový Drymonia ruficornis - samec hřbetozubec tmavoúhlý Drymonia obliterata
hřbetozubec osikový Pheosia tremula - samice hřbetozubec dvouzubý Pterostoma palpina hřbetozubec javorový Ptilophora plumigera - samec hřbetozubec dvoubarvý Leucodonta bicoloria hřbetozubec břekový Ptilodon cucullina hřbetozubec mniší Odontosia carmelita hranostajník vrbový Cerura vinula
hranostajník bílý Cerura erminea - samice hranostajník osikový Furcula bifida hranostajník dubový Harpyia milhauseri - samice hranostajník jilmový Dicranura ulmi - samec hranostajník bukový Stauropus fagi - samec
 

Bourovčíkovití - Thaumetopoeidae

bourovčík toulavý Thaumetopoea processionea bourovčík toulavý Thaumetopoea processionea
 

Drobnuškovití - Nolidae

drobnuška buková Meganola strigula drobnuška ostružiníková Meganola albula drobnuška trnková Nola cucullatella drobnuška brusnicová Nola confusalis můrka listová Nycteola revayana zeleněnka buková Pseudoips prasinana zeleněnka dubová Bena bicolorana
 

Erebidae*

Bekyňovití - Lymantriidae

bekyně velkohlavá Lymantria dispar - samice bekyně mniška Lymantria monacha - samec bekyně pižmová Euproctis similis bekyně černé L Arctornis l-nigrum - samec bekyně vrbová Leucoma salicis - samec smutník jílkový Penthophera morio - samec štětconoš rákosový (bekyně rákosová) Laelia coenosa - samec
štětconoš ořechový Calliteara pudibunda - samec štětconoš smrkový Calliteara abietis - samice bekyně velkohlavá Lymantria dispar - housenka bekyně pižmová Euproctis similis - housenka smutník jílkový Penthophera morio - housenka štětconoš jetelový Dicallomera fascelina - housenka štětconoš trnkový Orgyia antiqua - housenka
 

Přástevníkovití - Arctiidae

přástevník fialkový přástevník šťovíkový přástevník jitrocelový - samec přástevník mátový - samec přástevník vratičový - samice přástevník chrastavcový - samec přástevník angreštový - samec
přástevník medvědí přástevník špenátový přástevník hluchavkový přástevník kostivalový přástevník starčkový běloskvrnáč pampeliškový skelnokřídlec šedavý
rudokřídlec půvabný lišejníkovec bělavý lišejníkovec černý lišejníkovec čtveroskvrnný - samice přástevník angreštový - housenka přástevník medvědí - housenka lišejníkovec vroubený - housenka
 

Můrovití - Noctuidae

drobnička pcháčová jetelovka hnědá stužkonoska modrá stužkonoska topolová kovolesklec šedivkový kovolesklec gama světlopáska ostřicová
lískovnice šedá šípověnka dubová blýskavka rožcová černopáska kakostová blýskavka trojčárná blýskavka černopásá blýskavka mramorovaná
travařka okrová travařka zelená můra řebříčková osenice šťovíková osenice zemáková šípověnka maďalová - housenka modrohlávek ovocný - housenka
 

Srpokřídlecovití - Drepanidae

srpokřídlec březový Falcaria lacertinaria srpokřídlec lipový Sabra harpagula - samice srpokřídlec dubový Watsonalla binaria - samec srpokřídlec bukový Watsonalla cultraria - samice srpokřídlec vrbový Drepana falcataria - samec srpokřídlec olšový Drepana curvatula - samec srpokřídlec trnkový Cilix glaucata
můřice očkovaná Thyatira batis můřice trojtečná Tethea ocularis můřice březová Tetheella fluctuosa můřice dvojtečná Ochropacha duplaris můřice bělopásná Habrosyne pyritoides můřice jarní Achlya flavicornis
 

Píďalkovití - Geometridae

očkovec dubový Cyclophora punctaria žlutokřídlec zlatožlutý Idaea aureolaria žlutokřídlec hnědočárný Idaea rufaria rudopásník menší Lythria cruentaria - samice vlnopásník jitrocelový Scopula nigropunctata píďalka obecná Epirrhoe alternata píďalka mokřadní Eulithis testata
píďalka lípová Chloroclysta siterata píďalka lesní Operophtera fagata - samice černokřídlec smuteční Odezia atrata zelenopláštník březový Geometra papilionaria zelenopláštník lískový Chlorissa cloraria skvrnopásník jilmový Abraxas sylvata kropenatec jetelový Chiasmia clathrata
zejkovec hlohový Opisthograptis luteolata zejkovec čtyřměsíčný Selenia tetralunaria drsnokřídlec březový Biston betularia - samec různorožec orlíčkový Ectropis crepuscularia různorožec vlochyňový Arichanna melanaria huňatec žlutopásný Psodos quadrifaria bělokřídlec luční Siona lineata
 

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Mapa lokalit
Vybraný motýl

Soumračník podobný - samec
Soumračník podobný - Pyrgus armoricanus

Oblíbené druhy motýlů
soumračník máčkovýmodrásek jetelovýžluťásek borůvkový
přástevník medvědíhnědásek jitrocelový
bělopásek topolový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 16. 7. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.